Bestuur SMA Solar Technology AG werkt prognose voor huidig boekjaar positief bij

SMA Solar Technology AG behaalt nieuw verkooprecord in 2017 en bereikt de beste inkomstencijfers — Raad van Bestuur verwacht stijgende omzet en winst in 2018

Niestetal, 24 januari 2018 — SMA Solar Technology AG (SMA / FWB: S92) sloot het boekjaar 2017 af met een verkooprecord van ongeveer 8,5 GW (2016: 8,2 GW). Volgens voorlopige schattingen van de Raad van Bestuur behaalde SMA in 2017 een omzet van meer dan € 890 miljoen (2016: € 946,7 miljoen). De winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen op activa, leningen en goodwill (EBITDA) wordt op meer dan € 95 miljoen verwacht (2016: € 141,5 miljoen) en is hoger dan de prognose van de Raad van Bestuur; de schatting inzake EBIT werd overtroffen. Het nettoresultaat zal naar verwachting ongeveer € 30 miljoen bedragen en ligt daarmee op hetzelfde niveau als het voorgaande jaar (2016: € 29,6 miljoen). SMA heeft haar nettokasstroom aangedikt tot een geschatte € 450 miljoen (31 december 2016: € 362,0 miljoen). Voor het boekjaar 2018 verwacht de Raad van Bestuur van SMA een omzet tussen € 900 miljoen en € 1,0 miljard met een EBITDA tussen € 90 miljoen en € 110 miljoen. Voor de eerste maal omvat EBITDA uitgaven van meer dan € 10 miljoen voor het opzetten van digitale bedrijfssystemen. De Raad van Bestuur schat dat de afschrijvingen ongeveer € 50 miljoen zullen bedragen.

“SMA sloot het boekjaar 2017 beter af dan oorspronkelijk werd voorspeld,” verklaarde Pierre-Pascal Urbon, CEO van SMA. “We hebben een nieuw verkooprecord gevestigd, met name dankzij de uitgebreide activiteiten in Europa en Azië. Alle segmenten waren winstgevend en we hebben de nettokasstroom verhoogd tot ongeveer € 450 miljoen dankzij onze positieve inkomsten en de lage kapitaalintensiteit van ons bedrijfsmodel. We zullen onze jarenlange ervaring op het vlak van zonnestroomomvormers, batterijopslagsystemen en energiebeheer gebruiken om uit te breiden binnen de snelgroeiende energiedienstensector.”

De Raad van Bestuur van SMA verwacht dat de omzet in 2018 zal oplopen tot tussen € 900 miljoen en € 1,0 miljard. Dit zal voornamelijk worden gedreven door de algemene goede marktontwikkeling en in het bijzonder door de aanhoudende versteviging van de Aziatische en Europese activiteiten en de stijgende vraag naar systeemtechnologieën voor opslagtoepassingen. De Raad van Bestuur voorspelt een EBITDA tussen 90 en 110 miljoen euro. Dit omvat uitgaven van meer dan € 10 miljoen voor het opzetten van de energiedienstenactiviteiten. De Raad van Bestuur schat dat de afschrijvingen ongeveer € 50 miljoen zullen bedragen.

“SMA wil de kansen van de digitale transformatie in de energiesector met beide handen grijpen en bevindt zich in een ideale positie om dat te doen,” zei Urbon. “In de toekomst zullen we tal van nieuwigheden lanceren en nieuwe strategische partnerschappen aangaan. Onze aangesloten oplossingen helpen onze klanten overal ter wereld om hun elektriciteitskosten effectief te verlagen en bij te dragen aan een duurzame toekomst.”

Op de Capital Market Day op 26 januari zal de Raad van Bestuur spreken over verstoringen in de energiesector, de groei van SMA's adresseerbare markt en de unieke positionering en financiële prestaties van SMA. De prestentatie met bijkomende informatie kan teruggevonden worden via http://www.sma.de/en/investor-relations/publications/presentations.html vanaf de aanvang de bijeenkomst. SMA zal de volledige geconsolideerde jaarrekening voor 2017 publiceren op 28 maart 2018.

Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 1 miljard in 2016 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie.SMA biedt een uitgebreid product- en oplossingengamma aan die hoge rendementen toelaten zowel voor residentiële en commerciële zonnestroominstallaties als voor grootschalige centrales. Teneinde het zelfverbruik van zonne-energie efficiënt te verhogen kan de systeemtechnologie van SMA op een eenvoudige manier gecombineerd worden met verschillende batterijtechnologieën. Verder bestaat het gamma van SMA uit intelligente oplossingen voor energiebeheer, uitgebreide diensten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De bekroonde technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 1.000 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:

Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de

Disclaimer:Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.