SMA Solar Technology AG bereikt mijlpaal: O&M-contracten voor PV-centrales met een totale capaciteit van meer dan 1 GW

Niestetal, 19 februari 2015 - Binnen iets meer dan een jaar heeft SMA Solar Technology AG (SMA) wereldwijd onderhoud- en bedrijfsvoeringscontracten (O&M-contracten) voor PV-centrales met een totale capaciteit van meer dan 1 GW binnengehaald. Sinds de introductie eind 2013 van de complete installatie omvattende O&M-diensten heeft SMA de operationele bedrijfsvoering overgenomen van PV-installaties in Noord-Amerika met een totale capaciteit van 840 MW en van PV-installaties in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) met een totale capaciteit van 180 MW. Het doel van de onderneming is om de O&M-servicebusiness in Europa en Noord-Amerika verder uit te breiden en daarbij te profiteren van haar grote dienstenexpertise en geïnstalleerde basis.

”Onze O&M-service van complete installaties bouwt op het succes van ons toonaangevende serviceportfolio, dat grenzen verlegt in de zonne-energie-industrie. In de korte tijd sinds de invoering van de O&M-diensten door SMA werd ons het beheer en onderhoud toevertrouwd van installaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van meer dan 1 GW, waaronder enkele van 's werelds grootste PV-centrales. Het bereiken van deze mijlpaal toont aan dat de investering van SMA in deze belangrijke markt rendeert en onderstreept onze leidende positie op het gebied van O&M“, verklaart woordvoerder van de directie van SMA Pierre-Pascal Urbon.

In Noord-Amerika alleen onderhoudt SMA momenteel de twee grootste PV-installaties van  Canada: het Kingston Solar-project en het Grand Renewable Solar-project. Beide installaties zijn gevestigd in Ontario en gebruiken SMA Sunny Central-omvormers. De installaties hebben een capaciteit van 140 MW en 130 MW.

Afgelopen augustus heeft SMA haar servicesector uitgebreid met de overname van de Europese O&M-tak van Phoenix Solar AG. SMA nam de operationele bedrijfsvoering over van bestaande PV-installaties in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië.

Het O&M-aanbod van complete installaties van SMA omvat uitgebreide diensten die de installatiecapaciteit verhogen, de stroomproductie zekerder en de planning op lange termijn eenvoudiger maken. Dit aanbod is in drie varianten (preventief, proactief en performance) verkrijgbaar of in de vorm van individuele diensten, die flexibel kunnen worden geïntegreerd, wat in een klantspecifieke O&M-oplossing resulteert.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van ongeveer 790 miljoen euro in 2014 wereldmarktleider op het gebied van zonne-energie omvormers, een essentieel onderdeel van elke zonnestroominstallatie, en biedt als energiebeheerconcern innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningsstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 21 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 5000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van zonnestroominstallaties. Het productassortiment omvat zowel systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten zonnestroominstallaties en ook voor off grid en hybride systemen. Het service-aanbod wordt door uitgebreide diensten en het operationeel beheren van grootschalige zonne-energiecentrales afgerond. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en in de TecDAX opgenomen.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de 

Perscontact:
Susanne Henkel
Contactpersoon voor de pers
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de 

Contactgegevens Investor Relations:
Julia Damm
Manager Investor Relations
Tel. +49 561 9522-2222
Fax +49 561 9522-2223
IR@SMA.de 


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en houdt geen aanbod of uitnodiging tot inschrijving of aankoop in, het verkrijgen, behouden of verkopen van effecten van SMA Solar Technology AG (de ”Onderneming“) of een huidige of toekomstige dochteronderneming daarvan (samen met de Onderneming: ”SMA-groep“). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst of toezegging in verband met de aankoop of verkoop van effecten van de Onderneming of van een lid van de SMA-groep. Aandelen mogen in de Verenigde Staten van Amerika niet worden aangeboden of verkocht zonder registratie of vrijstelling van registratie zoals is aangegeven in de aangepaste versie van de U.S. Securities Act of 1933.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op planningen, ramingen en prognoses waarover de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of onderneming) op dit moment beschikt. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden gedaan. Toekomstgerichte verklaringen bevatten door de aard van de zaak risico's en onzekerheden. Verschillende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de onderneming wezenlijk afwijken van de hier genoemde inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De onderneming neemt geen enkele verplichting op zich om deze toekomstgerichte verklaringen te updaten of aan te passen als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.