SMA en 3E tillen zonnestroom monitoring naar een hoger niveau

SMA en 3E tillen zonnestroom monitoring naar een hoger niveau

Naarmate het energielandschap evolueert, effenen SMA en 3E de weg voor onafhankelijke platformen voor het beheer en de monitoring van energie. De oplossingen van beide bedrijven zijn rechtstreeks met elkaar verbonden: de SynaptiQ van 3E zal onmiddellijk toegankelijk zijn via het nieuwe ennexOS IoT-platform voor energiebeheer van SMA.

Als een wereldleider in de technologie van zonnestroomsystemen neemt SMA Solar Technology AG (SMA) haar klanten nu een stap verder in de wereld van de gedigitaliseerde energie met ennexOS: een sectoroverschrijdend platform voor geïntegreerd, intelligent energiebeheer. SynaptiQ, het hardware-onafhankelijke en zeer flexibele, domeinmodelgebaseerde platform voor de monitoring van zonnestroom van 3E (momenteel verbonden met meer dan 2,7 GWp), komt tegemoet aan de behoeften van professionele vermogensbeheerders en O&M-bedrijven. De software biedt innovatieve oplossingen voor rapportering, alarm- en ticketbeheer en prestatieanalyse.

SMA heeft de waarde van de open platformbenadering bewezen door een verbindingssjabloon te implementeren naar externe portalen vanuit de Sunny Portal, powered by ennexOS. De selecteerbare verbinding met SynaptiQ zal beschikbaar zijn in het derde kwartaal van 2018 binnen SMA Data Manager M. In een volgende stap zullen verbindingen worden gemaakt tussen de Sunny Portal en de ennexOS-apparaten enerzijds en SynaptiQ en de 3E Data Services anderzijds.

Beide bedrijven zijn vastbesloten om de toekomst van de zonnestroom monitoring vorm te geven, gebaseerd op open platformverbindingen en sterke industrienormen om de integratie mogelijk te maken van alle gegevens die relevant zijn voor de opwekking, de opslag en het verbruik van energie.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 900 miljoen in 2017 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie. SMA biedt een uitgebreid product- en oplossingengamma aan die hoge rendementen toelaten zowel voor residentiële en commerciële zonnestroominstallaties als voor grootschalige centrales. Teneinde het zelfverbruik van zonne-energie efficiënt te verhogen kan de systeemtechnologie van SMA op een eenvoudige manier gecombineerd worden met verschillende batterijtechnologieën. Verder bestaat het gamma van SMA uit intelligente oplossingen voor energiebeheer, uitgebreide diensten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De bekroonde technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 900 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.


Over 3E
3E is een wereldwijd advies- en softwaredienstenbedrijf dat oplossingen levert voor het optimaliseren van prestaties inzake hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. We bieden deskundige diensten voor het volledige project. 3E combineert een grondige kennis van praktische industriële behoeften met interne innovatie in samenwerking met toonaangevende R&D-centra. Het internationale 3E-team van ongeveer 100 experts opereert vanuit Brussel (HQ), Londen, Parijs, Toulouse, Istanbul, Delhi en Kaapstad. Het bedrijf heeft meer dan 15 jaar ervaring in meer dan 40 landen en is een betrouwbare partner voor de belangrijkste krediet- en aandelenverstrekkers op de wereldwijde markt voor hernieuwbare energie, en adviseert projectontwikkelaars, vermogensbeheerders, uitbaters, investeerders en beleidsmakers. In 2010 ontwikkelde 3E SYNAPTIQ - een toonaangevend platform voor prestatiesoftware op het vlak van hernieuwbare energie - dat momenteel wordt toegepast op meer dan 3000 systemen binnen de commerciële en openbare sector. 3E zorgt nu ook voor nieuwe webgebaseerde gegevens inzake zonnestraling die specifiek zijn voor de zonne-energiesector. De 3E-service maakt gebruik van de meest geavanceerde, op satelliet gebaseerde Cloud Physical Properties-modellen, die uitgebreid werden getest op 200 meteorologische stations in West-Europa en dit met uitstekende resultaten.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germany

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.