SMA Benelux betreurt stopzetting subsidie thuisbatterijen en doet oproep voor consistent beleid ondersteund door gerichte informatie

SMA Benelux betreurt stopzetting subsidie thuisbatterijen en doet oproep voor consistent beleid ondersteund door gerichte informatie

Minister Demir maakte recent bekend dat de Vlaamse overheid per 1 april 2023 stopt met het subsidiëren van thuisbatterijen. Deze beslissing werd genomen zonder voorafgaand overleg met de sector. Ze komt als een complete verrassing en ondermijnt verder het consumentenvertrouwen in het gevoerde beleid.

Samen met de sector betreurt SMA Benelux, producent en aanbieder van slimme oplossingen voor zonnestroominstallaties, de beslissing van Vlaams Minister Demir om vanaf 1 april 2023 te stoppen met het subsidiëren van thuisbatterijen. De beslissing stuit op onbegrip, gezien niet het overweldigende succes van de thuisbatterij het probleem is, maar wel de manier waarop ze wordt ingezet. In combinatie met slimme sturing van energieverbruik en opslag draagt een thuisbatterij in belangrijke mate bij aan het realiseren van de energietransitie en helpt ze tijdens zonnige dagen congestie van het elektriciteitsnet vermijden.

De minister baseert haar beslissing op het feit dat een thuisbatterij op zich niet rendabel is en dat wie ze aangeschaft gemotiveerd is door grotere onafhankelijkheid, noodstroomvoorziening, technologische interesse en de vrijheid om zich niets te moeten aantrekken van zelfverbruik en afnamepieken. Gezien een thuisbatterij autoconsumptie doet toenemen, toont het succes dat consumenten hier net wel mee begaan zijn. De wens om afnamepieken te vermijden speelt zeker een rol en is ook logisch gezien wie een digitale meter heeft hier na de invoering van het capaciteitstarief op wordt afgerekend. Deze maatregel dient juist om het net te ontlasten. Waarom consumenten dan ontmoedigen om te investeren in een oplossing die hun piekverbruik afvlakt?

SMA Benelux is van mening dat beter kan worden ingezet op informatie rond het gebruik van een thuisbatterij en een warmptepomp in combinatie met slimme sturing om piekverbruik te vermijden en zelfverbruik te maximaliseren. Op die manier is de investering in een kwaliteitsvolle zonnestroominstallatie met energieopslag wél rendabel. Je laat de consumenten kiezen wat het beste bij hun woonsituatie past en neemt duizenden burgers mee in het verhaal van de energietranstie.

Frenk Eillebrecht, Regional Manager Western Europe: “Na het debacle van de digitale meter en de onzekerheid rond de invoering van het capaicieteitstarief is dit andermaal een voorbeeld van verwarrend en inconsistent beleid. Het ondemijnt verder het consumentenvertrouwen en zet een rem op de energietransitie. Dit beleid is ook frustrerend en ontmoedigend voor de duizenden zelfstandige installateurs en werknemers die zich dagdagelijks inzetten in een sector die essentieel is om de energietransitie waar te maken.”


Over SMA
Als wereldwijd toonaangevende specialist in zonnestroom- en opslagsysteemtechnologie, bepaalt de SMA-Groep vandaag de norm voor de decentrale en duurzame energievoorziening van morgen. Het aanbod van SMA omvat een breed gamma aan efficiënte zonnestroomomvormers en accu-omvormers, alomvattende systeemoplossingen voor zonnestroom- en opslagsystemen van alle vermogenscategorieën, intelligente energiebeheersystemen, laadoplossingen voor elektrische voertuigen en power-to-gas toepassingen. Digitale energiediensten en een uitgebreide dienstverlening, met inbegrip van - onder meer – de exploitatie en het onderhoud van zonne-energiecentrales vervolledigen het aanbod van SMA. De omvormers van SMA werden wereldwijd in meer dan 190 landen geïnstalleerd, goed voor een totaal vermogen van zo'n 120 gigawatt. De meermaals bekroonde technologie van SMA wordt beschermd door meer dan 1.700 patenten en gebruiksmodellen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij van de Groep, SMA Solar Technology AG, genoteerd aan de Prime Standard van de Frankfurt Stock Exchange (S92) en is genoteerd in de SDAX-index.


SMA Benelux NV
Generaal De Wittelaan 19b
2800 Mechelen

Perscontact:
Liesbeth Hermans
Director Marketing
Tel. 0476 20 94 74
Info@sma-benelux.com


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard van de zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn op de SMA website www.SMA.de beschikbaar. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.