SMA COM Gateway stelt toekomstbestendige datacommunicatie voor zonnestroominstallaties open

SMA COM Gateway stelt toekomstbestendige datacommunicatie voor zonnestroominstallaties open

Goed nieuws voor alle eigenaars van zonnestroominstallaties met RS485-datacommunicatie: dankzij de SMA COM Gateway kunnen zelfs bestaande installaties uitgerust worden met alle opties van de moderne ethernet-gebaseerde SMA Speedwire datacommunicatie. De eenvoudig te integreren SMA COM Gateway maakt de integratie mogelijk van huidige en toekomstige oplossingen voor de bewaking en besturing van zonnestroominstallaties, inclusief commercieel energiebeheer, de optie voor direct marketing van zonnestroom en, in de toekomst, integratie in SMA Smart Home via Sunny Home Manager.

“Met de SMA COM Gateway kunnen beheerders van zonnestroominstallaties genieten van de krachtige functies van het nieuwe communicatielandschap van SMA en tegelijk de investeringen in hun zonnestroominstallatie waarborgen”, verklaarde Dirk Schlote, Productmanager bij SMA. “Beheerders kunnen bestaande zonnestroominstallaties uitbreiden of moderniseren met RS485-communicatie en ze combineren met bestaande en nieuwe communicatieoplossingen die geavanceerde diensten omvatten. Bovenop de geavanceerde bewakings- en besturingsoplossingen voor zonnestroominstallaties die de SMA COM Gateway biedt in combinatie met de SMA Cluster Controller en, in de toekomst, met de Sunny Home Manager, genieten gebruikers onder andere ook van opties voor direct marketing van zonnestroom.”

Eenvoudige communicatie-upgrade

De SMA COM Gateway is compatibel met tot wel 50 RS485-toestellen en wordt rechtstreeks geïnstalleerd op de muur of op een DIN-rail. Wanneer een installatie geüpgraded wordt of een datalogger wordt vervangen, kan de SMA Cluster Controller gebruikt worden en, in de toekomst, de Sunny Home Manager, het controlecentrum van de SMA Smart Home.


Over SMA
De SMA-groep is met een geanticipeerde omzet van ongeveer € 1 miljard in 2015 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV-installatie, en biedt innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningsstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel, Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 3.000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke oplossingen voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV-systemen. Het herhaaldelijk bekroonde productassortiment omvat systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten PV-systemen alsook voor eiland- en hybridesystemen. SMA biedt daarnaast ook systeemtechnologie aan voor allerhande accutechnologieën en systeemgrootten en werkt samen met gerenommeerde accuproducenten en bedrijven uit de automobielindustrie. De SMA-technologie is wereldwijd beschermd door ongeveer 700 octrooien en gebruiksmodellen. Het aanbod wordt aangevuld met een uitgebreid servicepakket en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA-groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA-groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA-website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.