SMA levert technologie voor de grootste zonne-energiecentrale in West-Afrika

SMA levert technologie voor de grootste zonne-energiecentrale in West-Afrika

SMA Solar Technology AG (SMA) zal 21 SMA middenspanningscentrales leveren aan de grootste zonne-energiecentrale in West-Afrika. In Parijs hebben vertegenwoordigers van SMA en Akuo Energy - de grootste onafhankelijke producent van duurzame energie in Frankrijk - hiervoor de contracten getekend. De 50 MW KITA-zonneboerderij in Mali is voorzien om in 2019 te worden aangesloten op het openbare elektriciteitsnet.

"We zijn heel blij dat er voor dit project gekozen werd voor onze SMA middenspanningscentrales," zegt Boris Wolff, Uitvoerend Vicevoorzitter van de bedrijfseenheid Nutsbedrijven bij SMA. De componenten van deze robuuste containeroplossing zijn perfect geharmoniseerd en de middenspanningscentrales worden geleverd in bedrijfsklare vorm aan de zonne-energiecentrale. Ze beschikken over krachtige Sunny Central-omvormers, perfect op elkaar afgestemde middenspanningsapparatuur en een middenspanningsbord voor directe aansluiting op het openbare stroomnet. De zonnestroominstallatie van 50 MW levert een belangrijke bijdrage aan de energievoorziening in Kayes, een westelijke regio van het land, en bevordert de economische ontwikkeling ervan."

"Met SMA hebben we een sterke partner aan onze zijde - een partner waarmee we al met succes hebben gewerkt aan een aantal projecten over de hele wereld,” zegt Iamena Crolla, directeur Structurering en Uitvoering bij Akuo Energy. "Dankzij hun jarenlange, wereldwijde ervaring bieden ze niet alleen betrouwbare, hoogwaardige technologische oplossingen, maar beschikken ze ook over de expertise die vereist is voor dit vooraanstaand project."

Het plan om de zonnestroomcentrale te bouwen werd opgezet door R20 - Regions of Climate Action, een organisatie opgericht door Arnold Schwarzenegger die landen, regio's en initiatieven over de hele wereld ondersteunt bij het ontwikkelen van hun eigen projecten voor klimaatbescherming. De onderhandelingen voor het KITA-project, dat wordt gefinancierd door een aantal Afrikaanse banken, duurden meer dan twee jaar en werden met succes afgerond in oktober 2018. De hier opgewekte zonne-energie wordt aangekocht door de Malinese energieleverancier Electricité du Mali, waarmee de exploitant van de zonnekrachtcentrale een overeenkomst heeft gesloten voor de aankoop van energie gedurende 28 jaar.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 900 miljoen in 2017 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie. SMA biedt een uitgebreid product- en oplossingengamma aan die hoge rendementen toelaten zowel voor residentiële en commerciële zonnestroominstallaties als voor grootschalige centrales. Teneinde het zelfverbruik van zonne-energie efficiënt te verhogen kan de systeemtechnologie van SMA op een eenvoudige manier gecombineerd worden met verschillende batterijtechnologieën. Verder bestaat het gamma van SMA uit intelligente oplossingen voor energiebeheer, uitgebreide diensten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De bekroonde technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 1.200 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de SDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germany

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.