SMA bereikt nieuwe mijlpaal: eerste PV-dieselhybrideproject van de megawattklasse in bedrijf in Zuid-Afrika

Niestetal, 14 december 2012 – SMA Solar Technology AG (SMA) heeft in Zuid-Afrika de eerste PV-dieselhybride-energiecentrale van de megawattklasse met omvormers en intelligente systeemregeling gerealiseerd. De installatie met 4200 PV modules en 63 SMA Sunny Tripower-omvormers vult vanaf november de stroomvoorziening op diesel aan van een chroomertsmijn met jaarlijks tot 1,8 gigawattuur zonne-energie. Met de PV installatie kan de mijnexploitant zijn brandstofkosten en de uitstoot van CO2 verlagen.

"Voor industriële grootverbruikers in regio's buiten het net, maar met veel zon, is het economisch uiterst nuttig om traditionele dieselgeneratoren met zonne-energie aan te vullen", zegt SMA technologiedirecteur Roland Grebe. "Door de grote zonnestraling worden de zonnegeneratoren hier bijzonder snel afgeschreven. Onze oplossingen zijn dan ook zo gedimensioneerd dat de energievoorziening intelligent kan worden geregeld en daardoor de brandstofkosten en de uitstoot van CO2 geminimaliseerd kunnen worden. De installatie in Thabazimbi in Zuid-Afrika is ons pronkstuk op industrieel niveau. Wereldwijd rekenen wij voor PV-dieselhybridesystemen op een potentieel van meerdere gigawatt."

Brandstofverbruik verlagen dankzij de intelligentie van zonne-energie 

SMA heeft in november in Thabazimbi de intelligente besturingsoplossing voltooid van het PV-hybridesysteem voor Solea Renewables (Pty) Limited, een FV-systeemintegrator uit Johannesburg, en Solea AG, een Duitse EPC-aannemer. Het PV systeem met een vermogen van één megawatt werd ingeplant in een afgelegen regio in de provincie Limpopo. 4200 PV modules en 63 SMA Sunny Tripower 17000TL-omvormers fungeren als aanvulling op de bestaande stroomvoorziening op diesel van de mijnexploitant Cronimet Chrome Mining SA (Pty) Ltd. De schaalbare SMA Fuel Save Controller vormt als onderdeel van de hybride-oplossing van SMA daarbij een intelligente interface tussen de PV- en de dieselgeneratoren: samen met de SMA-omvormers zorgt deze voor de benodigde regeling van de zonne-energievoeding, afhankelijk van belastings- en opwekkingsprofielen. Als de zon overdag voldoende energie levert, kan het verbruik van fossiele brandstof en de uitstoot van CO2 tot een minimum worden gereduceerd. 

Voor een maximaal effect dient daarbij de verhouding van het geïnstalleerde PV vermogen ten opzichte van de dieselaggregaten die tegelijkertijd in werking zijn, de zogenaamde FV-penetratiegraad, zo optimaal mogelijk te zijn. "Bij systemen zonder intelligente regeling is de FV-penetratiegraad zo'n 20 procent. Als dit hoger is, komt de stabiliteit van het net in gevaar", aldus Jon Ivar Ekker, Executive Vice President bij SMA Off-Grid Solutions Industrial. "Met de SMA Fuel Save Controller kan bij een gegarandeerde netstabiliteit een FV-penetratiegraad tot maar liefst 60 procent worden gerealiseerd. Aanvullend gebruik van accu-accumulatoren die overtollige zonne-energie tussentijds opslaan, zou deze waarde indien nodig nog extra kunnen verhogen. Momenteel werken wij aan een dergelijke oplossing."

Zuid-Afrika vernieuwt energievoorziening 

Het PV-dieselhybridesysteem in Thabazimbi is voor SMA een belangrijke stap op het terrein van PV-dieselhybridevoeding buiten het net. Voor Zuid-Afrika zijn dergelijke oplossingen ook belangrijk, want het land streeft wat betreft energievoorziening ambitieuze doelen na: tegen 2030 wil het land het aandeel van regeneratieve bronnen, zoals zon, wind, water en biomassa in de energievoorziening verhogen naar 21 procent. Dat moet de energievoorziening stabiliseren en tegelijkertijd een belangrijke bijdrage aan de klimaatbescherming leveren. 

Ruim 30 jaar wereldwijde expertise op het domein van PV systemen
Met een geïnstalleerd PV vermogen van meer dan 25 gigawatt over de hele wereld is SMA wereldmarktleider op het gebied van PV omvormers. PV-dieselhybridesystemen voor industriële grootverbruikers vormen een ideale aanvulling op de kerncompetenties: naast de uitgebreide expertise over grote PV installaties beschikt SMA over decennialange ervaring met de elektrificatie van gebieden buiten het net. Al ruim 30 jaar ontwikkelt de onderneming hiervoor oplossingen met hybride systemen op basis van zonne-energie. Deze systemen voorzien in een vermogensspectrum van 2 tot 300 kilowatt individuele huishoudens, kleinere bedrijven, maar ook volledige dorpen. Daarbij regelt de SMA accuomvormer Sunny Island als netbeheerder de voeding van de verbruikers met zonne-energie en slaat het tussentijds overtollige zonne-energie op in accu's. In dergelijke hybridesystemen is regeneratieve energie, zoals zon, wind- of waterkracht, de hoofdenergieleverancier. Een aangesloten dieselgenerator is hierbij alleen als back-up bestemd voor momenten waarop er niet voldoende regeneratieve energie beschikbaar is. Bij industriële grootverbruikers zijn daarentegen de verhoudingen omgekeerd: in PV-dieselhybridesystemen vullen grote PV installaties dieselgeneratoren aan.

Over SMA 

De SMA Groep heeft in 2011 een omzet behaald van 1,7 miljard euro en is wereldwijd marktleider op het gebied van PV-omvormers, een belangrijk onderdeel van alle PV installaties. Haar hoofdzetel bevindt zich in Niestetal nabij het Duitse Kassel en is vertegenwoordigd in 21 landen op zes verschillende continenten. Wereldwijd zijn meer dan 5500 mensen tewerkgesteld, plus een variabel aantal tijdelijke werknemers, afhankelijk van het seizoen. Het brede productassortiment van SMA omvat omvormers die compatibel zijn met elk type zonnepaneel op de markt en dit voor alle installatiegroottes. Het assortiment omvat zowel omvormers voor PV installaties in een netwerk alsook omvormers voor stand-alone systemen. SMA is daarom in staat een technische oplossing te bieden in de vorm van een omvormer voor elke installatiegrootte en -type. Sinds 2008 is het moederbedrijf van de holding, SMA Solar Technology AG, genoteerd op de beurs van Frankfurt (Prime Standard of the Frankfurt Stock Exchange, S92) alsook op de TecDAX-index. De laatste jaren werd het bedrijf meerdere malen beloond met onderscheidingen als kwaliteitswerkgever en in 2011 en 2012 behaalde het bedrijf de eerste plaats in de “Great Place to Work”®-wedstrijd.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:

Anja Jasper

Tel.: +49 561 9522-2805

Presse@SMA.de

Perscontact:

Susanne Henkel

Hoofd persdienst

Tel.: +49 561 9522-1124

Fax: +49 561 9522-421400

Presse@SMA.de

Investor relations contact:

Julia Damm 

Investor Relations Officer

Tel.: +49 561 9522-2222

Fax: +49 561 9522-2223

IR@SMA.de

Disclaimer:

Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en houdt geen aanbod of uitnodiging tot inschrijving of aankoop in, noch het verkrijgen, behouden of verkopen van aandelen van SMA Solar Technology AG (de “Onderneming”) of een huidige of toekomstige dochteronderneming daarvan (samen met de Onderneming: “SMA Groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst of toezegging in verband met de aankoop of verkoop van aandelen van de Onderneming of van een lid van de SMA Groep. Aandelen mogen in de Verenigde Staten van Amerika niet worden aangeboden of verkocht zonder registratie of vrijstelling van registratie zoals is aangegeven in de aangepaste versie van de U.S. Securities Act of 1933.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op planningen, ramingen en prognoses waarover de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of onderneming) op dit moment beschikt. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden gedaan. Toekomstgerichte verklaringen bevatten door de aard van de zaak risico's en onzekerheden. Verschillende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de onderneming wezenlijk afwijken van de hier genoemde inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De onderneming neemt geen enkele verplichting op zich om deze toekomstgerichte verklaringen te updaten of aan te passen als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.