SMA Solar Technology AG: directie bevestigt prognose voor het gehele jaar 2011

  • Directie bevestigt omzet- en winstprognose 2011 en rekent op een sterk tweede halfjaar
  • Eerste halfjaar 2011:
    • 3,1 gigawatt verkocht omvormervermogen
    • 715 miljoen euro omzet dankzij een duidelijke toename van de verkoop in het tweede kwartaal van 2011
    • Succesvolle internationalisering met 40 % groei buiten Duitsland vergeleken met vorig jaar (H1 2011: exportquote van 56,3 %)
    • EBIT van meer dan 100 miljoen euro


Niestetal, 12 augustus 2011 – SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) heeft wereldwijd geprofiteerd van zijn sterke naam op de belangrijkste markten voor zonne-energie en onderscheidt zich nu duidelijk van de naaste concurrenten. Het verkochte omvormervermogen van SMA verdubbelde in het tweede kwartaal van 2011, vergeleken met de eerste drie maanden. Hierdoor verkocht SMA in het eerste halfjaar van 2011 een omvormervermogen van 3,1 gigawatt (Q1 – Q2 2010: 3,1 GW).

Volgens schattingen van de directie van SMA bleef het wereldwijd nieuw geïnstalleerd PV vermogen in het eerste halfjaar van 2011 beneden het niveau van vorig jaar. „De klanten in belangrijke markten voor zonne-energie werden sterk aan het twijfelen gebracht door de discussie over de uitbouw van PV. Dit leidde tot een vertraging van het investeringsbesluit“, verklaart Pierre-Pascal Urbon, woordvoerder van de directie en financieel directeur van SMA.

De fundamentele gegevens voor de PV industrie zijn echter de laatste maanden beter geworden. „De nu brede maatschappelijke consensus voor de noodzaak van de uitbreiding van PV, de snellere terugverdientijd en de dalende investeringskost voor een zonne-energieinstallatie in vergelijking met het begin van het jaar, zijn goede voorwaarden voor een duidelijke toename van de wereldwijde vraag in de tweede helft van het jaar“, aldus Pierre-Pascal Urbon. Daarom bevestigt de directie van SMA de omzet- en winstprognose voor het lopende boekjaar met een omzet tussen 1,5 miljard euro en 1,9 miljard euro bij een operatief resultaat van 315 miljoen euro en 475 miljoen euro (EBIT-marge: 21 % tot 25 %).

SMA is in het tweede kwartaal van 2011 sneller dan de volgende, qua grootte, concurrent gegroeid. Met een omzet van 715 miljoen euro in de eerste helft van 2011, is SMA wereldwijd marktleider op het gebied van PV omvormers (Q1 - Q2 2010: 815,8 miljoen euro).

De uitstekende positie in de groeiende markten buiten Duitsland spiegelt zich ook in de exportverhouding van SMA. In de eerste zes maanden van het jaar behaalde SMA 56,3 % van de omzet buiten Duitsland (Q1 - Q2 2010: 36,4 %). Het segment Medium Power Solutions had in de verslagperiode een essentieel aandeel in de omzet: 73,1 % van de totale omzet (Q1 - Q2 2010: 85,7 %). Ook zeer verheugend was de ontwikkeling van de verkoop van Sunny Central omvormers, die in grootschalige zonne-energieprojecten worden toegepast. Vergeleken met vorig jaar steeg de omzet in het segment High Power Solutions met meer dan 66 % tot 170,6 miljoen euro (Q1 - Q2 2010: 102,4 miljoen euro).

Het operatieve resultaat exclusief rente en belastingen (EBIT) herstelde zich in het eerste kwartaal van 2011 door de positieve omzetontwikkeling, maar ligt ruim onder het recordniveau van vorig jaar. In de eerste helft van 2011 bereikte SMA een EBIT van 103,7 miljoen euro (Q1 - Q2 2010: 219,9 miljoen euro). Dit komt overeen met een EBIT-marge van 14,5%, die weer in de dubbele cijfers ligt. Deze ontwikkeling onderstreept het enorme aanpassingsvermogen van SMA om de markt snel te kunnen bedienen bij stijgende vraag en rekening houdend met de kosten. Het bedrijfsoverschot bedroeg 73,5 miljoen euro (Q1 - Q2: 2010 158,2 miljoen euro) en het resultaat per aandeel lag op 2,12 euro (Q1 - Q2 2010 4,56 euro).

Het businessmodel van SMA is gedreven door technologie en vergeleken met andere stadia van de supply chain niet kapitaalintensief. Met het oog op de verwachte toename van de vraag in de tweede helft van het jaar heeft SMA het nettobedrijfskapitaal volgens plan verhoogd. Op 30 juni 2011 bedroeg het nettobedrijfskapitaal 340,6 miljoen euro (31.12.2010: 284,6 miljoen euro). Dit komt overeen met 18,7 % van de omzet in de afgelopen 12 maanden.

Met een eigen vermogenquote van 57,0 % en een nettoliquiditeit van 307,8 miljoen euro (31.12.2010: 523,4 miljoen euro), toont SMA op 30 juni 2011 een zeer solide balansstructuur.

Het halfjaarlijks financieel verslag van januari tot en met juni 2011 is op de website www.SMA.de/IR/Finanzberichte beschikbaar om op te vragen.

 

Over SMA
SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) is wereldwijd marktleider op het gebied van zonne-energieomvormers en een toonaangevende aanbieder van transformatoren, ventielen en innovatieve energieoplossingen voor het op rails lopende streekvervoer en treinverkeer over grote afstanden. De SMA Groep behaalde in 2010 een omzet van 1,9 miljard euro. Het hoofdkantoor van SMA Solar Technology AG is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is op vier continenten in achttien landen vertegenwoordigd. Bovendien biedt ze wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 6.500 werknemers (incl. tijdelijke arbeidskrachten). Het meerdere malen bekroonde productassortiment omvat zowel zonne-energieomvormers voor installaties op het dak, grootschalige zonne-energieprojecten en eilandsystemen. Zodoende kan SMA voor alle vermogensklassen en installatietypen de technisch optimale omvormeroplossing aanbieden. Het aanbod wordt vervolledigd met een wereldwijd servicenetwerk. De zeer flexibele productie van zonne-energieomvormers in Duitsland en Noord-Amerika hebben een jaarlijkse capaciteit van ca. 11,5 GW. Bovendien heeft de SMA groep een productiebedrijf voor elektromagnetische kerncomponenten in Polen. Sinds 2008 is SMA in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt genoteerd en in de TecDAX opgenomen. SMA is in de afgelopen jaren meerdere malen onderscheiden voor uitstekende prestaties als werkgever en bereikte in 2011 bij de landelijke verkiezingen „Great Place to Work” de eerste plaats.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-28 05
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Persreferente
Tel. +49 561 9522-11 24
Fax +49 561 9522-11 03
Presse@SMA.de

Contact Investor Relations:
Stephanie Kniep
Afdelingshoofd Investor Relations
Tel. +49 561 9522-22 22
Fax +49 561 9522-22 23
ir@SMA.de

Julia Damm
Adviseur Investor Relations
Tel. +49 561 9522-11 64

 

Disclaimer:

Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.