SMA Solar Technology AG behaalt 1,4 miljard euro omzet in de eerste negen maanden van 2010

  • Totale omzet in KW1-KW3/2010 enorm gestegen tot 1,4 miljard euro, waarvan 627 miljoen euro in KW3
  • Capaciteitslimiet door verbeterde beschikbaarheid elektronische componenten in 3e kwartaal vrijwel bereikt
  • 5,7 GW omvormervermogen omgezet in de eerste negen maanden
  • EBIT van 418 miljoen euro bereikt (EBIT-marge 29%)
  • Resultaat per aandeel verhoogd naar 8,56 euro


Niestetal, 12 november 2010 – De eerste negen maanden van het jaar zijn voor de SMA-groep (SMA/FWB: S92) uiterst succesvol verlopen. De wereldmarktleider voor PV-omvormers behaalde tot 30 september 2010 een bedrijfsomzet met een hoogte van 1442,5 miljoen euro (KW1-Q3 2009:
559,5 miljoen euro). Na een sterk eerste half jaar droeg het derde kwartaal 626,7 miljoen euro bij aan de omzetcijfers (KW3 2009: 312,4 miljoen euro) en was hiermee het sterkste omzetkwartaal in de geschiedenis van het bedrijf.

Als gevolg van de wereldwijd aantrekkelijke randvoorwaarden ontwikkelde de wereldmarkt voor PV-installaties zich in het lopende economisch jaar tot eind september zeer positief. Voor het totale jaar rekent de directie van SMA verder op een nieuw geïnstalleerd vermogen van maximaal 17 GW. De grootste PV-markt blijft in Duitsland. Het effect van de voortijdige korting op de terugleververgoeding is echter reeds in het derde kwartaal merkbaar geweest. Zo verminderde het nieuw geïnstalleerde vermogen van 3,8 GW in het eerste halfjaar volgens eigen schattingen in het derde kwartaal tot 1,5 GW. Dientengevolge werden in Duitsland tot 30 september 2010 volgens eigen schattingen PV-installaties met een totaal vermogen van ca. 5,3 GW nieuw geïnstalleerd.

Tot de buitenlandse markten met het grootste nieuw geïnstalleerde vermogen behoren in de verslagperiode Frankrijk, Italië, Noord-Amerika, de Tsjechische Republiek, Australië en België. Door zijn wereldwijde positie kon SMA van de ontwikkeling op de buitenlandse markten profiteren. De internationale handel bedraagt 38,7% van de omzet over de eerste negen maanden (KW1-KW3 2009: 37,7%).

SMA produceert in opdracht en kan daardoor snel op wijziging in de vraag reageren. Met het oog op de te verwachten marktgroei heeft de directie van SMA begin 2010 de productiecapaciteit in de vestigingen Kassel en Denver/Colorado (VS) sterk uitgebreid. SMA beschikte op de peildatum wereldwijd over een maximale jaarlijkse productiecapaciteit van
ca. 11 GW. Dat komt overeen met een verdubbeling van de jaarlijkse productiecapaciteit in vergelijking tot eind 2009. Door de verbeterde beschikbaarheid van elektronische componenten kon SMA de bestaande productiecapaciteit in het derde kwartaal van 2010 met een omgezet PV-vermogen van bijna 2,6 GW vrijwel volledig benutten. SMA zette de eerste negen maanden in totaal 5738 MW omvormervermogen om. De levertijden zijn duidelijk verminderd tot momenteel meestal twee tot drie weken voor string-omvormers uit het segment Medium Power Solutions en zes tot acht weken voor centrale omvormers uit het segment High Power Solutions.

Door de uitstekende omzetontwikkeling in het derde kwartaal kon het courant resultaat (EBIT) van de SMA-groep in de eerste negen maanden van 2010 nogmaals worden verhoogd. Met 418,2 miljoen euro ligt de EBIT duidelijk boven de waarde van de vergelijkbare periode in het voorjaar van 120,8 miljoen euro. Het derde kwartaal kon hierbij met 198,3 miljoen euro (KW3 2009 85,8 miljoen euro) bijna de helft bijdragen. De vaste kosten van de SMA-groep stegen langzamer dan de omzet, zodat de sterke omzetstijging positief op de EBIT-marge uitwerkte. De EBIT-marge verbeterde zich tot 29,0% (KW1-KW3 2009: 21,6%)

Het bedrijfsoverschot van de SMA-groep bedroeg in de rapportageperiode 296,9 miljoen euro. Dat komt overeen met 20,6% van de omzet. Het resultaat per aandeel van de SMA-groep steeg naar 8,56 euro (KW1-KW3 2009: 2,48 euro).

De balanswaarde verhoogde zich tot 30 september 2010 met 525,3 miljoen euro tot 1243,9 miljoen euro (31.12.2009: 718,6 miljoen euro).

Het Net Working Capital steeg naar 335,9 miljoen euro (31.12.2009: 98,6 miljoen euro). Het Net Working Capital bedroeg met betrekking tot de omzet over de laatste twaalf maanden 18,5%.

Het eigen kapitaal van de SMA-groep verbeterde zich tot 30 september 2010 naar 660,1 miljoen euro (31.12.2009: 407,6 miljoen euro). Met een eigen kapitaalquote van 53,1% heeft de SMA-groep onveranderd een zeer solide balansstructuur.

De directie rekent voor het totale jaar 2010 op een omzetstijging van 1,7 tot 1,9 miljard euro en een EBIT-marge van 26,5 % tot 28,5 %.

De ontwikkeling in het komende economisch jaar hangt voor een groot deel af van de vraagprogramma's van de afzonderlijke landen. Een voorspelling van de ontwikkeling van de wereldwijde vraag naar PV-installaties in het jaar 2011 is als gevolg van de te verwachten wijzigingen van de vraagcondities in de afzonderlijke landen slechts zeer beperkt mogelijk. SMA zal ook in de toekomst de beschikbare flexibiliseringsmaatregelen benutten om de productie zo mogelijk aan gewijzigde vraagcondities aan te passen.

De directie van SMA rekent voor 2011 op een toename van het wereldwijd geïnstalleerd vermogen van maximaal 20%. Tegelijkertijd kan echter ook een lichte marktdaling van maximaal 10% niet worden uitgesloten. De gewijzigde toenamedynamiek en de hogere concurrentie zullen hun uitwerking hebben op de resultaatontwikkelingen van de SMA-groep. Voor 2011 verwacht de SMA-directie een omzet van 1,5 tot 1,9 miljard euro. De EBIT-marge zal vermoedelijk tussen 21% en 25% liggen.Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van meer dan 934 miljoen euro in 2009 marktleider op het gebied van fotovoltaïsche omvormers, een essentieel onderdeel van iedere zonne-energie-installatie. De ondernemingsgroep heeft haar hoofdvestiging in Niestetal bij Kassel en telt 15 buitenlandse maatschappijen op vier continenten. Bovendien biedt SMA werkgelegenheid aan meer dan 5500 werknemers (incl. uitzendkrachten). SMA produceert een breed scala aan omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste typen fotovoltaïsche modules en voor alle vermogensgrootten van fotovoltaïsche installaties. Het assortiment omvat omvormers voor op het elektriciteitsnet aangesloten fotovoltaïsche installaties alsmede voor stand-alone systemen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en in de TecDAX opgenomen. SMA is in de afgelopen jaren meerdere malen onderscheiden voor de uitstekende prestaties als werkgever.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland


Perscontact:
Volker Wasgindt
Hoofd Pers en Public Affairs
Tel. +49 561 9522-1121
Fax +49 561 9522-1103
Volker.Wasgindt@SMA.de


Contact Investor Relations
Anna Raudszus (institutionele beleggers/analisten)
Afdelingshoofd Investor Relations
Tel. +49 561 9522-2222
Fax +49 561 9522-2223
ir@SMA.de

Julia Damm (privébeleggers)
Tel. +49 561 9522-1164Disclaimer:

Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA-groep.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA-website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.