SMA Solar Technology AG boekt recordomzet in 2016 en verhoogt operationeel resultaat aanzienlijk, zo blijkt uit voorlopige cijfers

Nieuwe producten en digitaal energiebeheer voor verbeterd rendement op middellange termijn

Niestetal, 2 februari 2017 - SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) heeft in 2016 een recordomzet geboekt dankzij de verkoop van meer dan 8 GW omvormervermogen (2015: 7,3 GW). Volgens de voorlopige schattingen van de raad van bestuur heeft SMA een omzet geboekt van meer dan € 940 miljoen in voortgezette activiteiten (pro forma 2015: € 981,8 miljoen) en een resultaat vóór rente en belastingen (EBIT) gerealiseerd van ongeveer € 65 miljoen (pro forma 2015: € 43,3), ondanks een onverwacht scherpe daling in de gemiddelde verkoopprijzen van bijna 20%. De omzet en het operationeel resultaat liggen in lijn met de prognose van de raad van bestuur. Voor het boekjaar 2017 verwacht de raad van bestuur van SMA een aanhoudend hoge prijsdruk en markt- en segmentverschuivingen die de omzet zullen reduceren naar € 830 miljoen tot € 900 miljoen. Het resultaat voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) zal naar verwachting zakken naar € 70 miljoen tot € 90 miljoen. Volgens schattingen van de raad van bestuur zal SMA in 2017 een hoge operationele kasstroom genereren dankzij het aantrekkelijke bedrijfsmodel en de netto kasstroom verhogen naar € 400 miljoen. Op de Capital Markets Day van 27 januari 2017 heeft de raad van bestuur van SMA nieuwe producten en innovatieve oplossingen voorgesteld voor de digitalisering van de energie-industrie, wat zal leiden tot een verbetering van de winstgevendheid en een duurzame boost zal geven aan het concurrentievermogen van SMA vanaf 2018. 


“In 2016 is SMA verder gegaan op het pad naar meer winst en een hogere kasstroom. SMA is al meer dan twee decennia marktleider in een van de spannendste industrieën van de 21e eeuw. Dankzij de enorme technologische vooruitgang is zonnestroom nu een van de meest efficiënte energiedragers en zal milieuonvriendelijke elektriciteitsopwekking uit steenkool over een aantal jaren uit het energieaanbod verdwijnen”, aldus Pierre-Pascal Urbon, CEO van SMA. “De energieopwekking van de toekomst is gedecentraliseerd, duurzaam en digitaal. Dit biedt aantrekkelijke opportuniteiten voor specialisten in milieu- en communicatietechnologie. SMA zal gebruikmaken van digitaal energiebeheer om transparantie te creëren in energiestromen op verschillende gebieden, zoals zonnestroom, verwarming en e-mobiliteit, en om de totale energiekosten op lokaal niveau te optimaliseren. Met onze innovatie verleggen we technologische grenzen en gaan we op een doelgerichte manier strategische partnerschappen aan. Met het toekomstige service-aanbod zal SMA zonnestroom een integrale component van de nieuwe energiemarkt maken.”


Door de hoge prijsdruk voorspelt de raad van bestuur van SMA voor het huidige boekjaar een omzet van € 830 miljoen tot € 900 miljoen en een resultaat voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van € 70 miljoen tot € 90 miljoen. De netto kasstroom zal stijgen naar meer dan € 400 miljoen dankzij de hoge operationele kasstroom. 
“Het boekjaar 2017 wordt zeker niet gemakkelijk voor SMA”, verklaarde Pierre-Pascal Urbon. “Maar we hebben in het verleden al verschillende keren bewezen dat we de enorme prijsdruk in onze industrie het hoofd kunnen bieden met technische innovatie en de systematische verlaging van vaste kosten. Op de Capital Markets Day van 27 januari 2017 stelden we daarom nieuwe producten en diensten voor waarmee we vanaf 2018 de bruto winstmarge van SMA zullen opdrijven. Daarnaast hebben we informatie verstrekt over de markt, de concurrentiesituatie en onze strategische koers.”

De presentaie op Capital Markets Day met extra informatie kunt u downloaden op <link en investor-relations publications presentations.html>www.sma.de/en/investor-relations/publications/presentations.html. SMA's volledige geconsolideerde jaarrekening van 2016 zal worden gepubliceerd op 30 maart 2017.

20151Prognose 2016
(24 okt. 2016)1
Voorlopige cijfers 2016Prognose 2017
(26 jan. 2017)1
Verkocht omvormervermogenGW7,3->8,0-
Omzet€ miljoen981,8900-950>940830-900
EBITDA€ miljoen121,1130-140>14070-90
Werkkapitaalratioin %22,3%20%-23%ong. 24%22%-25%
CapEx
(incl. gekapitaliseerd O&O)
€ miljoen48,320-25ong. 25ong. 50
Netto kas€ miljoen285,6->360>400

1Exclusief bedrijsafdeling Railway Technology (stopgezette activiteit)

Over SMA
De SMA Groep is met een geanticipeerde omzet van ongeveer € 1 miljard in 2016 wereldmarktleider op het gebied van PV omvormers, een essentieel onderdeel van elke zonnestroominstallatie, en biedt innovatieve sleuteltechnologieën voor toekomstige energievoorzieningsstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 3.000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke oplossingen voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV-systemen. Het herhaaldelijk bekroonde productassortiment omvat systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten PV-systemen alsook voor eiland- en hybridesystemen. SMA biedt daarnaast ook systeemtechnologie aan voor allerhande accutechnologieën en systeemgrootten en werkt samen met gerenommeerde accuproducenten en bedrijven uit de automobielindustrie. De SMA-technologie is wereldwijd beschermd door ongeveer 700 octrooien en gebruiksmodellen. Het aanbod wordt aangevuld met uitgebreide diensten en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de

Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA Groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.