SMA overtreft omzet- en winstverwachting voor 2015 volgens voorlopige cijfers

SMA overtreft omzet- en winstverwachting voor 2015 volgens voorlopige cijfers

Niestetal, 26 januari 2016. Een voorlopige raming van de Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) tonen een omzet van ongeveer €1 miljard euro in 2015 en een bedrijfsresultaat (EBIT) van €30 tot €33 miljoen. Hiermee overtreft SMA eerdere vooruitzichten van de Raad van Bestuur op beide vlakken (verkoop: €925 miljoen, EBIT: €10 to €30 miljoen). De belangrijkste omzet werd gerealiseerd in grootschalige PV Power Plant oplossingen (het zogenaamde “Utility” segment). Terzelfdertijd rapporteerden ook de residentiele en commerciële marktsegmenten, net als het service segment, een groei.

“SMA is in 2015 sneller dan verwacht teruggekeerd naar winstgevendheid”, verklaart SMA Chief Executive Officer, Pierre-Pascal Urbon. “We hebben ons marktleiderschap verder uitgebreid en leveren ongeveer 20% van de wereldvraag. Dankzij het transformatieproces van de SMA-groep hebben we effectief onze vaste kosten kunnen verlagen, dankzij uitgebreide maatregelen is ook onze financiële en operationele flexibiliteit toegenomen. Hierdoor zijn we beter in staat om in te spelen op snelle marktontwikkelingen en kunnen we winsten genereren, zelfs indien de omzet lager is dan voorheen. We hebben de pijnlijke maar noodzakelijke personeelsvermindering doorgevoerd op een sociaal verantwoorde manier. Eind 2015 hebben medewerkers voor een totaal van 1400 voltijdse equivalenten de firma verlaten.” 

SMA verwacht dat haar werkkapitaal verminderd is tot minder dan €230 miljoen (31 december 2014: €251 miljoen) en is in een solide financiële positie met een verwachte netto cash positie van meer dan €280 miljoen (31 december 2014: € 225.4 miljoen) en een verwachte equity ratio van rond 50% (31 december 2014: 46.8%). SMA is in staat om haar lange termijn strategie volledig met eigen middelen uit te voeren.

De firma publiceert haar volledige geconsolideerde jaarresultaten van 2015 op 30 maart 2016. Tijdens de Capital Markets Day op 29 januari 2016 zal de SMA Raad van Bestuur verdere informatie verschaffen over de markt, het concurrentieel landschap, de strategische focus en SMA’s technische unieke verkoopargumenten. Ook zal de Raad van Bestuur haar financiële verwachtingen voor het fiscale jaar 2016 publiceren.

Over SMA 

De SMA Groep is met een omzet van 1 miljard euro in 2015 wereldmarktleider op het gebied van zonne-energie omvormers, een essentieel onderdeel van elke zonnestroominstallatie, en biedt als energiebeheerconcern innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningsstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 3.500 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van zonnestroominstallaties. Het productassortiment omvat zowel systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten zonnestroominstallaties en ook voor off grid en hybride systemen. Het service-aanbod wordt door uitgebreide diensten en het operationeel beheren van grootschalige zonne-energiecentrales afgerond. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en in de TecDAX opgenomen.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Contact voor de pers:
Susanne Henkel
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:

Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en houdt geen aanbod of uitnodiging tot inschrijving of aankoop in, het verkrijgen, behouden of verkopen van effecten van SMA Solar Technology AG (de ”Onderneming“) of een huidige of toekomstige dochteronderneming daarvan (samen met de Onderneming: ”SMA-groep“). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst of toezegging in verband met de aankoop of verkoop van effecten van de Onderneming of van een lid van de SMA-groep. Aandelen mogen in de Verenigde Staten van Amerika niet worden aangeboden of verkocht zonder registratie of vrijstelling van registratie zoals is aangegeven in de aangepaste versie van de U.S. Securities Act of 1933.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op planningen, ramingen en prognoses waarover de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of onderneming) op dit moment beschikt. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden gedaan. Toekomstgerichte verklaringen bevatten door de aard van de zaak risico's en onzekerheden. Verschillende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de onderneming wezenlijk afwijken van de hier genoemde inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De onderneming neemt geen enkele verplichting op zich om deze toekomstgerichte verklaringen te updaten of aan te passen als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.