SMA Solar Technology AG behaalt in het eerste kwartaal van 2013 de verwachte omzet en bereikt zonder afschrijvingen een positief operationeel resultaat

Overzicht 1e kwartaal 2013:

• 1,2 gigawatt verkocht omvormervermogen (1e kwartaal 2012: 1,9 GW)

• Omzet van 212,3 miljoen die de prognose bevestigt (1e kwartaal 2012: 405,0 miljoen euro)

• 67,5 procent buitenlands aandeel (1e kwartaal 2012: 61,2 %)

• Operationeel resultaat zonder afschrijvingen (EBITDA) van 9,4 miljoen euro (1e kwartaal 2012: 57,3 miljoen euro)

• Financiële onafhankelijkheid – netto liquiditeit van 375,5 miljoen euro (31-12-12: 446,3 miljoen euro)

• Eigen vermogen van 59,1 procent (31-12-2012: 61,8 %)

• De directie bevestigt de omzet- en resultaatprognose voor het boekjaar 2013

 

Niestetal, 15 mei 2013 – SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) verkocht in het eerste kwartaal van 2013 PV omvormers met een vermogen van 1,2 gigawatt (1e kwartaal 2012: 1,9 GW) en behaalde een omzet van 212,3 miljoen euro (1e kwartaal 2012: 405 miljoen euro). De omzet lag binnen de eigen prognose van 190 tot 220 miljoen euro. Het buitenlandse aandeel steeg tot 67,5 procent van de omzet (1e kwartaal 2012: 61,2 %). Dit onderstreept de internationale toppositie van SMA met haar voortreffelijke distributie- en service netwerk en haar volledige productgamma. In het eerste kwartaal van 2013 zijn er belangrijke groei-impulsen uitgegaan van de VS, Japan, Australië en Thailand. Productieverminderingen in belangrijke Europese markten, de nog altijd onopgeloste schuldencrisis, alsook mogelijke aanvullende invoerrechten op Chinese modules in Europa, hadden een negatief effect op de vraag naar PV omvormers.

Ondanks de sterke daling van de omzet is het SMA toch gelukt om in de verslagperiode een positief operationeel resultaat zonder afschrijvingen (EBITDA) van 9,4 miljoen euro te bereiken (1e kwartaal 2012: 57,3 miljoen euro). Het teruglopende resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de negatieve ontwikkeling van de verkoop, het veranderde productassortiment en de hoge druk op de prijzen. Door de investeringen in de infrastructuur is de omvang van de afschrijvingen toegenomen tot 17,8 miljoen euro (1e kwartaal 2012: 14,5 miljoen euro). Mede daarom daalde het operationeel resultaat (EBIT) tot onder de -8,4 miljoen euro (1e kwartaal 2012: 42,8 miljoen euro). Het resultaat van de groep lag in de verslagperiode op ongeveer –5,8 miljoen euro (1e kwartaal 2012: 29,6 miljoen euro). Met een eigen vermogen van 59,1 procent (31-12-2012: 61,8 %) en een netto liquiditeit van 375,5 miljoen euro (31-12-2012: 446,3 miljoen euro) beschikt SMA nog steeds over een zeer solide balansstructuur en kan zij haar verdere ontwikkeling zelfstandig financieren.

“De wereldwijde markt voor zonne-energie, gemeten in euro's, zal zich in 2013 voor het eerst sinds vele jaren negatief ontwikkelen. Voor ons als wereldmarktleider komt dit extra hard aan. In zo'n kort tijdsbestek kunnen wij de sterke omzetdaling niet alleen compenseren door besparingen op de materiaalkosten en de lopende maatregelen ter verhoging van de productiviteit. Wij zien ons daarom genoodzaakt in de komende maanden de personeelssamenstelling aan de veranderde randvoorwaarden en de lagere omzet aan te passen. Wij zullen hiertoe de komende weken besprekingen voeren met de ondernemingsraad en streven naar maatschappelijk verantwoorde oplossingen. Tegelijkertijd moeten wij onze strategische doelen scherp in het oog houden. In het kader van onze innovatiestrategie zullen wij compleet nieuwe producten op platformbasis ontwikkelen, waarbij we gebruik maken van onze tientallen jaren lange ervaring op het gebied van systeemtechniek voor het ontwerpen van innovatieve oplossingen voor energiemanagement”, aldus Pierre-Pascal Urbon, woordvoerder van het bestuur van SMA.

De directie van SMA bevestigt de omzet- en resultaatprognose van de SMA Groep voor het jaar 2013. Ze voorziet bij een omzet van 0,9 tot 1,3 miljard euro in het beste geval een nul-resultaat. Een verlies kan volgens de directie niet worden uitgesloten.

Het driemaandelijks financieel verslag van januari-maart 2013 is beschikbaar op de internetsite www.SMA.de/IR/Finanzberichte.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van 1,5 miljard euro in 2012 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV installatie, en biedt als energiebeheerconcern innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is internationaal vertegenwoordigd in 21 landen. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 5000 werknemers. SMA produceert een breed scala aan omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV installaties. Het assortiment omvat omvormers die aangesloten worden op het elektriciteitsnet alsook aparte eilandsystemen. Zodoende kan SMA voor alle vermogensklassen en installatietypen de technisch optimale omvormeroplossing aanbieden. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG beursgenoteerd in de Prime Standard van de effectenbeurs van Frankfurt (S92)  alsook opgenomen in de TecDAX. SMA werd in de afgelopen jaren meerdere malen onderscheiden voor uitstekende prestaties als werkgever  en bereikte in 2011 en 2012 bij de landelijke verkiezingen “Great Place to Work” de eerste plaats.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Contactpersoon voor de pers
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de

Contactgegevens Investor Relations:
Julia Damm
Manager Investor Relations
Tel. +49 561 9522-2222
Fax +49 561 9522-2223
IR@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en houdt geen aanbod of uitnodiging tot inschrijving of aankoop in, het verkrijgen, behouden of verkopen van effecten van SMA Solar Technology AG (de ”Onderneming“) of een huidige of toekomstige dochteronderneming daarvan (samen met de Onderneming: ”SMA-groep“). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst of toezegging in verband met de aankoop of verkoop van effecten van de Onderneming of van een lid van de SMA-groep. Aandelen mogen in de Verenigde Staten van Amerika niet worden aangeboden of verkocht zonder registratie of vrijstelling van registratie zoals is aangegeven in de aangepaste versie van de U.S. Securities Act of 1933.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op planningen, ramingen en prognoses waarover de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of onderneming) op dit moment beschikt. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden gedaan. Toekomstgerichte verklaringen bevatten door de aard van de zaak risico's en onzekerheden. Verschillende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de onderneming wezenlijk afwijken van de hier genoemde inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De onderneming neemt geen enkele verplichting op zich om deze toekomstgerichte verklaringen te updaten of aan te passen als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.