SMA-directie verwacht voor het jaar 2015 in een moeilijk bedrijfsklimaat 730 miljoen euro tot 770 miljoen euro omzet en stelt kostenbesparende maatregelen voor

Niestetal, 30 januari 2015 – De directie van SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) prognosticeert voor het lopende boekjaar een omzet van 730 miljoen euro tot 770 miljoen euro, een bedrijfsresultaat (EBIT) van -30 miljoen euro tot -60 miljoen euro. Om SMA weer in de winstgevendheid te brengen, zal de directie de structuur van de onderneming wereldwijd bijstellen. Op de kapitaalmarktdag presenteert de woordvoerder van het bestuur Pierre-Pascal Urbon de maatregelen waarmee de winstdrempel van SMA in de komende maanden tot minder dan 700 miljoen euro moet worden gebracht.

Het management van SMA heeft voor alle bedrijfssectoren concrete maatregelen uitgewerkt om de vaste kosten met meer dan 160 miljoen euro terug te dringen. Naast een significante verandering van de bedrijfsstructuur in het binnen- en buitenland beoogt het concept o.a. de nadruk op strategisch belangrijke ontwikkelingsprojecten, de vermindering van de waardeketen, evenals de consolidatie van de wereldwijde infrastructuur. "Het feit dat de transformatie gepaard gaat met een enorme inkrimping, betreuren we erg. We hebben echter geen andere keus, omdat voor SMA belangrijke markten als gevolg van de gewijzigde algemene omstandigheden binnen slechts 48 maanden gereduceerd zijn met bijna 75 procent", verklaart woordvoerder van de SMA-directie Pierre-Pascal Urbon. Door de implementatie van de maatregelen wil de directie van SMA de kostenbasis zo sterk reduceren dat SMA ook op een lager omzetniveau in de toekomst geen extra personeelaanpassingen moet uitvoeren.

"SMA heeft in het afgelopen boekjaar ondanks de dalende markt in het Europese vasteland het wereldwijde marktaandeel, gemeten in euro, verdedigd. We zullen ook in de toekomst als wereldmarktleider systeemtechnologie en dienstverleningen voor alle toepassingen van zonne-energie aanbieden in alle aantrekkelijke markten . Met onze nieuwste productontwikkelingen laten we zien dat we door technologische innovaties niet alleen de specifieke omvormerkosten per watt aanzienlijk kunnen verlagen, maar ook de trend kunnen zetten  in onze industrie. Dankzij onze goede verkoop- en service-aanwezigheid, vooral in Amerika en Azië/Stille Oceaan, kunnen we profiteren van de positieve ontwikkeling in deze opkomende markten. Onze supply chain en de productieprocessen hebben we zodanig geoptimaliseerd dat we de wereldwijde vraag ook kunnen bedienen indien deze zich beter ontwikkelt dan we verwachten", aldus Urbon.

Voor het lopende boekjaar verwacht de directie van SMA een omzet tussen 730 miljoen euro en 770 miljoen euro. De daling van de omzet ten opzichte van vorig jaar is voornamelijk te wijten aan een verdere daling van de vraag in Europa en de hoge prijsdruk. De directie van SMA prognosticeert voor het jaar 2015 een bedrijfsresultaat van-30 miljoen euro tot -60 miljoen euro. De winstgevendheid van SMA wordt grotendeels bepaald door de snelheid van uitvoering van de geplande transformatiemaatregelen. Met een netto liquiditeit van bijna 230 miljoen euro aan het einde van 2014 en een hoog aandeel eigen vermogen is SMA voorts stevig gefinancierd.

De presentatie van de kapitaalmarktdag en meer informatie is beschikbaar op: http://www.sma.de/investor-relations/publikationen/praesentationen.html.

 

Over SMA 

De SMA Groep is met een omzet van ongeveer 790 miljoen euro in 2014 wereldmarktleider op het gebied van zonne-energie omvormers, een essentieel onderdeel van elke zonnestroominstallatie, en biedt als energiebeheerconcern innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningsstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 21 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 5000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van zonnestroominstallaties. Het productassortiment omvat zowel systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten zonnestroominstallaties en ook voor off grid en hybride systemen. Het service-aanbod wordt door uitgebreide diensten en het operationeel beheren van grootschalige zonne-energiecentrales afgerond. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en in de TecDAX opgenomen.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de 

Perscontact:
Susanne Henkel
Contactpersoon voor de pers
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de 

cdw Stiftungsverbund gGmbH
Friedrich-Ebert-Strasse 104
4119 Kassel
Duitsland

Contact:
Volker Wasgindt
Phone: +49 561 766446-20
Volker.Wasgindt@cdw-Stiftungsverbund.de