SMA gaat samenwerking aan met TenneT voor betere prognoses over teruglevering van zonne-energie

SMA gaat samenwerking aan met TenneT voor betere prognoses over teruglevering van zonne-energie

Niestetal/Bayreuth, 11 februari 2016 – SMA Solar Technology AG (SMA) en de transmissiesysteembeheerder TenneT hebben recent een contract gesloten voor de voorziening van de actuele meetgegevens van PV-systemen. Het doel is zonne-energie beter te integreren in het elektriciteitsnet. Op basis van gegevens geleverd door SMA kan TenneT realistischere, real-time prognoses opstellen met betrekking tot het niveau van de teruggeleverde energie in de regelzone en, in combinatie met meteorologische gegevens voor de komende uren en dagen, accuratere prognoses maken. Dit betekent dat het groeiende aandeel van elektrische stroom van PV-systemen veel doelgerichter kan worden gepland en geïntegreerd in het elektriciteitsnet. Dit partnerschap is een belangrijke mijlpaal in de digitalisering van de elektriciteitsvoorziening.

“Na de baanbrekende technologische inspanningen voor de opwekking van voldoende volumes hernieuwbare energie op een kosten-effectieve manier is de volgende stap de digitalisering van de energie-industrie”, stelt Pierre-Pascal Urbon, CEO van SMA. “De mogelijkheid om accurate productie- en consumptiegegevens te leveren is een essentieel onderdeel van de gedecentraliseerde en duurzame energievoorziening van de toekomst. In dit systeem verzekeren de gegevens te allen tijde een veilige, betrouwbare en kosteneffectieve elektriciteitsvoorziening. Het partnerschap tussen SMA en TenneT is daarom een belangrijke stap naar een nieuwe energiewereld.”

“Met het snel groeiend aandeel hernieuwbare energie in de opwekking van stroom winnen gedecentraliseerde en real-time gegevens over de opwekking van groene energie steeds meer aan belang”, licht Urban Keussen toe, voorzitter van de raad van bestuur van TenneT TSO GmbH. “We kunnen de gegevens aanwenden voor betrouwbaardere voorstellingen over de teruglevering van hernieuwbare energie. Dit helpt ons om het elektriciteitsnet betrouwbaar en voordelig te beheren, zelfs met een stijgend aandeel fluctuerende groene energie. Het partnerschap tussen TenneT en SMA is het eerste van zijn soort in Duitsland. Voor de eerste keer ooit krijgt een transmissiesysteembeheerder rechtstreeks inzicht in gegevens over de opwekking van zonne-energie. Dit partnerschap is daarom een belangrijke mijlpaal in de digitalisering van de energie-industrie.”

Met wereldwijd meer dan 220.000 PV-systemen geregistreerd op het online Sunny Portal heeft SMA een unieke basis voor betrouwbare voorspellingen over de opwekking van zonne-energie. Alleen al in de regelzone van TenneT zijn meer dan 40.000 PV-systemen uitgerust met SMA-omvormers. Het spreekt voor zich dat SMA de gegevens van haar klanten beschermt bij het verstrekken van die gegevens. Zo gebeurt de verzameling van de actuele meetgegevens over de opwekking van zonne-energie per postcode, wat een doeltreffende methode is om de identificatie van individuele systemen te voorkomen.

De steeds meer gedecentraliseerde en volatiele stroom die wordt opgewekt op spanningsniveaus onder extrahoogspanning stellen nieuwe uitdagingen voor de verantwoordelijken voor een veilig netbeheer - voornamelijk in gebieden met een hoog PV-gebruiksniveau, zoals de regelzone van TenneT. Ongeveer 40% van de zonne-energievoorziening van Duitsland valt onder de regelzone van de transmissiesysteembeheerder. Daaronder valt ook Beieren, een van de deelstaten van Duitsland met het hoogste productieniveau. TenneT wendt daarom de gegevens van SMA Energy Services aan om regio-specifieke prognoses en voorspellingen te maken voor zonne-energie, om hernieuwbare energie te stimuleren, de normale vraag naar energie te verminderen en knelpunt-management te verbeteren. De metingen zullen niet alleen de veiligheid van het systeem verhogen, maar via de netkosten uiteindelijk ook een positieve impact hebben op de elektriciteitsprijzen.

Over SMA
De SMA-groep is met een geanticipeerde omzet van ongeveer € 1 miljard in 2015 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV-installatie, en biedt innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningsstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel, Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 3.500 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke oplossingen voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV-systemen. Het herhaaldelijk bekroonde productassortiment omvat systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten PV-systemen alsook voor eiland- en hybridesystemen. SMA biedt daarnaast ook systeemtechnologie aan voor allerhande accutechnologieën en systeemgrootten en werkt samen met gerenommeerde accuproducenten en bedrijven uit de automobielindustrie. De SMA-technologie is wereldwijd beschermd door ongeveer 700 octrooien en gebruiksmodellen. Het aanbod wordt aangevuld met een uitgebreid servicepakket en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.

Over TenneT
TenneT is een van de meest toonaangevende ransmissiesysteembeheerders van Europa. Met bij benadering 21.000 km hoog- en extrahoogspanningslijnen verspreid over Nederland en Duitsland voorzien wij een veilige en betrouwbare elektriciteitsvoorziening voor 41 miljoen eindgebruikers, 24 uur per dag. Met ongeveer 3.000 werknemers wordt TenneT een belangrijke voorloper in Noordwest-Europa, die een steeds groter wordend aandeel hernieuwbare energie integreert in het kader van een duurzame energievoorziening. Taking power further.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de

Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt eenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA-groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA-groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG

 

(SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA-website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen