SMA Solar Technology AG behaalt meer dan miljard euro omzet en verdubbelt, ondanks het coronavirus, het bedrijfsresultaat in 2020 - Raad van Bestuur verwacht verdere groei in 2021

SMA Solar Technology AG behaalt meer dan miljard euro omzet en verdubbelt, ondanks het coronavirus, het bedrijfsresultaat in 2020 - Raad van Bestuur verwacht verdere groei in 2021

SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) verkocht in 2020 omvormers met een cumulatief vermogen van ca. 14,4 GW. De verkochte hoeveelheid omvormers lag 26% boven het niveau van het voorgaande jaar (2019: 1 1.4 GW). Daarmee beschikt SMA in totaal over meer dan 100 GW aan geïnstalleerde omvormercapaciteit. De omzet steeg, volgens voorlopige berekeningen van de raad van bestuur van SMA, tot ongeveer 1.027 miljoen euro (2019: 915,1 miljoen euro). Daarmee bleef de omzet, ondanks de coronavirus-pandemie, binnen de verwachtingen van het bestuur. Er werd een omzet tussen 1.000 en 1.100 miljoen euro aangekondigd voor het begin van 2020. De winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) bedroeg ongeveer 72 miljoen euro (2019: 34,2 miljoen euro), wat ook in de lijn ligt van de verwachtingen van de Raad van Bestuur. Zij verwachtten een bedrag tussen de 50 miljoen euro en 80 miljoen euro.

En amortisatie zouden ongeveer €44 miljoen bedragen. Voor het boekjaar 2021 verwacht de Raad van Bestuur van SMA een omzetstijging tussen € 1.075 miljoen en € 1.175 miljoen en een EBITDA tussen € 75 miljoen en € 95 miljoen.

 

"Ondanks de aanzienlijke uitdagingen die de coronavirus-pandemie met zich meebracht, hebben we in 2020 de aan het begin van het jaar voorspelde omzet- en winstgroei gerealiseerd", aldus Jürgen Reinert, CEO van SMA. "Dankzij onze uitzonderlijk toegewijde medewerkers en een goed ontwikkelde IT-infrastructuur, konden we feilloos overschakelen op het thuiswerken. Wij hebben snel doeltreffende voorzorgsmaatregelen genomen tegen de verspreiding van het virus binnen het bedrijf. Hierbij hebben wij nauw samengewerkt met leveranciers en klanten. Wij hebben de productie dus geen enkele dag moeten onderbreken en hebben ook geen aanspraak moeten maken op steun van de overheid. We hebben in 2020 voor het eerst bijna 15 GW aan omvormervermogen verkocht. Dat komt overeen met het vermogen van twaalf kerncentrales. Momenteel is er wereldwijd in totaal meer dan 100 GW aan SMA omvormervermogen geïnstalleerd. Zij dragen op alle continenten bij aan een duurzame en kosteneffectieve energievoorziening. We zullen in 2021 voortbouwen op dit succes, profiteren van de verwachte positieve marktontwikkeling en de omzet en winsten verder verhogen."

De Raad van Bestuur van SMA verwacht dat de omzet in 2021 tussen 1.075 en 1.175 miljoen euro zal bedragen. Belangrijke drijvende krachten hierachter zijn onder meer de verwachte aanhoudende groei van de zonnestroom-markt in Europa en Amerika, alsmede de wereldwijde opslagmarkt. SMA heeft een goede uitgangspositie om van deze ontwikkelingen te profiteren en om zijn marktpositie te verstevigen. De Raad van Bestuur stimuleert bovendien de voortdurende ontwikkeling van het productassortiment om een systeemlandschap voor gedecentraliseerde energievoorziening te creëren, wat deel uitmaakt van de SMA Strategy 2025. De Raad van Bestuur is ervan overtuigd dat de daling van de productiekosten en de benutting van de schaalvoordelen, in combinatie met een afvlakking van de prijsdalingen, de rendabiliteit van SMA zullen versterken. Dit zal ook worden ondersteund door de al begonnen stroomlijning van de portfolio, die gericht is op producten en systemen met een hogere marge. De Raad van Bestuur van SMA verwacht dan ook dat de EBITDA in 2021 tussen 75 en 95 miljoen euro zal stijgen.

Tijdens deze Capital Markets Day zal de Raad van Bestuur van SMA de marktontwikkeling en de positionering en strategie van het bedrijf in zijn kernactiviteiten en op belangrijke gebieden van de toekomst toelichten. De presentatie met aanvullende informatie is te vinden op www.sma.de/en/investor-relations vanaf het begin van het evenement. SMA zal op 25 maart 2021 de volledige geconsolideerde financiële jaarrekening voor 2020 publiceren.


Over SMA
Als wereldwijd toonaangevende specialist in fotovoltaïsche installatietechniek bepaalt de SMA-Groep vandaag de norm voor de decentrale en duurzame energievoorziening van morgen. Het aanbod van SMA omvat een breed gamma aan efficiënte zonnestroom-omvormers, alomvattende systeemoplossingen voor zonnestroomsystemen van alle vermogenscategorieën, intelligente energiemanagementsystemen en oplossingen voor accuopslag, evenals complete oplossingen voor fotovoltaïsche, hybride dieseltoepassingen. Digitale energiediensten en een uitgebreide dienstverlening, met inbegrip van - onder meer – de exploitatie en het onderhoud van zonne-energiecentrales vervolledigen het aanbod van SMA. De omvormers van SMA werden wereldwijd in meer dan 190 landen geïnstalleerd, goed voor een totaal vermogen van zo'n 100 gigawatt. De meermaals bekroonde technologie van SMA wordt beschermd door meer dan 1.600 patenten en gebruiksmodellen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij van de Groep, SMA Solar Technology AG, genoteerd aan de Prime Standard van de Frankfurt Stock Exchange (S92) en is genoteerd in de SDAX-index.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Bedrijfspers
Tel. +49 561 9522-1124
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient slechts ter informatie en vormt geen aanbod of uitnodiging om in te schrijven op effecten van SMA Solar Technology AG (de "Vennootschap") of van enige huidige of toekomstige dochteronderneming van de Vennootschap (samen met de Vennootschap de "SMA-Groep" genoemd), of deze effecten te verwerven, aan te houden of te verkopen. Dit persbericht mag evenmin als basis dienen van en evenmin als betrouwbare bron worden beschouwd voor contracten voor de aankoop van of het inschrijven op effecten van de Vennootschap of een ander lid van de SMA-Groep, of voor andere verplichtingen. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de Wet op de effecten (Securities Act) van 1933 in geamendeerde vorm.

Dit persbericht bevat mogelijk verklaringen die uitspraken doen over de toekomst. Uitspraken over de toekomst zijn uitspraken die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze bevatten ook verklaringen over onze aannames en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op plannen, schattingen en prognoses die de Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA of vennootschap) op dit moment beschikbaar heeft. Uitspraken over de toekomst zijn daarom alleen geldig op de dag dat ze worden gedaan. Uitspraken over de toekomst bevatten van nature risico's en onzekere elementen. Verschillende bekende en onbekende risico's, Diverse bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke resultaten, de financiële positie, de ontwikkeling of de prestaties van de onderneming en de hier gegeven schattingen. Deze factoren zijn onder meer de factoren die SMA bespreekt in de rapporten die het bedrijf publiceert. Deze rapporten zijn beschikbaar op de website van SMA (www.SMA.de). De onderneming aanvaardt geen enkele verplichting om deze uitspraken over de toekomst bij te werken of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.