SMA lanceert een nieuwe generatie residentiële omvormers met een compleet vernieuwde, geïntegreerde dienstverlening.

Mechelen, 7 maart 2017 – SMA Solar Technology AG (SMA) lanceert een nieuwe generatie residentiële omvormers met een unieke, geïntegreerde dienstverlening. De nieuwe Sunny Boy 3.0-5.0 is de eerste omvormer die uitgerust is met een automatische en proactieve controlefunctie, genaamd SMA Smart Connected. Hierdoor genieten de eigenaars van een zonnestroominstallatie van een optimaal rendement en vereenvoudigt het onderhoudswerk voor de installateurs. Deze nieuwigheid van SMA is daarenboven heel eenvoudig en snel te installeren.

"Dankzij de nieuwe Sunny Boy 3.0-5.0 met geïntegreerde SMA Smart Connected genieten onze klanten van een allesomvattend aanbod met de garantie op een volledige stabiliteit," legt Sven Schreiber, Executive Vice President van de Residentiële Business Unit bij SMA uit. "SMA verzekert de automatische controle van de omvormers. Dankzij onze functie is de installateur perfect voorbereid om tussen te komen en kan hij een nog efficiëntere werking voorstellen aan zijn klanten. Aangezien de zonnestroominstallaties langer en beter functioneren, kunnen de eigenaars meer elektriciteit uit zonne-energie gebruiken en dus meer geld besparen. Indien ze hun autoconsumptie nog verder willen optimaliseren en zich onafhankelijker willen opstellen tegenover de steeds stijgende elektriciteitskosten, kan de SMA-installatie uitgebreid worden met een systeem voor stockage en energiebeheer."

Geïntegreerde controle voor een uiterst precieze dienstverlening
De Sunny Boy 3.0-5.0, opvolger van de best verkochte stringomvormer ter wereld, de Sunny Boy 3000-5000TL, maakt furore dankzij zijn uiterst compact design en intuïtieve gebruikersinterface, maar ook dankzij de eenvoud van installatie en de "Plug & Play"-inwerkingstelling die zelfs uitgevoerd kunnen worden zonder het dekstel op te tillen. SMA Smart Connected staat voor een gratis en automatische controle en biedt de installateur de garantie op een snelle en precieze interventie en opvolging bij de klant. De communicatie werd aangepast aan de modernste technieken, via Ethernet et WLAN, zodat de gegevens van de installatie op elk moment van de dag beschikbaar zijn via tablet of smartphone.

De Sunny Boy 3.0/ 3.6/4.0/5.0 is vanaf heden beschikbaar bij onze SMA-verdelers en bestaat in vier versies: 3 kilowatt, 3,6 kilowatt, 4 kilowatt en 5 kilowatt.

Over SMA 
De SMA Groep is met een geanticipeerde omzet van ongeveer € 1 miljard in 2016 wereldmarktleider op het gebied van PV omvormers, een essentieel onderdeel van elke zonnestroominstallatie, en biedt innovatieve sleuteltechnologieën voor toekomstige energievoorzieningsstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 3.000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke oplossingen voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV-systemen. Het herhaaldelijk bekroonde productassortiment omvat systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten PV-systemen alsook voor eiland- en hybridesystemen. SMA biedt daarnaast ook systeemtechnologie aan voor allerhande accutechnologieën en systeemgrootten en werkt samen met gerenommeerde accuproducenten en bedrijven uit de automobielindustrie. De SMA-technologie is wereldwijd beschermd door ongeveer 700 octrooien en gebruiksmodellen. Het aanbod wordt aangevuld met uitgebreide diensten en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de

Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA Groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.