SMA bereikt de hoogste netto cashflow en verhoogt de nettokas in de uitdagende omgeving van het eerste kwartaal van 2017

Overzicht Q1 20171:

  • 1,7 GW omvormers verkocht (Q1 2016: 2,1 GW)
  • Verkoop op € 173,2 miljoen (Q1 2016: € 248,1 miljoen) en EBITDA van € 15,9 miljoen (Q1 2016: € 41,3 miljoen), in lijn met de raming van het Bestuur
  • Hoge operationele cashflow van € 41,6 miljoen (Q1 2016: € 55,5 miljoen)
  • Financiële stabiliteit dankzij een solide eigen vermogen van 49,5% (31 december 2016: 48,3%) en hoge nettokas van € 413,1 miljoen (31 december 2016: € 362,0 miljoen)
  • Grote orderportefeuille van € 626 miljoen waarvan € 232 miljoen toegewezen kan worden aan productbusiness
  • Bestuur bevestigt de verkoops- en winstverwachting voor het boekjaar 2017 


Niestetal, 11 mei 2017 – Tijdens het eerste kwartaal van 2017 verkocht SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) omvormers voor een totaal vermogen van 1,7 GW (Q1 2016: 2,1 GW) en een gegenereerd verkoopcijfer van € 173,2 miljoen (Q1 2016: € 248,1 miljoen) in een moeilijke marktsituatie. De EBITDA daalde tot € 15,9 miljoen (EBITDA marge: 9,2%; Q1 2016: € 41,3 miljoen, 16,6%). De verkoop en de winst lagen in de lijn van de prognoses die het Bestuur publiceerde op 29 maart 2017. De beste verkoopsonderdelen waren de commerciële zonnestroomsystemen (Commercieel) en grootschalige zonne-energiecentrales (Utility) en de belangrijkste afzetmarkten waren Noord-Amerika, Japan, India, Groot-Brittannië en Duitsland.

In het eerste trimester van 2017 was de netto-inkomst € 6,3 miljoen (Q1 2016: € 18,8 miljoen). De winst per aandeel bedroeg dus € 0,17 (Q1 2016: € 0,54). Ondanks de gedaalde verkoop kon SMA een hoge operationele cashflow genereren van € 41,6 miljoen (Q1 2016: € 55,5 miljoen) en verhoogde aldus zijn hoge liquiditeitsreserve. De nettokas steeg tot € 413,1 miljoen (31 december 2016: € 362,0 miljoen). Het eigen vermogen steeg tot 49,5% (31 december 2016: 48,3%). Bijgevolg beschikt SMA nog steeds over een uiterst solide balansstructuur. Een kredietlimiet op lange termijn van € 100 miljoen bij de binnenlandse banken onderstreept de goede kredietwaardigheid voor beleggingen van SMA. 

“Het eerste kwartaal van 2017 werd gekenmerkt door een hoge prijsdruk op alle markten en in alle segmenten. Daarenboven waren de weersomstandigheden heel slecht in de grootste afzetmarkten,” legt de CEO van SMA, Pierre-Pascal Urbon, uit. “De inkomende orders kenden echter een zeer positieve groei in het eerste kwartaal, wat resulteert in een winstratio van 1,4. Sinds 31 maart 2017 heeft SMA een orderportefeuille van zo'n € 626 miljoen, waarvan ongeveer € 232 miljoen toegekend kan worden aan de productbusiness. De verkoop en de orderportefeuille van de eerste drie maanden stemmen overeen met ongeveer de helft van de jaarlijkse verkoopsprognose die het Bestuur gemaakt had. In de komende maanden zullen we eveneens andere kostenbesparende producten en oplossingen op de internationale zonnestroom-markt brengen via enkele gerenommeerde beurzen. Dit zijn onder andere oplossingen voor een uitgebreid en volautomatisch energiebeheer over de verschillende sectoren voor onze klanten. Hierdoor verwachten we dat onze bedrijfsresultaten in de tweede helft van het jaar zullen stijgen, ondanks de voortdurend hoge prijsdruk.”

Met de grote orderportefeuille in het achterhoofd bevestigt het SMA Bestuur de verkoops- en winstverwachting voor het boekjaar 2017 die gepubliceerd werden op 26 januari 2017. De prognose voorspelt een verkoopcijfer tussen € 830 en € 900 miljoen en een EBITDA tussen € 70 en € 90 miljoen. De nettokas wordt geschat tussen € 400 en € 450 miljoen en dit door de hoge operationele cashflow. 

U kunt de kwartaalverklaring voor januari tot maart 2017 terugvinden op www.SMA.de/IR/FinancialReports. 

Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 1 miljard in 2016 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie.SMA biedt een uitgebreid product- en oplossingengamma aan die hoge rendementen toelaten zowel voor residentiële en commerciële zonnestroominstallaties als voor grootschalige centrales. Teneinde het zelfverbruik van zonne-energie efficiënt te verhogen kan de systeemtechnologie van SMA op een eenvoudige manier gecombineerd worden met verschillende batterijtechnologieën. Verder bestaat het gamma van SMA uit intelligente oplossingen voor energiebeheer, uitgebreide diensten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De bekroonde technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 900 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de

Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.

1 Railway Technology wordt niet langer opgenomen in de cijfers van 2016 omdat de verkoop van de Railway Technology business afdeling werd afgerond op 29 maart 2017. De vergelijkende cijfers voor het vorige jaar werden daarom achteraf aangepast.