SMA Power Plant Manager maakt regeneratieve energiecentrales klaar voor de toekomstige energievoorziening

SMA Power Plant Manager maakt regeneratieve energiecentrales klaar voor de toekomstige energievoorziening

Regeneratieve energiecentrales spelen een doorslaggevende rol voor een duurzame, gedecentraliseerde elektriciteitsvoorziening. Met de nieuwe Power Plant Manager zorgt SMA ervoor dat gedecentraliseerde energiesystemen in het megawatt assortiment voldoen aan alle eisen voor netwerken, digitalisering en gegevensbeveiliging en bereidt ze voor op nieuwe bedrijfsmodellen in de energiemarkten. Op basis van het SMA energiemanagement platform ennexOS bewaakt, optimaliseert, controleert en visualiseert de Power Plant Manager niet alleen de netconforme energieopwekking, het maakt het ook mogelijk om grote batterijopslagsystemen en andere gedecentraliseerde energiegeneratoren in het totale systeem te integreren.

"Met de nieuwe SMA Power Plant Manager zijn regeneratieve energiecentrales optimaal voorbereid op de vereisten voor gedecentraliseerde en hybride energieopwekking en flexibele energiemarketing," aldus dr. Andreas Paetzold, Platform Product Manager bij SMA. "De Power Plant Manager is verantwoordelijk voor de volledige energie en het energiebeheer van zonnestroomcentrales met of zonder batterijopslagsysteem, voor aan het net gekoppelde massa-opslagtoestellen, PV-dieselsystemen en volledige microgrids. Samen met netvormende batterijomvormers van SMA, kunnen zelfs conventionele zonne-energiecentrale-functies zoals black starts en automatische netsynchronisatie en een back-up voeding worden geleverd."

Duidelijke presentatie van het volledige systeem in Sunny Portal
De SMA Power Plant Manager visualiseert alle huidige en vorige energiestromen van het systeem op elektriciteits- en toestelniveau. De systeembrede toegang tot werkingsgegevens en parameters bespaart tijd tijdens inbedrijfstelling en onderhoud. Operators kunnen ook de efficiëntie van het complete energiesysteem bijhouden in Sunny Portal, de professionele monitoringoplossing van SMA, op duidelijke dashboards en met uitgebreide analyse-tools, op elk moment. Regelmatige software-updates – automatisch geïnstalleerd op verzoek – bieden nieuwe functies en zorgen voor een veilige werking van de installatie.

De nieuwe SMA Power Plant Manager regelt energieopwekking, -opslag en -verbruik met betrekking tot het verbindingspunt. Als gevolg hiervan zorgen beheerders van energiecentrales ervoor dat altijd wordt voldaan aan de eisen van de netbeheerders en de energiemarktregelaars wat betreft de afstandsbediening, de nettoevoer en de belastingcontrole en de netstabilisatie door middel van spannings- en frequentieregeling.

De SMA Power Plant Manager is nu wereldwijd beschikbaar. Alle informatie hierover is te vinden op de website.


Over SMA
Als toonaangevende wereldwijde specialist in fotovoltaïsche systeemtechnologie stelt de SMA Group vandaag de normen vast voor de gedecentraliseerde en duurzame energievoorziening van morgen. Het portfolio van SMA bevat een breed scala aan efficiënte PV-omvormers, holistische systeemoplossingen voor PV-systemen van alle vermogensklassen, intelligente energiebeheersystemen en oplossingen voor batterijopslag, evenals complete oplossingen voor hybride PV-dieseltoepassingen. Digitale energiediensten evenals uitgebreide diensten tot en met exploitatie- en onderhoudsdiensten voor PV-centrales ronden het assortiment van SMA af. SMA-omvormers met een totale output van ongeveer 85 gigawatt zijn wereldwijd in meer dan 190 landen geïnstalleerd. De meervoudig bekroonde technologie van SMA wordt beschermd door meer dan 1.500 patenten en gebruiksmodellen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij van de Groep, SMA Solar Technology AG, genoteerd aan de Prime Standard van de Frankfurt Stock Exchange (S92) en is genoteerd in de SDAX-index.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Bedrijfspers
Tel. +49 561 9522-1124
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient slechts ter informatie en vormt geen aanbod of uitnodiging om in te schrijven op effecten van SMA Solar Technology AG (de "Vennootschap") of van enige huidige of toekomstige dochteronderneming van de Vennootschap (samen met de Vennootschap de "SMA-Groep" genoemd), of deze effecten te verwerven, aan te houden of te verkopen. Dit persbericht mag evenmin als basis dienen van en evenmin als betrouwbare bron worden beschouwd voor contracten voor de aankoop van of het inschrijven op effecten van de Vennootschap of een ander lid van de SMA-Groep, of voor andere verplichtingen. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de Wet op de effecten (Securities Act) van 1933 in geamendeerde vorm.

Dit persbericht bevat mogelijk verklaringen die uitspraken doen over de toekomst. Uitspraken over de toekomst zijn uitspraken die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze bevatten ook verklaringen over onze aannames en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op plannen, schattingen en prognoses die de Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA of vennootschap) op dit moment beschikbaar heeft. Uitspraken over de toekomst zijn daarom alleen geldig op de dag dat ze worden gedaan. Uitspraken over de toekomst bevatten van nature risico's en onzekere elementen. Verschillende bekende en onbekende risico's, Diverse bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke resultaten, de financiële positie, de ontwikkeling of de prestaties van de onderneming en de hier gegeven schattingen. Deze factoren zijn onder meer de factoren die SMA bespreekt in de rapporten die het bedrijf publiceert. Deze rapporten zijn beschikbaar op de website van SMA (www.SMA.de). De onderneming aanvaardt geen enkele verplichting om deze uitspraken over de toekomst bij te werken of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.