SMA Solar Technology AG behaalt in 2011 het op een na beste resultaat in de geschiedenis van het bedrijf

Hoogtepunten 2011:

  • Omzet van 1,7 miljard euro dankzij sterke internationale groei en projecten (2010: 1,9 miljard euro)
  • Met 240 miljoen euro bedrijfsresultaat (EBIT) had het bedrijf zijn op een na beste jaar (2010: 516 miljoen euro)
  • Het buitenlandse aandeel van de omzet is sterk toegenomen tot 53,6 procent (2010: 44,9%)
  • Dividendvoorstel van 1,30 euro per aandeel
  • Omzet- en resultaatprognose voor 2012 bevestigd

 

Niestetal, Duitsland, 29 maart 2012 - In 2011 handhaafde SMA Solar Technology AG (SMA / FWB: S92) haar sterke positie in een zeer competitieve markt. Het bedrijf behaalde het op een na beste resultaat in zijn geschiedenis. Dankzij de sterke internationale groei en de projecten bedroeg de omzet 1,7 miljard euro met een bedrijfsresultaat (EBIT) van
240,3 miljoen euro. In het recordjaar 2010 realiseerde SMA 1,9 miljard euro omzet met een bedrijfsresultaat van 516,8 miljoen euro. In het licht van deze positieve trend zal de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen een dividenduitkering van 1,30 euro per aandeel voorstellen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering op 22 mei 2012 (2010: 3,00 euro per aandeel). De pay-out ratio van 33,8 procent is het hoogste sinds de eerste beursgang van SMA in 2008. SMA betaalt een van de hoogste dividenden onder de zonne-energiebedrijven die zijn genoteerd op de TecDAX.

Ondanks de groeiende publieke steun voor PV was de snelle groei van de vraag in de afgelopen jaren niet merkbaar in 2011. De hoeveelheid nieuw geïnstalleerde totale capaciteit bedraagt ongeveer 23 gigawatt, wat vergelijkbaar is met 2010. Terwijl de vraag in Duitsland stabiel is gebleven, zien wij in de buitenlandse markten een ongelijke groei. Er is momenteel een sterke groei in regio's zoals Zuid-Europa, Noord-Amerika en India. De regionale verschuiving van de vraag verandert ook de grootten van de installaties. Als gevolg daarvan compenseerden grootschalige PV projecten grotendeels de daling in nieuwe PV installaties op daken. SMA was in staat om van deze ontwikkeling te profiteren dankzij haar sterke positie in buitenlandse markten en zijn brede productgamma voor alle PV markten en PV toepassingen. Het buitenlandse aandeel in de totale omzet steeg naar 53,6 procent in 2011 (2010: 44,9%). De omzet van projecten met omvormers is gegroeid naar 496,4 miljoen euro, een verhoging van bijna 50 procent. Wereldwijd verkocht het bedrijf vorig jaar omvormers met een totale gecombineerde capaciteit van 7,6 gigawatt (2010: 7,8 gigawatt). Volgens de eigen schattingen van SMA betekent dit een marktaandeel van ongeveer 33 procent. Als resultaat blijft SMA met een ruime marge de wereldwijde marktleider in PV omvormers.

“SMA heeft een unieke positie in de PV markt. Geen enkele andere onderneming biedt zoveel ervaring en expertise in PV omvormers en energiebeheer. Onze productportfolio omvat omvormers voor alle toepassingen, vermogensklassen en paneeltypen. SMA heeft ook intelligent energiebeheer en bewakingsystemen ontwikkeld", zegt Pierre-Pascal Urbon, woordvoerder van de directie en financieel directeur van SMA Solar Technology AG. "Onze toekomstgerichte productinnovaties hebben een belangrijke rol gespeeld bij het verlagen van de productiekosten van zonne-energie en de integratie van zonne-energie in het distributienet zonder dure upgrades. SMA is het eerste bedrijf in de PV sector dat productoplossingen kan aanbieden voor vrijwel elke eis die van belang is voor de energieomschakeling. Dit betekent dat we in een uitstekende positie zijn om te profiteren van de grote kansen van de energieomschakeling en om terug te keren naar omzetgroei vanaf 2013."

In 2012 wil SMA weer meer dan 100 miljoen euro in onderzoek en ontwikkeling investeren om technologische innovaties te bevorderen die de systeemkosten verlagen en de PV netintegratie vergemakkelijken. SMA kan deze investeringsstrategie voortzetten dankzij haar gezonde financiële situatie met het aandeel eigen vermogen van 57 procent (2010: 58%) en bijna een half miljard euro aan liquide middelen.

De Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG verwacht voor 2012 slechts een bescheiden groei in de wereldwijde PV markt, hoewel een lichte daling van de markt mogelijk is. De Raad van Bestuur bevestigt de begin maart gepubliceerde jaarlijkse omzetprognose en voorspelt 1,2 miljard tot 1,5 miljard euro omzet en een EBIT-marge van 5 tot 10 procent in 2012. "We zien momenteel een sterke vraag naar PV installaties op daken. Wij zijn van mening dat deze vraag vooral een reactie is op de grote onzekerheid die heerst als gevolg van de drastisch besnoeiingen op zonne-energiesubsidies in Duitsland. Daarentegen heeft onze projectbusiness in Duitsland een sterke daling van de vraag ervaren omdat PV installaties van 10 megawatt of groter geen subsidies meer ontvangen en de planningsfase voor zulke installaties aanzienlijk langer is", zegt Pierre-Pascal Urbon. "Gezien de huidige onzekerheid op de Duitse markt en de enorme veranderingen in andere Europese markten is het bijna onmogelijk om in te schatten hoe de vraag zich zal ontwikkelen voor de rest van het jaar. Toch blijft onze prognose voor het hele jaar bestaan."

SMA zal haar internationaliseringstrategie buiten Europa voortzetten en buitenlandse vestigingen in Chili en Zuid-Afrika opzetten. Volgens de verwachtingen zal het directe exportaandeel zich in 2012 verhogen tot 80 procent.

Het jaarverslag van 2011, de financiële overzichten van de SMA Groep en videoverklaringen zijn beschikbaar op www.SMA.de/FinancialReports


Over SMA
De SMA Groep draaide in 2011 een omzet van 1,7 miljard euro en is de wereldwijde marktleider op het gebied van zonne-energieomvormers, een belangrijk onderdeel van alle PV installaties. De hoofdzetel bevindt zich in Niestetal nabij het Duitse Kassel en is vertegenwoordigd in 19 landen op vier verschillende continenten. Wereldwijd worden zo’n 5500 mensen tewerkgesteld, plus een aantal tijdelijke werknemers dat varieert op seizoensbasis. Het brede productgamma van SMA omvat omvormers die compatibel zijn met elk paneel op de markt en dit voor alle installatiegroottes. Het productgamma omvat zowel omvormers voor PV installaties in een netwerk, alsook omvormers voor vrijstaande installaties. Zo biedt SMA alle mogelijke technische oplossingen aan met betrekking tot omvormers voor alle installatiegroottes en -types. Sinds 2008 is het hoofdbedrijf van de holding, SMA Solar Technology AG, genoteerd op de beurs van Frankfurt (Prime Standard of the Frankfurt Stock Exchange, S92) alsook op de TecDAX-index. Gedurende de laatste jaren werd het bedrijf beloond met meerdere onderscheidingen voor uitmuntendheid als werkgever en in 2011 en 2012 werd het ook eerste in de “Great Place to Work”® wedstrijd.