SMA investeert 5 miljoen euro in nieuw EMC-testcentrum

SMA investeert 5 miljoen euro in nieuw EMC-testcentrum

SMA Solar Technology AG (SMA) investeert in de toekomst door meer dan 5 miljoen euro te investeren in een ultramoderne testfaciliteit voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Het testlaboratorium in het gebouw zal 740 vierkante meter beslaan. De omvang en de uitrusting van het labo zullen de meest geavanceerde en efficiënte EMC-metingen mogelijk maken voor omvormers en systemen met een elektrisch vermogen van maximaal vijf megawatt. Het nieuwe testlabo vormt een bijkomend, belangrijk element van de uitgebreide testinfrastructuur van SMA, die een benchmark is voor de sector.

"Zonnestroomenergie wordt een belangrijke pijler van onze energievoorziening", zegt Jürgen Reinert, CEO van SMA. "Fotovoltaïsche omvormers zijn dan ook systeemkritische componenten die aan strenge veiligheidseisen zijn onderworpen. SMA heeft inzake veiligheid en kwaliteit altijd de hoogste normen toegepast. Daarom hebben we in ons hoofdkantoor in Niestetal/Kassel, in Duitsland, testinfrastructuur gebouwd - met laboratoria, testfaciliteiten en onze eigen zonnestroomsystemen op de grond - die in de branche zijn gelijke niet kent. Met de nieuwe EMC-faciliteit zetten we weer een stap vooruit. Deze stelt ons in staat om de modernste methoden toe te passen om de elektromagnetische compatibiliteit op nog grotere systemen te testen dan ooit tevoren en om ervoor te zorgen dat onze toekomstige systemen voor zonnestroomcentrales ook voldoen aan de strengste eisen en voorschriften op de internationale markten. Wij investeren in de toekomst, zodat SMA het potentieel van de groeiende wereldwijde zonnestroommarkt kan benutten."

EMC-tests voor omvormers en andere toepassingen
SMA's ultramoderne echovrije EMC-kamer zal ongeveer 740 vierkante meter laboratoriumruimte beslaan. De installatie zal het mogelijk maken om tests uit te voeren op toestellen die elektrische componenten bevatten en tot 30 ton wegen en tot 200 kW aan restwarmte uitstoten. Het zal mogelijk zijn om uitgestraalde interferentie en interferentiebestendigheid te meten op afstanden tot tien meter. De faciliteit zal in staat zijn om een hele reeks apparaten te testen, waaronder de toekomstige generaties van de onlangs gelanceerde centrale omvormer Sunny Central UP. Ook zijn er plannen om de testfaciliteit beschikbaar te stellen aan externe bedrijven actief in domeinen als e-mobiliteit, windenergie en spoorwegen.

Interferentievrije werking
De tests voor elektromagnetische compatibiliteit moeten ervoor zorgen dat de elektronische componenten die in onze omvormers en in andere apparaten zijn geïnstalleerd, geen storingen veroorzaken die andere toepassingen kunnen beïnvloeden of verstoren. Tegelijkertijd moeten de EMC-tests voorkomen dat externe elektromagnetische golven een schadelijk effect hebben op de apparaten.


Over SMA
Als wereldwijd toonaangevende specialist in fotovoltaïsche installatietechniek bepaalt de SMA-Groep vandaag de norm voor de decentrale en duurzame energievoorziening van morgen. Het aanbod van SMA omvat een breed gamma aan efficiënte fotovoltaïsche omvormers, alomvattende systeemoplossingen voor fotovoltaïsche systemen van alle vermogenscategorieën, intelligente energiemanagementsystemen en oplossingen voor accuopslag, evenals complete oplossingen voor fotovoltaïsche, hybride dieseltoepassingen. Digitale energiediensten en een uitgebreide dienstverlening, met inbegrip van - onder meer - de exploitatie en het onderhoud van fotovoltaïsche centrales vervolledigen het aanbod van SMA af. De omvormers van SMA werden in wereldwijd in meer dan 190 landen geïnstalleerd, goed voor een totaal vermogen van zo'n 75 gigawatt. De meermaals bekroonde technologie van SMA wordt beschermd door meer dan 1400 patenten en gebruiksmodellen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij van de groep, SMA Solar Technology AG, genoteerd aan de Prime Standard van de Aandelenbeurs van Frankfurt (S92) en is het bedrijf opgenomen in de SDAX-index.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd Bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Contactpersoon voor de pers:
Susanne Henkel
Manager Vakpers
Tel. +49 561 9522-1124
Presse@SMA.de


Vrijwaringsclausule:
Dit persbericht dient slechts ter informatie en vormt geen aanbod of uitnodiging om in te schrijven op effecten van SMA Solar Technology AG (de "Vennootschap") of van enige huidige of toekomstige dochteronderneming van de Vennootschap (samen met de Vennootschap de "SMA-Groep" genoemd), of deze effecten te verwerven, aan te houden of te verkopen. Dit persbericht mag evenmin als basis dienen van en evenmin als betrouwbare bron worden beschouwd voor contracten voor de aankoop van of het inschrijven op effecten van de Vennootschap of een ander lid van de SMA-Groep, of voor andere verplichtingen. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de Wet op de effecten (Securities Act) van 1933 in geamendeerde vorm.

Dit persbericht bevat mogelijk verklaringen die uitspraken doen over de toekomst. Uitspraken over de toekomst zijn uitspraken die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze bevatten ook verklaringen over onze aannames en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op plannen, schattingen en prognoses die de Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA of vennootschap) op dit moment beschikbaar heeft. Uitspraken over de toekomst zijn daarom alleen geldig op de dag dat ze worden gedaan. Uitspraken over de toekomst bevatten van nature risico's en onzekere elementen. Diverse bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke resultaten, de financiële positie, de ontwikkeling of de prestaties van de onderneming en de hier gegeven schattingen. Deze factoren zijn onder meer de factoren die SMA bespreekt in de rapporten die het bedrijf publiceert. Deze rapporten zijn beschikbaar op de website van SMA (www.SMA.de). De onderneming aanvaardt geen enkele verplichting om deze uitspraken over de toekomst bij te werken of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.