SMA Solar Technology AG behaalt in het tweede kwartaal van 2013 een evenwichtig resultaat, onvoorziene effecten niet meegerekend

Overzicht eerste halfjaar 2013:

- 2,5 gigawatt verkocht aan omvormervermogen (1e en 2e kwartaal 2012: 4,0 GW)

- Omzet van 461,5 miljoen euro, die de prognose bevestigt (1e en 2e kwartaal 2012: 833,7 miljoen euro)

- Het buitenlandse aandeel steeg tot 67,4 procent (1e en 2e kwartaal 2012: 53,7 %)

- Positief operationeel resultaat zonder afschrijvingen (EBITDA) van 14,2 miljoen euro (1e en 2e kwartaal 2012: 114,2 miljoen euro) door uitzonderlijke financiële lasten ten gevolge van het aanpassen van personele middelen ter hoogte van 15,0 miljoen euro

- Netto liquiditeit van 348,2 miljoen euro (31/12/12: 446,3 miljoen euro) en eigen vermogen van 58,3 procent (31/12/2012: 61,8 %)

- De directie bevestigt de omzet- en resultaatprognose voor het boekjaar 2013

Niestetal, 8 augustus 2013 –SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) verkocht in het eerste halfjaar van 2013 op een door toenemende concurrentie en een aanzienlijke prijsdaling gekenmerkte marktsituatie PV omvormers met een vermogen van 2,5 gigawatt (1e en 2e kwartaal 2012: 4,0 GW). De omzet liep in vergelijking met dezelfde periode in het jaar daarvoor met 45 procent terug tot 461,5 miljoen euro (1e en 2e kwartaal 2012: 833,7 miljoen euro). Het hoge buitenlandse aandeel in de omzet van 67,4 procent (1e en 2e kwartaal 2012: 53,7%) weerspiegelt de internationale toppositie van SMA met haar voortreffelijk distributie- en service-netwerk en haar volledige productgamma. De Verenigde Staten, Japan, Australië en Thailand behoorden in de eerste zes maanden van het jaar tot de belangrijkste markten in het buitenland. In Europa gingen positieve impulsen uit van Oost-Europese markten, de Benelux-landen en Groot-Brittannië. Toch liep de vraag in Europa verder terug vanwege ingrijpende aanpassingen van de voorwaarden voor steun in vooral Duitsland en Italië, de onopgeloste schuldencrisis, evenals een mogelijke invoering van aanvullende invoerrechten op zonnepanelen uit China.

Ondanks de sterke daling van de omzet is het SMA toch gelukt om in de verslagperiode een positief operationeel resultaat zonder afschrijvingen (EBITDA) van 14,2 miljoen euro te behalen (1e en 2e kwartaal 2012: 114,2 miljoen euro). Het operationeel resultaat (EBIT) kwam in het eerste halfjaar van 2013 uit op –23,3 miljoen euro (1e en 2e kwartaal 2012: 83,7 miljoen euro). De kosten voor het aanpassen van personele middelen ter hoogte van 15,0 miljoen euro zijn opgenomen in de EBIT. Dat komt overeen met een EBIT-marge van –5,0 procent (1e en 2e kwartaal 2012: 10,0 procent). De voortdurende inspanningen om de kosten te verlagen en de productiviteit te verhogen hebben in het tweede kwartaal van 2013 hun vruchten afgeworpen. Zo is de EBIT, die wegens uitgaven voor personele middelen is aangepast, in vergelijking met de eerste drie maanden van het boekjaar is gestegen tot 0,2 miljoen euro. Dit was echter nog niet voldoende om het sterk tegenvallende resultaat van het eerste kwartaal van 2013 en de uitzonderlijke financiële lasten ten gevolge van het aanpassen van personele middelen te compenseren. Het resultaat van de groep bedraagt in de verslagperiode ongeveer -16,2 miljoen euro (1e en 2e kwartaal 2012: 59,4 miljoen euro). De aanzienlijke daling van het operationeel resultaat vergeleken met dezelfde periode van het vorige jaar is vooral te wijten aan de forse afname van de afzet, de daling van de prijzen en de uitzonderlijke financiële lasten ten gevolge van voorgenomen aanpassingen van personele middelen.

Met een netto liquiditeit van 348,2 miljoen euro (31-12-12: 446,3 miljoen euro) en een eigen vermogen van 58,3 procent (31-12-2012: 61,8 %) heeft SMA nog steeds een solide financiële positie.
 “SMA zal ook in de toekomst blijven investeren in technologische ontwikkelingen, om met compleet nieuwe producten op platformbasis de productiekosten verder te verlagen. Bovendien zullen wij onze internationaliseringsstrategie consequent voortzetten, om door een sterke aanwezigheid op de markt voor zonne-energie buiten Europa te kunnen profiteren van de toenemende vraag. Gezien de sterke daling van de vraag in Europa is een verdere verlaging van de kosten en een aanpassing van de personeelssamenstelling onvermijdelijk. De door te voeren maatregelen zullen voor een blijvende verbetering van onze concurrentiepositie zorgen. Op middellange termijn kan SMA als specialist in systeemtechniek op een bijzondere wijze profiteren van de trend naar energiebeheer, de bouw van zonne-energiecentrales en PV systemen als aanvulling op stationair draaiende dieselgeneratoren”, verklaart Pierre-Pascal Urbon, woordvoerder van het bestuur van SMA.

Het bestuur van SMA bevestigt de omzet- en resultaatprognose voor het jaar 2013. De verwachte omzet voor de SMA Groep bedraagt 0,9 tot 1,3 miljard euro. Het bestuur van SMA verwacht dat de geplande personeelsvermindering door de uitzonderlijke financiële lasten en de daaruit voortvloeiende verbetering van het operationeel resultaat op zijn best een nulresultaat zal opleveren. Een verlies kan echter niet worden uitgesloten.

Het halfjaarlijks financieel verslag tot juni 2013 is beschikbaar op de website www.SMA.de/IR/Finanzberichte.

Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van 1,5 miljard euro in 2012 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV installatie, en biedt als energiebeheerconcern innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is internationaal vertegenwoordigd in 21 landen. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 5000 werknemers. SMA produceert een breed scala aan omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV installaties. Het assortiment omvat omvormers die aangesloten worden op het elektriciteitsnet alsook aparte eilandsystemen. Zodoende kan SMA voor alle vermogensklassen en installatietypen de technisch optimale omvormeroplossing aanbieden. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG beursgenoteerd in de Prime Standard van de effectenbeurs van Frankfurt (S92)  alsook opgenomen in de TecDAX. SMA werd in de afgelopen jaren meerdere malen onderscheiden voor uitstekende prestaties als werkgever  en bereikte in 2011 en 2012 bij de landelijke verkiezingen “Great Place to Work” de eerste plaats.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Contactpersoon voor de pers
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de

Contactgegevens Investor Relations:
Julia Damm
Manager Investor Relations
Tel. +49 561 9522-2222
Fax +49 561 9522-2223
IR@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en houdt geen aanbod of uitnodiging tot inschrijving of aankoop in, het verkrijgen, behouden of verkopen van effecten van SMA Solar Technology AG (de ”Onderneming“) of een huidige of toekomstige dochteronderneming daarvan (samen met de Onderneming: ”SMA-groep“). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst of toezegging in verband met de aankoop of verkoop van effecten van de Onderneming of van een lid van de SMA-groep. Aandelen mogen in de Verenigde Staten van Amerika niet worden aangeboden of verkocht zonder registratie of vrijstelling van registratie zoals is aangegeven in de aangepaste versie van de U.S. Securities Act of 1933.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op planningen, ramingen en prognoses waarover de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of onderneming) op dit moment beschikt. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden gedaan. Toekomstgerichte verklaringen bevatten door de aard van de zaak risico's en onzekerheden. Verschillende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de onderneming wezenlijk afwijken van de hier genoemde inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De onderneming neemt geen enkele verplichting op zich om deze toekomstgerichte verklaringen te updaten of aan te passen als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.