SMA Solar Technology AG behaalt aanzienlijk hogere winst in het eerste kwartaal van 2021

SMA Solar Technology AG behaalt aanzienlijk hogere winst in het eerste kwartaal van 2021

Overzicht Q1 2021:

  • 3,4 GW aan afzet van omvormers verkocht (Q1 2020: 4.4 GW)
  • Een omzet van €240 miljoen (Q1 2020: €288 miljoen)
  • De winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) steeg tot € 20 miljoen (Q1 2020: €12 miljoen)
  • De solvabiliteitsratio blijft hoog op 42% (31 december 2020: 42%)
  • De Raad van Bestuur bevestigt de verkoop- en winstrichtlijnen voor het boekjaar 2021


SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) heeft van januari tot en met maart 2021 een aanzienlijk beter bedrijfsresultaat behaald dan in de eerste drie maanden van het voorgaande jaar. De EBITDA is aanzienlijk gestegen tot € 20,1 miljoen (EBITDA-marge: 8,4%; Q1 2021: €12.3 miljoen, 4,3%). In het eerste kwartaal verkocht SMA omvormers met een gecumuleerd vermogen van ongeveer 3,4 GW en genereerde een omzet van 240,4 miljoen euro (Q1 2020: 287,9 miljoen euro). De lagere verkoop ten opzichte van vorig jaar kwam voornamelijk door de uitgestelde orders als gevolg van de wereldwijde coronavirus-pandemie en een stijging van de prijs van zonnestroom-modules. Bovendien omvatte de verkoop in het eerste kwartaal van het vorige jaar een uitzonderlijk groot project in de V.S. Het kwartaal van het voorgaande jaar is daarom slechts tot op zekere hoogte geschikt als referentietijdvak.

Het nettoresultaat is gestegen tot 8,0 miljoen euro (Q1 2020: - 0,3 miljoen euro). De winst per aandeel steeg daardoor tot € 0,23 (2021: -€ 0,01). De nettokas is met 226,7 miljoen euro even hoog gebleven als aan het eind van het vorige jaar (31 december 2020: 226,0 miljoen euro). De solvabiliteitsratio bleef ook onveranderd op 41,7% (31 december 2020: 41.8%) Daarnaast heeft SMA een kredietlijn van € 100 miljoen bij binnenlandse banken.

"Ondanks de verminderde vraag als gevolg van de uitgestelde projecten, hebben we in het eerste kwartaal van 2021 een aanzienlijk beter bedrijfsresultaat behaald dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar", aldus Jürgen Reinert, CEO van SMA. "Om onze winstgevendheid verder te ondersteunen zijn wij ook van plan om onze productportefeuille te blijven optimaliseren en de kosten in de komende maanden te blijven verlagen. Bovendien verwachten wij, gezien de grotere vaccinatiegraad en de verminderde economische onzekerheid, vooral in de tweede helft van het jaar een toename van de vraag op onze kernmarkten in Europa en de VS. De laatste politieke ontwikkelingen zijn uiterst bemoedigend voor de ontwikkeling van de markten op de middellange en lange termijn. De EU heeft haar voornemen bevestigd om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen. President Biden heeft voor de VS een infrastructuurprogramma aangekondigd waarbij fors zal worden geïnvesteerd in een klimaatvriendelijker economie. Op de klimaattop van Biden hebben niet alleen de VS, maar ook vele andere grote nationale economieën toegezegd hun klimaatdoelstellingen op te voeren. Naar aanleiding van de uitspraak van het Federale Constitutionele Hof inzake de klimaatbeschermingswetgeving heeft de Duitse Bondsregering nu ook aangekondigd dat zij o.a. de installatiedoelstellingen voor hernieuwbare energiebronnen zal verhogen. Zo zullen zij voldoen aan een wens die ook wij enige tijd geleden hebben geformuleerd. Om een betrouwbare en klimaatvriendelijke elektriciteitsvoorziening te bereiken, hebben we in Duitsland jaarlijks minstens 15 GW aan nieuwe opwekkingscapaciteit van zonnestroom nodig."

De Raad van Bestuur van SMA volgt de huidige onzekerheid, die de levering van elektronische componenten bemoeilijkt, op de voet. Tot dusver zijn er geen gevolgen geweest voor de productiehoeveelheden. De Raad van Bestuur zal ook de ontwikkelingen in verband met het coronavirus op de voet volgen, zodat er snel en flexibel kan worden gereageerd op een plotselinge toename van de vraag. De Raad van Bestuur van SMA bevestigt de omzet- en winstverwachting voor het boekjaar 2021, zoals gepubliceerd op 5 februari 2021, die een omzetstijging tussen € 1.075 miljoen en € 1.175 miljoen en een EBITDA tussen € 75 miljoen en € 95 miljoen voorspelt. De Raad van Bestuur gaat ervan uit dat SMA in de loop van het jaar haar positie op de belangrijkste markten kan versterken. Ook verwachten ze dat SMA kan profiteren van de verwachte groei van de zonnestroommarkten in Europa en Amerika en van de wereldwijde opslagmarkt. De voortdurende verbetering van de productportefeuille en de uitvoering van verdere kostenbesparende maatregelen zullen blijven bijdragen tot de winstgevendheid van SMA.

Het kwartaaloverzicht voor januari tot en met maart 2021 is te vinden op www.SMA.de/IR/FinancialReports. De virtuele jaarlijkse algemene vergadering van SMA wordt gehouden op 1 juni 2021.


Over SMA
Als wereldwijd toonaangevende specialist in fotovoltaïsche installatietechniek bepaalt de SMA-Groep vandaag de norm voor de decentrale en duurzame energievoorziening van morgen. Het aanbod van SMA omvat een breed gamma aan efficiënte zonnestroom-omvormers en accu-omvormers, alomvattende systeemoplossingen voor zonnestroomsystemen van alle vermogenscategorieën, intelligente energiemanagementsystemen en complete oplossingen voor fotovoltaïsche, hybride dieseltoepassingen. Digitale energiediensten en een uitgebreide dienstverlening, met inbegrip van - onder meer – de exploitatie en het onderhoud van zonne-energiecentrales vervolledigen het aanbod van SMA. De omvormers van SMA werden wereldwijd in meer dan 190 landen geïnstalleerd, goed voor een totaal vermogen van zo'n 100 gigawatt. De meermaals bekroonde technologie van SMA wordt beschermd door meer dan 1.600 patenten en gebruiksmodellen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij van de Groep, SMA Solar Technology AG, genoteerd aan de Prime Standard van de Frankfurt Stock Exchange (S92) en is genoteerd in de TecDAX-index.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Bedrijfspers
Tel. +49 561 9522-1124
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient slechts ter informatie en vormt geen aanbod of uitnodiging om in te schrijven op effecten van SMA Solar Technology AG (de "Vennootschap") of van enige huidige of toekomstige dochteronderneming van de Vennootschap (samen met de Vennootschap de "SMA-Groep" genoemd), of deze effecten te verwerven, aan te houden of te verkopen. Dit persbericht mag evenmin als basis dienen van en evenmin als betrouwbare bron worden beschouwd voor contracten voor de aankoop van of het inschrijven op effecten van de Vennootschap of een ander lid van de SMA-Groep, of voor andere verplichtingen. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de Wet op de effecten (Securities Act) van 1933 in geamendeerde vorm.

Dit persbericht bevat mogelijk verklaringen die uitspraken doen over de toekomst. Uitspraken over de toekomst zijn uitspraken die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze bevatten ook verklaringen over onze aannames en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op plannen, schattingen en prognoses die de Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA of vennootschap) op dit moment beschikbaar heeft. Uitspraken over de toekomst zijn daarom alleen geldig op de dag dat ze worden gedaan. Uitspraken over de toekomst bevatten van nature risico's en onzekere elementen. Verschillende bekende en onbekende risico's, Diverse bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke resultaten, de financiële positie, de ontwikkeling of de prestaties van de onderneming en de hier gegeven schattingen. Deze factoren zijn onder meer de factoren die SMA bespreekt in de rapporten die het bedrijf publiceert. Deze rapporten zijn beschikbaar op de website van SMA (www.SMA.de). De onderneming aanvaardt geen enkele verplichting om deze uitspraken over de toekomst bij te werken of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.