SMA Energy Data Services op E-world – Energiegegevens in real-time voor de intelligente integratie van prosumenten in energienetwerken en -markten

SMA Energy Data Services op E-world – Energiegegevens in real-time voor de intelligente integratie van prosumenten in energienetwerken en -markten

SMA Solar Technology AG (SMA) zal haar gamma SMA Energy Data Services voorstellen op E-world van 5 tot 7 februari 2019 in het Duitse Essen. Op basis van real-time gegevens van meer dan 400.000 zonnestroom- en batterijsystemen met 1,5 miljoen aangesloten toestellen op 's werelds grootste platform voor energiedata, kan SMA unieke diensten aanbieden aan netwerkbeheerders, energiedistributeurs, directe marketeers en aanbieders van prognosediensten.

"De decentralisatie en digitalisering van de energievoorziening gaat over de hele wereld vooruit. In die geest wordt het verstrekken van actuele en nauwkeurige productie- en prosumentengegevens maar ook netinformatie steeds belangrijker voor een efficiënte, duurzame en veilige energievoorziening en voor het gebruik van nieuwe bedrijfsmodellen," aldus Jürgen Reinert, CEO van SMA.

"We bieden onze klanten uitgebreide en op maat gemaakte API-oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van operationeel netbeheer en planning, marketing voor elektriciteit uit zonne-energie en energiebeheer thuis. Daarvoor maken we gebruik van een ongeëvenaarde, wereldwijde databank van meer dan 1,5 miljoen verbonden toestellen. Onze gegevens zijn bijzonder waardevol wanneer kunstmatige intelligentie, uitgebreide data-analyse en digitale oplossingen worden gebruikt om uitdagingen in de energiesector op te lossen," voegt Jochen Bornemann, Executive Vice President Digital Center bij SMA toe.

De diensten die worden aangeboden door SMA Energy Data Services omvatten real-time prosumentengegevens tot op micronetwerkniveau, prosumentenprognoses, netstatusgegevens en klantspecifieke gegevenspakketten. Uiteraard zorgt SMA er altijd voor dat haar klanten beschermd blijven bij het verstrekken van deze gegevens. De samenvoeging van actuele meetgegevens voor zonne-energieopwekking is bijvoorbeeld gebaseerd op postcodegebieden, wat een effectief middel is om de identificatie van afzonderlijke systemen te voorkomen. De transmissienetbeheerder TenneT bijvoorbeeld maakt al met succes gebruik van geanonimiseerde, real-time gegevens van meer dan 50.000 zonnestroomsystemen om de in het netgebied opgewekte zonnestroom soepel en efficiënt in het elektriciteitsnet te integreren.

U kunt alles te weten komen over de oplossingen van SMA Energy Data Services van 5 tot 7 februari 2019 op E-world in Essen, Duitsland, stand 2-314.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 900 miljoen in 2017 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie. SMA biedt een uitgebreid product- en oplossingengamma aan die hoge rendementen toelaten zowel voor residentiële en commerciële zonnestroominstallaties als voor grootschalige centrales. Teneinde het zelfverbruik van zonne-energie efficiënt te verhogen kan de systeemtechnologie van SMA op een eenvoudige manier gecombineerd worden met verschillende batterijtechnologieën. Verder bestaat het gamma van SMA uit intelligente oplossingen voor energiebeheer, uitgebreide diensten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De bekroonde technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 1.200 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de SDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germany

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.