SMA noteert een sterke groei dankzij Systeemtechnologie voor Opslagtoepassingen en profiteert van wereldwijde positie in de eerste helft van 2017

SMA noteert een sterke groei dankzij Systeemtechnologie voor Opslagtoepassingen en profiteert van wereldwijde positie in de eerste helft van 2017

Overzicht H1 20171:

  • 3.8 GW omvormervermogen verkocht (H1 2016: 3.9 GW)
  • Omzet van € 381,1 miljoen (H1 2016: € 482,3 miljoen) en EBITDA van € 29,0 miljoen (H1 2016: € 71,2 miljoen)
  • Hoge operationele cashflow van € 38,8 miljoen (H1 2016: € 55,3 miljoen)
  • Financiële stabiliteit dankzij eigen vermogensratio van 49,7% (31 december 2016: 48,3%)
  • en hoge nettokas van € 401,6 miljoen (31 december 2016: € 362,0 miljoen)
  • Gevuld orderboek van € 673 miljoen, waarvan € 280 miljoen toe te schrijven aan de productbusiness
  • Bestuur bevestigt positieve bijsturing verkoop en inkomsten voor boekjaar 2017


1 Railway Technology wordt niet langer opgenomen in de cijfers voor H1 2017 aangezien de verkoop van de bedrijfsunit Railway Technology afgerond was op 29 maart 2017. De vergelijkende cijfers van het vorige jaar werden daarom retrospectief aangepast.


In de eerste zes maanden van 2017, verkocht SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) zonnestroomomvormers voor een totaal vermogen van 3 GW, m.a.w. gelijklopend met de cijfers van het vorige jaar (H1 2016: 3,9 GW). De verkoop daalde naar € 381,1 miljoen (H1 2016: € 482,3 miljoen) door de algemene prijsdaling in alle segmenten en regio’s. Dankzij haar unieke positie kon SMA toch een evenwichtige verdeling van de verkoop creëren in alle segmenten en regio’s voor het eerste semester van het jaar. Systeemoplossingen voor commerciële zonnestroomsystemen (Commercial) en opslagtoepassingen konden positieve cijfers voorleggen. Op regionaal niveau behaalde SMA een opmerkelijke groei op de Aziatische markt.

Ondanks de scherpe omzetdaling bleven de inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill (EBITDA) op € 29,0 miljoen (EBITDA-marge: 7,6%; H1 2016: € 71,2 miljoen, 14,8%). Het netto inkomen kwam neer op € 8,8 miljoen in het eerste semester van 2017 (H1 2016: € 19,4 miljoen). De inkomsten per aandeel waren dus € 0,25 (H1 2016: € 0,56).

Het businessmodel van SMA is niet kapitaalintensief. Hierdoor genereert SMA een hoge operationele cashflow van € 38,8 miljoen voor de verslagperiode (H1 2016: € 55,3 miljoen) en steeg de hoge liquiditeitsreserve verder. De nettokas steeg tot € 401,6 miljoen (31 december 2016: € 362,0 miljoen). De eigen vemogensratio steeg licht tot 49,7% (31 december 2016: 48,3%). Zo behoudt SMA haar uiterst solide balansstructuur. SMA gebruikt haar financiële kracht om te profiteren van de digitalisering van de energie-industrie en nieuwe businessmodellen te ontwikkelen.

“Na een rustig jaarbegin steeg de verkoop van SMA met 20% in het tweede kwartaal van 2017 tegenover de eerste drie maanden van dit jaar. We merkten een gunstige evolutie in alle sleutelsegmenten, voornamelijk in de regio Azië/Pacific (APAC). Voor het tweede semester verwachten we dat de verkoop significant herneemt op basis van de inkomende orders op alle markten,” verklaarde Pierre-Pascal Urbon, CEO van SMA. “Op middellange termijn verwachten we een exponentiële groei op het vlak van opslagtoepassingen. SMA beschikt reeds over systeemtechnologiën voor het gebruik van grootschalige opslagtoepassingen waarbij het elektriciteitsnet gestabiliseerd wordt ofwel met batterijen om het zelfverbruik in private huishoudens of bedrijven te verhogen. Dankzij het intelligente energiebeheer en strategische allianties hebben we de funderingen gelegd voor nieuwe businessmodellen. SMA speelt hierbij in op de globale trend naar gedecentraliseerde energie en de digitalisering van de energie-industrie.”

Het bestuur van SMA bevestigt de positieve bijsturing van de verkoop en inkomsten voor het boekjaar 2017 zoals doorgegeven op 1 augustus 2017. Het voorziet een omzet tussen € 900 miljoen en € 950 miljoen en een EBITDA tussen € 85 miljoen en € 100 miljoen. Er wordt eveneens verwacht dat de nettokas zal stijgen tot boven de € 450 miljoen dankzij de hoge operationele cashflow.

U kunt het halfjaarlijkse financiële verslag van januari tot juni 2017 terugvinden op www.SMA.de/IR/FinancialReports.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 1 miljard in 2016 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie. SMA biedt een uitgebreid product- en oplossingengamma aan die hoge rendementen toelaten zowel voor residentiële en commerciële zonnestroominstallaties als voor grootschalige centrales. Teneinde het zelfverbruik van zonne-energie efficiënt te verhogen kan de systeemtechnologie van SMA op een eenvoudige manier gecombineerd worden met verschillende batterijtechnologieën. Verder bestaat het gamma van SMA uit intelligente oplossingen voor energiebeheer, uitgebreide diensten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De bekroonde technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 900 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.