SMA biedt tot dusver ongekende keuzemogelijkheden voor batterijen

Niestetal, 7 augustus 2015 - SMA Solar Technology AG (SMA) werkt als enige omvormerfabrikant samen met bijna alle internationale toonaangevende fabrikanten van stationaire batterijen. SMA-omvormers zijn zo geschikt voor het gebruik met verschillende batterijtechnologieën, wat de integratie van batterijen in zonnestroominstallaties van elke vermogensgrootte mogelijk maakt.

"De uitbouw van zonne-energie met opslagsystemen gebeurt in grote stappen in de wereldwijde PV-markt", zegt Volker Wachenfeld, Executive Vice President van de bedrijfstak Off-Grid and Storage bij SMA. "We willen als omvormerfabrikant en aanbieder van oplossingen voor PV-installaties voor huisdaken tot krachtcentrales garanderen dat onze omvormers met alle huidige en toekomstige batterijtechnologieën compatibel zijn. Dit geeft de klant de zekerheid dat hij vandaag en in de toekomst in combinatie met SMA-omvormers ook altijd gebruik kan maken van de meest geschikte batterij voor zijn toepassing. Deze diversiteit op vlak van ondersteunde batterijen is tot nu toe ongezien", aldus Volker Wachenfeld. "Voor beheerders van PV-installaties betekent de integratie van optimaal geschikte batterijen in hun PV-systemen een nog grotere beschikbaarheid van, een meer nauwkeurige voorspelbaarheid van en flexibele toegang tot de zelf opgewekte zonnestroom. Dit leidt tot een grotere onafhankelijkheid van de stijgende energiekosten."

SMA werkt samen met de belangrijkste en meest innovatieve batterijfabrikanten. Bij fabrikanten van loodbatterijen zijn dit GNB Industrial Power/Exide Technologies GmbH en Hoppecke, die alle soorten van opslagoplossingen, waaronder massa-opslag voor regelenergietoepassingen,  aanbieden en BAE-batterijen. Bij de grote li-ion-cel- en batterijfabrikanten zijn dat Samsung SDI, LG-Chem, Sony, Saft en BYD. Daarnaast werkt SMA samen met start-ups en succesvolle li-ion- batterijfabrikanten zoals AKASOL, ads-tec, BMZ - The Innovation Group, Liacon, Leclanché, ECC Schletter, Hoppecke en Super-B. In de hoge-temperatuur-batterijtechnologie is Fiamm met de natrium-nikkelchloride-accu (ZEBRA-accu) toonaangevend en partner van SMA, evenals Gildemeister Energy Storage GmbH met CellCube als marktleider voor Vanadium-Redox-Flow batterijen. SMA werkt ook samen met de batterijfabrikant Aquion Energy, die de Aqueous Hybrid Ion-technologie (AHI) in serieproductie heeft gebracht. SMA biedt zo aan consumenten een dusver ongekende keuzemogelijkheid voor een geschikte batterij.

In aanvulling op de batterijen van de genoemde fabrikanten kunnen met de Sunny Island batterijomvormer, dankzij het geïntegreerde Battery Management System (BMS), alle wereldwijd beschikbare loodbatterijen worden gebruikt. Dankzij de gestandaardiseerde interface tussen batterij en omvormer staat SMA bovendien open voor samenwerking met andere batterijfabrikanten.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van meer dan 800 miljoen euro in 2014 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV-installatie, en biedt innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 21 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 4.000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke oplossingen voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV-systemen. Het herhaaldelijk bekroonde productassortiment omvat systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten PV-systemen alsook voor eiland- en hybridesystemen. De technologie is beschermd door meer dan 550 octrooien. Het aanbod van SMA wordt aangevuld met uitgebreide diensten en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en in de TecDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland


Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de


Perscontact:
Susanne Henkel
Tel: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Contact Investor Relations:
Tel: +49 561 9522-2222
IR@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.