SMA is het enige internationale bedrijf in een grootschalig opslagproject in Korea en staat in voor de levering van batterijomvormers en systeemtechnologie

Niestetal/Seoul, 13 oktober 2015 – SMA Solar Technology AG (SMA) zal 24 Sunny Central 1000 batterijomvormers en systeemtechnologie leveren voor een grootschalig opslagproject van de genationaliseerde Koreaanse elektriciteitsmaatschappij KEPCO. Het doel van het project is het leveren van reservestroom en het is het grootste ter wereld in zijn categorie. Naast SMA werden alleen plaatselijke bedrijven gekwalificeerd voor het project dat goed is voor 200 megawatt.

In november 2015 zal SMA 24 Sunny Central Storage 1000 batterijomvormers leveren aan Korea. Daarbij wordt ook de nodige systeemtechnologie geleverd voor de integratie van de batterijen. De SMA-omvormers zullen gebruikt worden in combinatie met lithium-ion batterijen van een vooraanstaande Koreaanse producent voor de voorziening van 24 MW aan vermogensstabiliserende output. Het gehele systeem zal daarna onderworpen worden aan een zes maanden durend testbedrijf.

"De selectie van SMA als enige buitenlandse producent in dit project, dat erg belangrijk is voor de elektriciteitsvoorziening in Korea, is een grote overwinning voor ons en onze Koreaanse partner BOSUNG Powertec Co. Ltd., die zal instaan voor de installatie van de Sunny Central Storage accu-omvormers ter plaatse", aldus Myoung-Bae Lee, algemeen directeur van SMA Korea na het ondertekenen van het contract. 

De voorziening van reservestroom is van groot belang in Korea. Doordat het een schiereiland is en grenst aan Noord-Korea, is het niet mogelijk om het balancerende vermogen dat nodig is voor de stabilisatie van het net te importeren, zoals dat gebeurt in andere landen. De stroom moet opgewekt en geleverd worden binnen de grenzen van het land. KEPCO (Korea Electric Power Corporation) heeft aangekondigd dat het in de komende jaren uitnodigingen zal uitvaardigen om te dingen naar extra frequentieregulerende projecten, elk goed voor 200 MW, dat gebruikt zal worden om reservestroom te leveren voor de stabilisatie van het net. Het doel is op lange termijn de betrouwbaarheid van het Koreaanse elektriciteitsnet te garanderen. 

"Met op het net geschakelde opslagsystemen bieden de Sunny Central Storage accu-omvormers een volledige waaier beheersfaciliteiten, zoals frequentieregeling en regeling bij overbelasting van het net", aldus Volker Wachenfeld, uitvoerend ondervoorzitter van Off-Grid en Storage bij SMA. "Dit verbetert de huidige reservevermogenscapaciteiten en verzekert stabiliteit van het net. De integratie van grootschalige opslagsystemen en Sunny Central accu-omvormers voor de levering van reservevermogen in het elektriciteitsnet ondersteunt de voortdurende uitbreiding van hernieuwbare energie in de wereld."


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van meer dan 800 miljoen euro in 2014 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV-installatie, en biedt innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 21 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 4.000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke oplossingen voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV-systemen. Het herhaaldelijk bekroonde productassortiment omvat systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten PV-systemen alsook voor eiland- en hybridesystemen. De technologie is beschermd door meer dan 550 octrooien. Het aanbod van SMA wordt aangevuld met uitgebreide diensten en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en in de TecDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland


Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de


Perscontact:
Susanne Henkel
Tel: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Contact Investor Relations:
Tel: +49 561 9522-2222
IR@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.