SMA Solar Technology AG bericht over aanzienlijke omzetgroei en verbetert operationeel resultaat in eerste kwartaal van 2015

Overzicht van kwartaal 1 2015:

  • Omzetstijging in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar naar € 226,3 miljoen (K1 2014: € 176,3 miljoen)
    * Internationaal aandeel stijgt aanzienlijk naar 88,0% (K1 2014: 71,1%)
  • Operationeel resultaat (EBIT) aanzienlijk verbeterd tot € –5,4 miljoen (K1 2014: € –22,4 miljoen)
  • Financiële stabiliteit dankzij groot aandeel netto liquide middelen van € 223,7 miljoen (31 december 2014: € 225,4 miljoen) en een hoge solvabiliteit van 46,6% (31 december 2014: 46,8%)
  • Grootste personeelsvermindering in de geschiedenis van het bedrijf al grotendeels uitgevoerd zonder gedwongen ontslagen
  • Raad van Bestuur bevestigt omzet en winstverwachtingen voor fiscaal jaar 2015 en voorspelt omzet van € 400 miljoen tot € 450 miljoen en operationeel resultaat (EBIT) van € -15 miljoen tot € -25 miljoen voor de eerste zes maanden van 2015

Niestetal, 13 mei 2015 – SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) heeft een goed begin van het fiscale jaar 2015 gerapporteerd en behaalde de verwachte verkoopdoelstelling in het eerste kwartaal. In vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar steeg de omzet van de SMA-groep van januari tot maart 2015 met 28% naar € 226,3 miljoen (K1 2014: € 176,3 miljoen). De belangrijkste groeimotor was het segment van de grootschalige PV-centrales. Het internationale aandeel van de omzet steeg aanzienlijk naar 88,0% (K1 2014: 71,1%). Dit onderstreept de uitstekende internationale positie van SMA. Geen enkele andere concurrent heeft een vergelijkbare internationale infrastructuur of een vergelijkbaar product- en serviceportfolio. De belangrijkste buitenlandse markten van de SMA-groep in de eerste drie maanden van het jaar waren Noord-Amerika, Japan, Groot-Brittannië en Australië. SMA verkocht PV-omvormers goed voor een totaal vermogen van 1,7 GW in de verslagperiode (K1 2014: 1,0 GW).
Als gevolg van de gestegen verkoopvolumes, lagere vaste kosten en positieve wisselkoerseffecten verbeterde de EBITDA aanzienlijk tot € 13,4 miljoen (K1 2014: € –2,5 miljoen). Met € -5,4 miljoen (EBIT-marge: -2,4%) bevond de EBIT zich aan de bovenkant van de winstverwachting van de Raad van Bestuur (prognose: € -5,0 miljoen tot € -10,0 miljoen). In dezelfde periode van het vorige jaar genereerde SMA een EBIT van € -22,4 miljoen (EBIT-marge: -12,7%). De geconsolideerde winst steeg naar € -7,9 miljoen (K1 2014: € –16,7 miljoen).
Van januari tot maart 2015 genereerde de SMA-groep een significante positieve bruto kasstroom van € 16,1 miljoen. In dezelfde periode van het vorige jaar bedroeg dit cijfer € -9,4 miljoen. De netto liquide middelen bleven op hetzelfde hoge niveau als op het einde

van het vorige jaar op € 223,7 miljoen (31 december 2014: € 225,4 miljoen). Met een eigen vermogen van 46,6% (31 december 2014: 46,8%), blijft SMA financieel gezond en kan de strategie geïmplementeerd worden met eigen middelen.
"We zijn tevreden met de financiële prestaties in het eerste kwartaal van 2015. Met de gegenereerde omzet en de orderportefeuille op het eind van het eerste kwartaal hebben we al meer dan 60% van onze omzetdoelstelling voor het hele jaar bereikt. De winstsituatie ontwikkelde zich beter dan gepland, mede als gevolg van de verlaging van de vaste kosten die reeds was ingezet en positieve wisselkoerseffecten. Bovendien hebben we onze hoge netto liquide middelen behouden en de transformatiemaatregelen zoals gepland in het eerste kwartaal van 2015 doorgevoerd. De terugkeer naar duurzame winstgevendheid is voor ons geen sprint, maar een marathon - daarom zullen systematisch de strategie blijven doorvoeren die werd gepresenteerd aan het begin van het jaar", aldus de CEO van SMA, Pierre-Pascal Urbon.
De Raad van Bestuur bevestigt de omzet- en winstverwachting voor het lopende boekjaar, die een omzet van € 730 miljoen tot € 770 miljoen voorspelt. Gezien het feit dat de besparingen uit de transformatiemaatregelen die momenteel worden uitgevoerd pas ten vroegste vanaf medio 2015 zullen worden opgenomen in de winst of het verlies, voorspelt de Raad van Bestuur een negatief operationeel resultaat (EBIT) van € -30 miljoen tot € -60 miljoen voor het lopende jaar. Gezien de vermoedelijke afschrijving en amortisatie van ruwweg € 70 miljoen, verwacht de Raad van Bestuur een positief resultaat (EBITDA) in 2015. De directie van SMA verwacht weer een positief operationeel resultaat (EBIT) te behalen in 2016. Voor het eerste half jaar van 2015 verwacht de Raad van Bestuur van SMA een omzet van € 400 miljoen tot € 450miljoen en een operationeel resultaat (EBIT) van € -15 miljoen tot € -25 miljoen.

Het driemaandelijks financieel verslag voor januari tot maart 2015 is beschikbaar op www.SMA.de/IR/FinancialReports.

Over SMA
De SMA-Groep is met een omzet van € 800 miljoen in 2014 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV-installatie, en biedt innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 21 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 5000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste soorten zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV-systemen. Het herhaaldelijk bekroonde productassortiment omvat systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten PV-systemen alsook voor eiland- en hybridesystemen. De technologie is beschermd door meer dan 550 octrooien. Het aanbod wordt aangevuld met uitgebreide diensten en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en in de TecDAX opgenomen.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax.: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de

Contact Investor Relations:
Tel. +49 561 9522-2222
Fax.: +49 561 9522-2223
IR@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten 

op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.