SMA Solar Technology AG boekt in het eerste kwartaal van 2016 winst in alle kernsegmenten

SMA Solar Technology AG boekt in het eerste kwartaal van 2016 winst in alle kernsegmenten

Een overzicht van het eerste kwartaal 2016:

  • De verkoopcijfers stijgen naar €253,8 miljoen (K1 2015: € 226,3 miljoen) en overtreffen de prognose van de raad van bestuur
  • Een positief operationeel resultaat (EBIT) van €25,3 miljoen (K1 2015: € -5,4 miljoen), alle kernsegementen winstgevend
  • Het internationale aandeel stijgt aanzienlijk tot 92,4% (K1 2015: 88%)
  • Financiële stabiliteit dankzij een duurzame verhouding eigen/vreemd vermogen van 49,9% (31 december 2015: 49,1%), hoge nettokaspositie van €323,4 miljoen (31 december 2015: € 285,6 miljoen) en een kredietlijn van €100 miljoen.
  • De raad van bestuur bevestigt de prognose voor het boekjaar 2016.


SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) kende een geslaagd begin van het nieuwe boekjaar. De verkoopcijfers van de SMA-groep stegen met maar liefst 12,2% tot €253,8 miljoen tijdens het eerste kwartaal van 2016 (K1 2015: € 226,3 miljoen) en overtreffen hiermee de prognose van €235 miljoen tot €240 miljoen gemaakt door de raad van bestuur. Het EBIT bedroeg €25,3 miljoen (K1 2015: € -5,4 miljoen), in overeenstemming met de prognose van €23 miljoen tot 27 miljoen gemaakt door de raad van bestuur. Een stijging van de verkoopcijfers van meer dan 50% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar betekent dat het segment van commerciële PV-installaties zich profileert als grootste groeimotor en dus meteen weer winstgevend is. De segmenten residentiële PV-installaties (Residential), grootschalige PV-centrales (Utility) en Service groeiden evenwichtig aan en waren ook winstgevend. De bijkomende stijging in het internationale verkoopaandeel tot 92,4% (K1 2015: 88%) weerspiegelt de bijzonder sterke internationale positie van de SMA-groep. Tijdens het eerste kwartaal van 2016 steeg de verkoop van PV-omvormers van de SMA-groep met 21,3% tot maar liefst 2,1 GW (K1 2015: 1,7 GW).


Dankzij de stijging van het verkoopcijfer en daling van de vaste kosten is het EBITDA aanzienlijk gestegen in het eerste kwartaal van het boekjaar naar €41,2 miljoen (EBITDA-marge: 16,6%, K1 2015 €13,4 miljoen, 5,9%). Het geconsolideerde resultaat bedraagt €18,8 miljoen (K1 2015: € -7,9 miljoen). De waarde van het aandeel bedraagt dus €0,54 (K1 2015: € -0,23).

De bruto kasstroom verbeterde aanzienlijk tijdens deze periode naar €40,6 miljoen (K1 2015: €16,1 miljoen). De netto kaspositie steeg tot €323,4 miljoen (31 december 2015: € 285,6 miljoen). Met een eigen vermogen van 49,9% (31 december 2015: 49,1%) bezit SMA een comfortabele eigen-vermogenbasis en bijgevolg een zeer solide balansstructuur. De solvabiliteit van SMA wordt ook bevestigd door het akkoord voor een doorlopende kredietfaciliteit van €100 miljoen waarvoor eind april groen licht werd gegeven door een consortium van Commerzbank, Deutsche Bank en Hessische Landesbank om de financiering van vlottende activa op lange termijn te verzekeren. SMA zal deze financiële ruimte gebruiken om zijn operationele diensten en onderhoudsdiensten (O&M) verder uit te breiden en dus zijn verkoop- en inkomstenbasis te diversifiëren.

"Tijdens het eerste kwartaal van 2016 vervolgde SMA met succes zijn pad naar duurzame groei en winst”, aldus CEO van SMA Pierre-Pascal Urbon. "De verdeling van onze verkoopcijfers is evenwichtig in alle segmenten en regio's en levert winst op in alle belangrijke segmenten van de markt. Het strategische partnerschap dat we aangingen met Tigo Energy in april zal ons ook de kans geven om de groeiende markt van smart module technology aan te boren, een markt waar we vroeger geen toegang toe hadden. Dankzij deze strategische stap heeft SMA de fundamenten gelegd voor verdere groei, vooral in de residentiële en commerciële segmenten. We zullen ook wereldwijd een zeer flexibele en kosteneffectieve oplossing kunnen aanbieden om de prestatie van zonnepanelen te optimaliseren in de volgende maanden.”

De raad van bestuur van SMA bevestigt de omzet- en winstprognose voor het huidige boekjaar. De prognose omvat verwachtte verkoopcijfers tussen €950 miljoen en €1050 miljoen en een aanzienlijke stijging van het EBIT tussen €80 miljoen en €100 miljoen.
De prognose wordt ondersteund door een grote achterstand in bestellingen ter waarde van €691,6 miljoen op het einde van het eerste kwartaal van 2016.

Het driemaandelijks financieel verslag voor januari tot maart 2016 is beschikbaar op www.SMA.de/IR/FinancialReports.


Over SMA
De SMA-groep is met een omzet van € 1 miljard in 2015 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV-installatie, en biedt innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningsstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel, Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 3.000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke oplossingen voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV-systemen. Het herhaaldelijk bekroonde productassortiment omvat systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten PV-systemen alsook voor eiland- en hybridesystemen. SMA biedt daarnaast ook systeemtechnologie aan voor allerhande accutechnologieën en systeemgrootten en werkt samen met gerenommeerde accuproducenten en bedrijven uit de automobielindustrie. De SMA-technologie is wereldwijd beschermd door ongeveer 700 octrooien en gebruiksmodellen. Het aanbod wordt aangevuld met uitgebreide diensten en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.