SMA Repowering bereidt zonnestroomcentrales voor op de toekomst

SMA Repowering bereidt zonnestroomcentrales voor op de toekomst

Oudere zonnestroomcentrales voldoen niet altijd aan alle vereisten voor een moderne zonne-energieopwekking. Daarom komt SMA Solar Technology AG (SMA) nu naar voren met haar SMA Repowering-pakketten. Deze omvatten namelijk oplossingen op maat voor het wereldwijd moderniseren van de zonne-energiecentrales. De pakketten combineren de modernste hardware en software met verbeterde onderhouds- en serviceprogramma's. Beheerders en investeerders profiteren op die manier van hogere opbrengsten, geavanceerde technologieën, extra operationele mogelijkheden en garanties van SMA.

Beschikbaarheid van systemen is een belangrijke factor voor de winstgevendheid van het zonnestroomsysteem en kan aanzienlijk worden verbeterd door modernisering. Naast prestatieverbetering en verhoging van de energieopbrengst zorgt modernisering niet alleen voor de uitrusting van zonne-energiecentrales met moderne energiebeheerfuncties, interfaces voor opslagintegratie en verbindingsinterfaces voor energiehandel, maar upgradet ze ook het systeem volgens de nieuwste normen op het vlak van cyberveiligheid. Een zonnestroominstallatie die door specialisten is gemoderniseerd, is duurzamer en op zijn beurt veel winstgevender. Ten slotte vermijdt modernisering ook onderhoudskosten en outputverliezen veroorzaakt door verouderende bouwstenen.

"De technologie die wordt ingezet op het gebied van zonne-energiecentrales, is de afgelopen jaren in hoog tempo geëvolueerd,” zegt Boris Wolff, Executive Vice President van de bedrijfseenheid Utility van SMA. "In de afgelopen twee jaar hebben we meer en meer gezien dat in het bijzonder oudere zonnestroomcentrales niet langer aan alle vereisten van moderne en toekomstbestendige energieopwekking voldoen. Dit kan te maken hebben met slechte kwaliteit, verouderde technologie, onvoldoende onderhoud of een tekort aan reserveonderdelen. Fabrikanten die zich terugtrekken uit de zonnestroomsector zijn vaak ook een factor," voegt Boris Wolff eraan toe. "Bovendien leiden veranderingen in de algemene omstandigheden tot nieuwe bedrijfsmodellen die niet kunnen worden gebruikt met de bestaande geïnstalleerde technologie."

SMA biedt daarom vanaf heden de nieuwe Engineering Services aan om de moderniseringsvereisten over de hele wereld aan te pakken. De ingenieurs van Engineering Services zorgen ervoor dat nieuwe componenten, diensten en softwareoplossingen worden aangepast aan de specifieke zonnestroominstallatie en de omgevingsomstandigheden. Ook de landspecifieke vereisten van bijvoorbeeld netbeheerders worden in aanmerking genomen.

U kunt alle informatie over de oplossingen en producten van SMA Repowering alsook over de nieuwe Engineering Services hier terugvinden.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 900 miljoen in 2017 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie. SMA biedt een uitgebreid product- en oplossingengamma aan die hoge rendementen toelaten zowel voor residentiële en commerciële zonnestroominstallaties als voor grootschalige centrales. Teneinde het zelfverbruik van zonne-energie efficiënt te verhogen kan de systeemtechnologie van SMA op een eenvoudige manier gecombineerd worden met verschillende batterijtechnologieën. Verder bestaat het gamma van SMA uit intelligente oplossingen voor energiebeheer, uitgebreide diensten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De bekroonde technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 1.200 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de SDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germany

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.