SMA Solar Technology AG boekt omzet- en winstgroei in eerste helft van 2016

SMA Solar Technology AG boekt omzet- en winstgroei in eerste helft van 2016

Overzicht H1 2016:

- Omzet stijgt naar € 494,1 miljoen (K1-K2 2015: € 429,3 miljoen)

- Operationeel resultaat (EBIT) van € 39,3 miljoen (K1-K2 2015: € -14,9 miljoen)

- Internationaal aandeel stijgt opnieuw aanzienlijk naar 91,1% (K1-K2 2015: 87,2%)

- Financiële stabiliteit dankzij solide percentage eigen vermogen van 49,2% (31 december 2015: 49,1%) en hoge netto kasstroom van € 294,1 miljoen (31 december 2015: € 285,6 miljoen)

- Raad van bestuur bevestigt omzet- en winstverwachting voor boekjaar 2016

- Raad van bestuur kondigt nieuwe productoplossingen aan en de consolidatie van productielocaties om groeiende prijsdruk te counteren met duurzame kostenbesparingen

SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) heeft een positief bedrijfsresultaat behaald in de eerste helft van 2016 onder marktomstandigheden die gekenmerkt werden door zware prijsdruk. De omzet van de SMA-groep steeg met 15,1% naar € 494,1 miljoen ten opzichte van vorig jaar (H1 2015: € 429,3 miljoen). De EBIT bedroegen € 39,3 miljoen (H1 2015: € -14,9 miljoen). De belangrijkste groeimotor was het segment van de grootschalige PV-centrales (Utility). Het segment van de commerciële zonnestroominstallaties (Commercieel) boekte ook een positief resultaat. Dankzij zijn internationale positie blijft SMA profiteren van de groei op buitenlandse zonne-energiemarkten. Het internationale omzetaandeel bedroeg 91,1% in de eerste zes maanden van 2016 (H1 2015: 87,2%). Van januari tot juni 2016 zag SMA zijn totaal vermogen aan verkochte PV-omvormers met 22,9% stijgen naar 3,9 GW (H1 2015: 3,2 GW).

Als gevolg van de verbeterde verkoopcijfers en de verlaagde vaste kosten, verbeterden de EBITDA aanzienlijk in de eerste helft van 2016 naar € 73,1 miljoen (EBITDA-marge: 14,8%; H1 2015: € 21,3 miljoen, 5,0%). De geconsolideerde winst bedroeg € 19,4 miljoen (H1 2015: € -21,4 miljoen). De winst per aandeel bedroeg bijgevolg € 0,56 (H1 2015: € -0,62).
De bruto cashflow verbeterde in de verslagperiode aanzienlijk naar € 60,9 miljoen (H1 2015: € -5,1 miljoen). De netto liquide middelen stegen naar € 294,1 miljoen (31 december 2015: € 285,6 miljoen). Met een eigen vermogen van 49,2% (31 december 2015: 49,1%), heeft SMA een comfortabele eigen-vermogensbasis en nog steeds een solide balansstructuur.

Met in het achterhoofd de constant hoge orderportefeuille van € 644 miljoen en het vooruitzicht op verhoogde activiteit in de tweede helft van het jaar, bevestigt de raad van bestuur van SMA de omzet- en winstverwachting voor het boekjaar 2016, gepubliceerd op 29 januari 2016. Deze verwachting voorspelt een omzetcijfer tussen € 950 miljoen en € 1.050 miljoen en een aanzienlijke verhoging van de EBIT ten opzichte van vorig jaar tussen € 80 miljoen en € 120 miljoen. De raad van bestuur merkt op dat de bovenste regionen van de voorspelde winstcijfers ambitieus zijn, gezien de prijsontwikkelingen in de zonne-energie-industrie.

De raad van bestuur verwacht een verdere intensivering van de prijsdruk in 2017 in vergelijking met het huidige jaar en kondigt, in het licht hiervan, de sluiting aan van de productielocaties in Denver, VS, en Cape Town, Zuid-Afrika. Het doel hiervan is de duurzaamheid van de kostenstructuur te verbeteren door de globale infrastructuur te consolideren. De raad van bestuur plant eveneens doelgerichte investeringen in technologische ontwikkeling en kondigt verdere productinnovaties aan om de marktpositie te versterken. Volgens de raad van bestuur zullen de gevolgen van de herstructurering en de productinnovaties merkbaar zijn in het winstcijfer binnen de komende twaalf maanden.

“De versnelling van de prijsdruk in de zonne-energie-industrie was onverwacht sterk in de afgelopen weken. Daarom hebben we meteen maatregelen getroffen om ons break-evenpunt nog verder te verlagen. De sluiting van onze productielocaties in Denver en Cape Town was extreem moeilijk voor ons. Deze stap is echter onvermijdelijk om blijvend het hoofd te kunnen bieden aan de aanhoudende prijsdruk en betere benutting van de productiecapaciteit in China en Duitsland te behalen in de toekomst. De Amerikaanse markt blijft uitermate belangrijk voor ons. We behouden onze aanwezigheid in Rocklin, Californië met de afdelingen verkoop en service en we zullen onze leidende positie op de Amerikaanse markt blijven stimuleren. Bovendien zijn we van plan om onze unieke positie verder uit te breiden met innovatieve oplossingen. SMA zal bijvoorbeeld een compacte systeemoplossing met geïntegreerd energiebeheer voor het snel groeiende commerciële marktsegment voorstellen aan het grote publiek op Solar power International in Las Vegas in september 2016”, aldus de CEO van SMA, Pierre-Pascal Urbon. De vooruitzichten op middellange termijn van de zonne-energie-industrie zijn gunstig voor de bedrijven die met succes de consolidatiefase te boven komen. “De kosten voor zonne-energie die opgewekt wordt met zonnestroominstallaties zullen voor het eind van het decennium minstens op hetzelfde niveau liggen als die van on-shore windturbines. Dit betekent compleet nieuwe groeiverwachtingen voor uiterst flexibele bedrijven zoals SMA”, vervolgde Urbon.

Het halfjaarlijks financieel verslag voor januari tot juni 2016 is beschikbaar op www.SMA.de/IR/FinancialReports.


Over SMA
De SMA-groep is met een geanticipeerde omzet van ongeveer € 1 miljard in 2015 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV-installatie, en biedt innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningsstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel, Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 3.000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke oplossingen voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV-systemen. Het herhaaldelijk bekroonde productassortiment omvat systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten PV-systemen alsook voor eiland- en hybridesystemen. SMA biedt daarnaast ook systeemtechnologie aan voor allerhande accutechnologieën en systeemgrootten en werkt samen met gerenommeerde accuproducenten en bedrijven uit de automobielindustrie. De SMA-technologie is wereldwijd beschermd door ongeveer 700 octrooien en gebruiksmodellen. Het aanbod wordt aangevuld met een uitgebreid servicepakket en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA-groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA-groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA-website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.