SMA levert Systemen voor één van de grootste zonne-energiecentrales van Australië

SMA levert Systemen voor één van de grootste zonne-energiecentrales van Australië

SMA Solar Technology AG (SMA) levert 57 middenspanningscentrales (MVPS) 5500 en twee SMA energieregelaars aan de Limondale Solar Farm in New South Wales, Australië. Met een vermogen van 349 MW is Limondale één van de grootste zonnestroomcentrales in Australië, die genoeg energie zal opwekken om meer dan 100.000 huizen van schone zonne-energie te voorzien. BELECTRIC bouwt de zonne-energiecentrale en neemt ook de operationele verantwoordelijkheid op zich namens de eigenaar, innogy SE. De volledige inbedrijfstelling is gepland voor 2020.

De zonnestroomcentrale van Limondale is een nieuwe mijlpaal die de uitstekende positie van SMA op de bloeiende Australische markt voor zonne-energiecentrales moet veiligstellen. "We zijn zeer verheugd dat BELECTRIC onze systeemoplossingen heeft gekozen,” zegt Boris Wolff, Uitvoerend Vicevoorzitter van de bedrijfseenheid Nutsvoorzieningen bij SMA. "De MVPS 5500 combineert twee krachtige Sunny Central 2750-EV zonnestroomomvormers, een transformator en de nodige schakelapparatuur in een enkele behuizing. Deze kan gemakkelijk verplaatst en geïnstalleerd worden en dus snel in bedrijf gesteld worden. De hoge vermogensdichtheid en het compacte ontwerp van het toestel verlagen ook de bedrijfskosten van de installatie. Bovendien zorgt de SMA Power Plant Controller voor een flexibele besturing van de zonnestroomcentrale van 1500 V."

"Australië is een veelbelovende markt voor de verdere uitbreiding van onze leidinggevende positie als EPC-leverancier,” zei Martin Zembsch, algemeen directeur van BELECTRIC Solar & Battery GmbH. "Voor de implementatie van ons grootste project ooit in Australië vertrouwen we op de hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid alsook de uitstekende kostenefficiëntie van SMA's systeemoplossingen."


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 900 miljoen in 2017 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie. SMA biedt een uitgebreid product- en oplossingengamma aan die hoge rendementen toelaten zowel voor residentiële en commerciële zonnestroominstallaties als voor grootschalige centrales. Teneinde het zelfverbruik van zonne-energie efficiënt te verhogen kan de systeemtechnologie van SMA op een eenvoudige manier gecombineerd worden met verschillende batterijtechnologieën. Verder bestaat het gamma van SMA uit intelligente oplossingen voor energiebeheer, uitgebreide diensten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 19 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De bekroonde technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 1.200 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de SDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germany

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.