SMA Solar Technology AG bewijst groene kwalificaties

Milton Keynes, 16 juni 2013 – Na een onafhankelijke audit kan SMA Solar Technology AG er van zeker zijn dat hun PV omvormers worden geproduceerd in een scope 2, CO2-neutrale Europese fabriek. De Britse zetel van SMA Solar Technology AG benoemde onlangs een onafhankelijke CICS-controleur om de koolstofvoetafdruk van de geavanceerde productiefaciliteit in Duitsland te bepalen. Uit de audit is gebleken dat Solar Works 1 geen scope 2 koolstofemissies produceert dankzij een hoogstaande combinatie van maatregelen op vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen.

De onafhankelijke auditor heeft de fabriek geïnspecteerd en gecertificeerd voor de wereldwijd erkende norm ISO 14064-1:2006 die de scope 2-broeikasgasemissies omvat. Dat betekent dat de fabriek Solar Works 1 in Kassel 's werelds grootste producent is van CO2-neutrale PV omvormers.
SMA is de grootste omvormerproducent ter wereld. Haar omvormers die de directe stroom van PV systemen omzetten in wisselstroom en belangrijke netbeheersfuncties uitoefenen, worden gebruikt in miljoenen PV systemen wereldwijd.

Jan van Laethem, algemeen bestuurder van SMA Solar UK Ltd. verklaarde: "SMA's omvormertechnologie levert al een belangrijke bijdrage aan de wereldwijde inspanningen om koolstofemissies te verminderen en klimaatverandering aan te pakken. Onze omvormers bevinden zich overal ter wereld als het hart van PV systemen die schone, hernieuwbare energie voor huishoudens en bedrijven produceren. Nu, met het nieuws dat onze productiefaciliteit in Duitsland officieel als CO2-neutraal, scope 2 is verklaard, kunnen we naar eer en geweten benadrukken dat onze producten in een geïnspecteerde fabriek worden geproduceerd."
Van Laethem voegt eraan toe: "Wij zijn van mening dat het voor PV systemen onvoldoende is om gewoon CO2-neutraal energie te produceren. Fabrikanten van alle PV systeemcomponenten moeten een stap verder gaan en hun betrokkenheid voor het verlagen van CO2-emissies ook tijdens het productieproces laten zien. Bij SMA hebben we aangetoond dat het mogelijk is om PV technologie te fabriceren zonder een negatieve invloed op het milieu te hebben. Dit is van cruciaal belang als de PV industrie haar klanten wil overtuigen van de groene kwalificaties van haar producten."

De bouw van de fabriek Solar Works 1 duurde 18 maanden en deze werd geopend in 2009. Op vol vermogen kunnen dagelijks circa 4000 units worden geproduceerd in de fabriek van 18.000 m2. De hoge niveaus van energie-efficiëntie beginnen met de ommanteling van het gebouw, dat voldoet aan de Duitse bouwnorm voor energiezuinig bouwen. Het ontwerp van de fabriek maximaliseert de natuurlijke lichtinval en zet slimme ventilatiesystemen in om het gebouw koel te houden. De fabriek beschikt zelf over een PV systeem van 1 GW. Een gecombineerde verwarmings- en energiecentrale produceert stroom en warmte van, onder andere, biogas van twee regionale fabrieken. Er wordt tevens warmte onttrokken aan de verbrandingsfabriek voor hernieuwbare afval. Om het volledige energieverbruik te dekken wordt extra hernieuwbare energie ingekocht.

CICS voerde tijdens een locatiebezoek in april dit jaar een grondig evaluatie uit van de gegevens van de fabriek Solar Works 1, waarin verslag werd gedaan van CO2-emissies, alsook van haar operationele procedures. Personeel op sleutelposities betrokken bij het gegevensbeheer van broeikasgassen, werd ondervraagd en de kwaliteit van de gegevensbeheerssystemen en -procedures van de fabriek werd onderworpen aan een uitgebreide beoordeling en evaluatie.
CICS , dat gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, is actief in 30 landen en is een gerenommeerde inspectie- en certificatie-instelling met internationale accreditaties. In 2012 hebben ze ruim 104 miljoen ton CO2 geïnspecteerd.

Ann-Marie Cornall, verkoopsconsulent bij CICS zei: "Veel bedrijven en organisaties meten nu hun koolstofvoetafdruk als onderdeel van hun beleid voor volledige duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven die zich in de absolute voorhoede voor meldingen over duurzaamheid bevinden, hebben nu de gelegenheid om hun activiteiten inzake de koolstofvoetafdruk extern door een derde te laten inspecteren. Onafhankelijke inspectie voegt ook toe aan de geloofwaardigheid van de emissieverklaring en schenkt vertrouwen aan belanghebbenden, beleggers en het publiek. En dit is precies wat SMA Solar hiermee heeft bereikt."
  

Informatie voor de redactie

  1. De evaluatie, door CICS uitgevoerd, dekt de 'Scope 2' broeikasgasemissies van Solar Works 1 (fabrieksgebouw  60). Scope 2 bevat de emissies die worden gegenereerd door het gebouw en de productie en/of productieprocessen. Het dekt niet de Scope 1 broeikasgasemissies, zoals de emissies die komen van het vervoer van producten of grondstoffen.
  2. De CICS erkende controle verrichtte een gedetailleerd en strikt onderzoek naar de verklaring van emissies en broeikasgassen voor de productiefaciliteit Solar Works 1 (fabrieksgebouw 60) van SMA Solar Technology AG op hun hoofdkantoor in Kassel, Duitsland. De controle dekte de emissies voor de periode 2011 en 2012 tegen de norm ISO14064-1: Broeikasgassen - Deel 1: Eisen en richtlijnen op organisatieniveau voor kwantificering en verslaggeving van broeikasgasemissies en verwijderingen.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van 1,5 miljard euro in 2012 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV installatie, en biedt als energiebeheerconcern innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is internationaal vertegenwoordigd in 21 landen. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 5000 werknemers. SMA produceert een breed scala aan omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV installaties. Het assortiment omvat omvormers die aangesloten worden op het elektriciteitsnet alsook aparte eilandsystemen. Zodoende kan SMA voor alle vermogensklassen en installatietypen de technisch optimale omvormeroplossing aanbieden. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG beursgenoteerd in de Prime Standard van de effectenbeurs van Frankfurt (S92)  alsook opgenomen in de TecDAX. SMA werd in de afgelopen jaren meerdere malen onderscheiden voor uitstekende prestaties als werkgever  en bereikte in 2011 en 2012 bij de landelijke verkiezingen “Great Place to Work” de eerste plaats.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel.: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Contactpersoon voor de pers
Tel.: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de

Contactgegevens Investor Relations:
Julia Damm
Manager Investor Relations
Tel. +49 561 9522-2222
Fax +49 561 9522-2223
IR@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en houdt geen aanbod of uitnodiging tot inschrijving of aankoop in, het verkrijgen, behouden of verkopen van effecten van SMA Solar Technology AG (de ”Onderneming“) of een huidige of toekomstige dochteronderneming daarvan (samen met de Onderneming: ”SMA-groep“). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst of toezegging in verband met de aankoop of verkoop van effecten van de Onderneming of van een lid van de SMA-groep. Aandelen mogen in de Verenigde Staten van Amerika niet worden aangeboden of verkocht zonder registratie of vrijstelling van registratie zoals is aangegeven in de aangepaste versie van de U.S. Securities Act of 1933.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op planningen, ramingen en prognoses waarover de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of onderneming) op dit moment beschikt. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden gedaan. Toekomstgerichte verklaringen bevatten door de aard van de zaak risico's en onzekerheden. Verschillende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de onderneming wezenlijk afwijken van de hier genoemde inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De onderneming neemt geen enkele verplichting op zich om deze toekomstgerichte verklaringen te updaten of aan te passen als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.