SMA Solar Technology AG behaalt meer dan 1 miljard euro omzet en verdubbelt, ondanks het coronavirus, het bedrijfsresultaat in 2020 – de Raad van Bestuur bevestigt de groeiverwachting voor 2021

SMA Solar Technology AG behaalt meer dan 1 miljard euro omzet en verdubbelt, ondanks het coronavirus, het bedrijfsresultaat in 2020 – de Raad van Bestuur bevestigt de groeiverwachting voor 2021

Overzicht van het boekjaar 2020:

  • Het verkochte omvormervermogen stijgt naar 14,4 GW (2019: 11.4 GW).
  • Verkopen stijgen met ongeveer 12% jaar op jaar tot € 1,027 miljoen (2019: € 915 miljoen).
  • De opbrengst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) bedraagt 72 miljoen euro, dat is tweemaal zo hoog als in het voorgaande jaar (2019: 34 miljoen euro).
  • De solvabiliteitsratio blijft hoog op 42 % (31 december 2019: 38%).
  • De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen adviseren een dividendenuitkering van € 0,30 per aandeel (2019: € 0,00 per aandeel).
  • De Raad van Bestuur verwacht verkoopcijfers tussen € 235 miljoen en € 245 miljoen, evenals een EBITDA tussen € 14 miljoen en € 17 miljoen tijdens het eerste kwartaal van 2021 en bevestigt zijn verkoop- en winstverwachting voor het volledige jaar.


Tijdens het boekjaar 2020 verkocht SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) zonnestroomomvormers met een cumulatief vermogen van ca. 14,4 GW. De afzet van de omvormers steeg dus met ca. 26 % ten opzichte van het voorgaande jaar (2019: 11,4 GW). De omzet van de SMA Groep steeg met ongeveer 12 % tot € 1,026,6 miljoen (2019: € 915,1 miljoen). Deze groei is met name te danken aan de zeer goede bedrijfsresultaten in de segmenten Home Solutions en Large Scale & Project Solutions. De EBITDA verdubbelde tot € 71,5 miljoen (EBITDA-marge: 7,0%; 2019: € 34,2 miljoen, 3,7%).

Het nettoresultaat kwam uit op - € 28,1 miljoen (2019: - € 8,6 miljoen). De winst per aandeel steeg daardoor tot € 0,81 (2019: - € 0,25). Het nettoresultaat daalde tot € 226,0 miljoen (2019: € 303,0 miljoen). Deze daling is vooral te wijten aan het feit dat het vergelijkende cijfer, aan het einde van 2019, rekening hield met hogere vooruitbetalingen van klanten, vanwege een omvangrijke bestelling, die in het eerste kwartaal van 2020 werd verwerkt. Tegen het einde van 2020 waren de vooruitbetalingen van klanten weer op een normaal niveau. Het eigen vermogen is aan het eind van het verslagjaar gestegen tot 41,8% (2019: 37.6%). Daarnaast heeft SMA een kredietlijn van € 100 miljoen bij binnenlandse banken. Op basis van de positieve bedrijfsontwikkeling van het afgelopen jaar, en de groeiverwachting voor 2021, zullen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van 1 juni 2021 voorstellen om voor het fiscale jaar 2020 een dividend van € 0,30 per aandeel vast te stellen. Dit komt overeen met een dividenduitkeringsratio van 37% van het netto-inkomen.

"SMA heeft de aanzienlijke uitdagingen met betrekking tot de coronacrisis in 2020 met succes overwonnen en de groeidoelstellingen voor omzet en winst behaald, die we vóór het uitbreken van de pandemie hadden vastgesteld," verklaarde de Chief Executive Officer van SMA, Jürgen Reinert. "De verkoop is aanzienlijk gestegen in het segment voor residentiële zonnestroom, vooral in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In de sector van de zonnestroomcentrales op nutsschaal hebben we, vooral in de VS, marktaandeel gewonnen en hebben we onze marktleiderspositie in Australië verder geconsolideerd. Daar hebben wij een totaal marktaandeel van ongeveer 65% van de capaciteit van de zonnestroomcentrales op nutsschaal, die al in werking zijn of zijn goedgekeurd. Ik ben ook erg verheugd dat we in 2020 een belangrijke mijlpaal hebben bereikt in het kader van onze duurzaamheidsstrategie. Het hoofdkantoor van SMA wordt nu uitsluitend van elektriciteit voorzien die afkomstig is van zonnestroom- en windturbine-installaties in de directe omgeving. Onze verwarmingsvoorziening hier is nu ook volledig CO2-neutraal. Het is ons doel om SMA uiterlijk vanaf 2025 wereldwijd volledig CO2-neutraal te maken."

Voor het eerste kwartaal van 2021 verwacht de Raad van Bestuur van SMA een omzet van € 235 tot € 245 miljoen (Q1 2020: € 287,9 miljoen) en een winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van € 14 tot € 17 miljoen (Q1 2020: € 12,3 miljoen. De Raad van Bestuur van SMA bevestigt de omzet- en winstverwachting voor het boekjaar 2021, zoals gepubliceerd op 5 februari 2021, die een omzetstijging tussen € 1.075 miljoen en € 1.175 miljoen en een EBITDA tussen € 75 miljoen en € 95 miljoen voorspelt. "Door de aanhoudende wereldwijde coronacrisis, en de stijgende prijzen voor grondstoffen en zonnestroommodules, hebben we een relatief matige start van het jaar gekend," aldus Reinert. "Tegelijkertijd zijn de inkomende orders in maart toegenomen. Onze huidige backlog van productbestellingen plus verkoop dekken al ongeveer 50% van de jaarlijkse vooruitzichten. Wij gaan ervan uit dat SMA zijn positie op belangrijke markten in de loop van het jaar kan versterken en kan profiteren van de verwachte groei van de zonnestroommarkten in Europa en Amerika, alsmede van die van de wereldwijde opslagmarkt. De voortdurende verbetering van onze productportefeuille en de uitvoering van kostenbesparende maatregelen zullen een positief effect hebben op de rendabiliteit in 2021. We zullen de lopende ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend volgen en hierop te allen tijde snel en flexibel reageren. Wij geloven dat SMA goed voorbereid zal blijven om adequaat te reageren op alle ontwikkelingen. Wij zijn ervan overtuigd dat SMA de verwachte omzet- en winstgroei tijdens het lopende boekjaar zal kunnen realiseren.

Het jaarverslag voor 2020 van SMA is online beschikbaar via www.SMA.de/IR/FinancialReports.


Over SMA
Als wereldwijd toonaangevende specialist in zonnestroominstallatietechniek bepaalt de SMA Groep vandaag de norm voor de decentrale en duurzame energievoorziening van morgen. Het aanbod van SMA omvat een breed gamma aan efficiënte zonnestroomomvormers, alomvattende systeemoplossingen voor zonnestroominstallaties van alle vermogenscategorieën, intelligente energiemanagementsystemen en oplossingen voor accuopslag, evenals complete oplossingen voor fotovoltaïsche, hybride dieseltoepassingen. Digitale energiediensten en een uitgebreide dienstverlening, met inbegrip van - onder meer – de exploitatie en het onderhoud van zonne-energiecentrales vervolledigen het aanbod van SMA. De omvormers van SMA werden wereldwijd in meer dan 190 landen geïnstalleerd, goed voor een totaal vermogen van zo'n 100 gigawatt. De meermaals bekroonde technologie van SMA wordt beschermd door meer dan 1.600 patenten en gebruiksmodellen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij van de Groep, SMA Solar Technology AG, genoteerd aan de Prime Standard van de Frankfurt Stock Exchange (S92) en is genoteerd in de TecDAX-index.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Bedrijfspers
Tel. +49 561 9522-1124
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient slechts ter informatie en vormt geen aanbod of uitnodiging om in te schrijven op effecten van SMA Solar Technology AG (de "Vennootschap") of van enige huidige of toekomstige dochteronderneming van de Vennootschap (samen met de Vennootschap de "SMA Groep" genoemd), of deze effecten te verwerven, aan te houden of te verkopen. Dit persbericht mag evenmin als basis dienen van en evenmin als betrouwbare bron worden beschouwd voor contracten voor de aankoop van of het inschrijven op effecten van de Vennootschap of een ander lid van de SMA Groep, of voor andere verplichtingen. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de Wet op de effecten (Securities Act) van 1933 in geamendeerde vorm.

Dit persbericht bevat mogelijk verklaringen die uitspraken doen over de toekomst. Uitspraken over de toekomst zijn uitspraken die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze bevatten ook verklaringen over onze aannames en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op plannen, schattingen en prognoses die de Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA of vennootschap) op dit moment beschikbaar heeft. Uitspraken over de toekomst zijn daarom alleen geldig op de dag dat ze worden gedaan. Uitspraken over de toekomst bevatten van nature risico's en onzekere elementen. Verschillende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke resultaten, de financiële positie, de ontwikkeling of de prestaties van de onderneming en de hier gegeven schattingen. Deze factoren zijn onder meer de factoren die SMA bespreekt in de rapporten die het bedrijf publiceert. Deze rapporten zijn beschikbaar op de website van SMA (www.SMA.de). De onderneming aanvaardt geen enkele verplichting om deze uitspraken over de toekomst bij te werken of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.