SMA neemt operationeel beheer van grootste zonnepark in Scandinavië over

SMA neemt operationeel beheer van grootste zonnepark in Scandinavië over

SMA Solar Technology AG (SMA) neemt het complete technische operationele beheer over van het grootste zonnepark van Denemarken in opdracht van projectontwikkelaar en serviceverlener WIRCON GmbH. Het zonnepark nabij Lerchenborg, met een vermogen van ongeveer 60 megawatt, is sinds december 2015 op het elektriciteitsnet aangesloten. SMA voorzag de energiecentrale van 1.750 Sunny Tripower 25000TL omvormers.

Het contract voor het operationele beheer omvat continue monitoring op afstand, regelmatig onderhoud, herstellingen en instandhouding van de zonnestroominstallatie in veldopstelling. “We zijn verheugd dat WIRCON GmbH de samenwerking met SMA uitbreidt en ons het operationele beheer van het grootste zonnepark van Scandinavië toevertrouwt. Wij beschikken over de ervaring en vaardigheden om de werking van de installatie vlot en betrouwbaar te laten verlopen en onregelmatigheden snel op te sporen en te verhelpen. Als gevolg daarvan kunnen wij garanderen dat de PV-centrale te allen tijde perfect zal functioneren en het best mogelijke rendement zal opwekken”, verklaarde Bernd Lamskemper, Head of Service EMEA bij SMA.

SMA is eveneens van plan samen te werken met WIRCON GmbH aan andere projecten en daarbij de projectontwikkelaar en serviceverlener voor energie verder bij te staan als deskundige partner. “De jarenlange expertise van het bedrijf inzake omvormers en hun ervaring met het operationele beheer van grootschalige PV-centrales in het megawatt-bereik hebben ons gemotiveerd om onze samenwerking met SMA Solar Technology AG te versterken”, aldus Dr. Peter Vest, Managing Director van WIRCON GmbH over de sluiting van de overeenkomst.

Op de Baltische kust ten westen van Kopenhagen heeft WIRCON GmbH 248.730 zonnepanelen en 1.750 stringomvormers geïnstalleerd op een oppervlakte van meer dan 80 hectare, goed voor het grootste zonnepark van Scandinavië. Het zonnepark van Lerchenborg wekt jaarlijks bij benadering 60 miljoen kWh elektrische stroom op, wat genoeg energie is om ongeveer 30.000 privé-huishoudens te voorzien van zonne-energie.


Over SMA
De SMA-groep is met een geanticipeerde omzet van ongeveer € 1 miljard in 2015 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV-installatie, en biedt innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningsstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel, Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 3.000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke oplossingen voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV-systemen. Het herhaaldelijk bekroonde productassortiment omvat systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten PV-systemen alsook voor eiland- en hybridesystemen. SMA biedt daarnaast ook systeemtechnologie aan voor allerhande accutechnologieën en systeemgrootten en werkt samen met gerenommeerde accuproducenten en bedrijven uit de automobielindustrie. De SMA-technologie is wereldwijd beschermd door ongeveer 700 octrooien en gebruiksmodellen. Het aanbod wordt aangevuld met een uitgebreid servicepakket en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA-groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA-groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA-website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.