SMA omvormers met geïntegreerde opbrengstoptimalisatie maken optimizers overbodig

SMA omvormers met geïntegreerde opbrengstoptimalisatie maken optimizers overbodig

Optimizers of omvormers met geïntegreerde opbrengstoptimalisatie? Dit is de vraag die professionals uit de zonne-energiesector zichzelf stellen voordat ze een zonnestroomsysteem installeren, vooral wanneer schaduw een belangrijke rol speelt. Een studie van de Universiteit van Zuid-Denemarken (SDU) heeft nu het antwoord. Deze toont aan dat in bijna alle toepassingen een zonnestroomsysteem met moderne stringomvormers hogere opbrengsten kan behalen dan een systeem met traditionele optimizers. Het lagere aantal elektrische onderdelen in het zonnestroomsysteem minimaliseert eveneens de gevoeligheid voor fouten. De installatietijd en -kosten worden verlaagd en het is eenvoudiger om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

"Bij de ontwikkeling van onze omvormers richten we ons vanaf het begin op volledig geïntegreerde functies. SMA ShadeFix is een digitale, geïntegreerde softwareoplossing die de energieopbrengst van zonnestroomsystemen volledig optimaliseert. Het overtreft traditionele hardware oplossingen voor opbrengstoptimalisatie van zonnestroomsystemen,” zegt Nick Morbach, Uitvoerend Vicevoorzitter van de bedrijfseenheid Home and Business Solutions bij SMA. “De studie van de SDU levert nu het bewijs dat we het juiste traject volgen. De innovatieve omvormers van SMA beschikken over alle functies die onze klanten nodig hebben en zorgen voor de hoogste opbrengsten binnen de zonnestroomsystemen. Dankzij het efficiënte SMA ShadeFix schaduwbeheersysteem zijn er geen extra onderdelen nodig, zelfs niet voor overschaduwde panelen, waardoor het aantal elektronische onderdelen met een factor 30 wordt verminderd in vergelijking met een systeem met optimizers. Dit heeft een zeer positief effect op zowel de betrouwbaarheid en veiligheid van de zonnestroominstallatie als het milieu.”

De stringomvormers van SMA zijn zo ontwikkeld dat ze van oorsprong al over een zeer efficiënte opbrengstoptimalisatie beschikken. Daarom heeft SMA voortdurend ingezet op de verdere ontwikkeling van MPP-tracking (gericht op het optimale vermogen van het zonnestroompaneel). De geïntegreerde softwareoplossing SMA ShadeFix zorgt ervoor dat de algemene maximale prestatie van elke string veilig wordt gedetecteerd en dat de beschikbare energie van de panelen zo efficiënt mogelijk wordt benut in schaduwsituaties.

Alleen in zonnestroomsystemen met een zware graad van beschaduwing kunnen betere waarden worden bereikt door een selectief gebruik van optimizers, aldus Universitair Hoofddocent Wulf-Toke Franke van de SDU. Maar in zonnestroomsystemen met optimizers neemt de gevoeligheid voor fouten toe. Meer onderdelen in het systeem vragen meer connectoren waardoor het risico op systeemstoringen en brand groter wordt. In zijn geheel is de studie (The Impact of Optimizers for PV Modules) daarmee in tegenspraak met algemene uitspraken over extra energieopbrengsten door het gebruik van optimizers. Er worden maar heel weinig scenario's gevonden waarin het gebruik van optimizers de systeemprestaties verbetert.

Een samenvatting van de resultaten van het onderzoek vindt u in de volgende whitepaper.

Alle informatie over de stringomvormers van SMA met geïntegreerd schaduwbeheer kunt u hier vinden.


Over SMA
Als wereldwijd toonaangevende specialist in fotovoltaïsche installatietechniek bepaalt de SMA-Groep vandaag de norm voor de decentrale en duurzame energievoorziening van morgen. Het aanbod van SMA omvat een breed gamma aan efficiënte fotovoltaïsche omvormers, alomvattende systeemoplossingen voor fotovoltaïsche systemen van alle vermogenscategorieën, intelligente energiemanagementsystemen en oplossingen voor accuopslag, evenals complete oplossingen voor fotovoltaïsche, hybride dieseltoepassingen. Digitale energiediensten en een uitgebreide dienstverlening, met inbegrip van - onder meer – de exploitatie en het onderhoud van fotovoltaïsche centrales vervolledigen het aanbod van SMA. De omvormers van SMA werden wereldwijd in meer dan 190 landen geïnstalleerd, goed voor een totaal vermogen van zo'n 85 gigawatt. De meermaals bekroonde technologie van SMA wordt beschermd door meer dan 1.500 patenten en gebruiksmodellen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij van de Groep, SMA Solar Technology AG, genoteerd aan de Prime Standard van de Frankfurt Stock Exchange (S92) en is genoteerd in de SDAX-index.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Bedrijfspers
Tel. +49 561 9522-1124
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient slechts ter informatie en vormt geen aanbod of uitnodiging om in te schrijven op effecten van SMA Solar Technology AG (de "Vennootschap") of van enige huidige of toekomstige dochteronderneming van de Vennootschap (samen met de Vennootschap de "SMA-Groep" genoemd), of deze effecten te verwerven, aan te houden of te verkopen. Dit persbericht mag evenmin als basis dienen van en evenmin als betrouwbare bron worden beschouwd voor contracten voor de aankoop van of het inschrijven op effecten van de Vennootschap of een ander lid van de SMA-Groep, of voor andere verplichtingen. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de Wet op de effecten (Securities Act) van 1933 in geamendeerde vorm.

Dit persbericht bevat mogelijk verklaringen die uitspraken doen over de toekomst. Uitspraken over de toekomst zijn uitspraken die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze bevatten ook verklaringen over onze aannames en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op plannen, schattingen en prognoses die de Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA of vennootschap) op dit moment beschikbaar heeft. Uitspraken over de toekomst zijn daarom alleen geldig op de dag dat ze worden gedaan. Uitspraken over de toekomst bevatten van nature risico's en onzekere elementen. Verschillende bekende en onbekende risico's, Diverse bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke resultaten, de financiële positie, de ontwikkeling of de prestaties van de onderneming en de hier gegeven schattingen. Deze factoren zijn onder meer de factoren die SMA bespreekt in de rapporten die het bedrijf publiceert. Deze rapporten zijn beschikbaar op de website van SMA (www.SMA.de). De onderneming aanvaardt geen enkele verplichting om deze uitspraken over de toekomst bij te werken of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.