SMA Solar Technology AG: Directie stelt marktverwachting voor 2010 positief bij en houdt rekening met de hoogste omzet en de hoogste te verwachten EBIT-marge in de geschiedenis van de onderneming

De wereldwijde markt voor fotovoltaïek (PV) is in het jaar 2010 vooral buiten Duitsland duidelijk sneller gegroeid dan verwacht. De directie van SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92), wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, gaat voor 2010 uit van een marktvolume van 17 tot 20 Gigawatt (GW) geïnstalleerd PV-vermogen. Duitsland was daarbij met ongeveer

7 Gigawatt geïnstalleerd vermogen de grootste PV-markt wereldwijd. De directie schat in dat de wijzigingen in de terugleververgoeding halverwege 2010 in Duitsland heeft geleid tot een duidelijke reductie van nieuw geïnstalleerd PV-vermogen in het tweede half jaar. Sterke groei-impulsen kwamen uit de Zuid-Europese landen en de Verenigde Staten.

De wereldwijde markt voor fotovoltaïek (PV) is in het jaar 2010 vooral buiten Duitsland duidelijk sneller gegroeid dan verwacht. De directie van SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92), wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, gaat voor 2010 uit van een marktvolume van 17 tot 20 Gigawatt (GW) geïnstalleerd PV-vermogen. Duitsland was daarbij met ongeveer
7 Gigawatt geïnstalleerd vermogen de grootste PV-markt wereldwijd. De directie schat in dat de wijzigingen in de terugleververgoeding halverwege 2010 in Duitsland heeft geleid tot een duidelijke reductie van nieuw geïnstalleerd PV-vermogen in het tweede half jaar. Sterke groei-impulsen kwamen uit de Zuid-Europese landen en de Verenigde Staten.

Voor 2010 verwacht de directie van SMA een recordomzet van het concern, die met 1,7 tot 1,9 miljard Euro in de hogere regionen van de omzetprognose valt. SMA heeft in het afgelopen jaar met in totaal 15 buitenlandse maatschappijen van de wereldwijde marktontwikkeling geprofiteerd en haar internationale commerciële PV-activiteiten duidelijk uitgebreid. In 2010 heeft de SMA-groep naar verwachting de hoogste EBIT-marge in de geschiedenis van de onderneming gerealiseerd. Volgens voorlopige schattingen van de directie zal de EBIT-marge in de onderste regionen van de resultaatprognose van 26,5% tot 28,5% liggen. De volledige jaarcijfers van het concern over het jaar 2010 worden op 31 maart 2011 gepresenteerd op de jaarlijkse persconferentie in Frankfurt am Main.

Een prognose van de wereldwijde ontwikkeling van de PV-markt in 2011 is slechts zeer beperkt mogelijk. Vooral de te verwachten wijzigingen van de vraagcondities in verschillende landen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor het wereldwijde marktvolume in 2011. Met een bijzonder flexibel businessmodel, wereldwijde aanwezigheid en het productaanbod van kwalitatief hoogwaardige PV-omvormers voor alle toepassingen in de fotovoltaïek is SMA ook dit jaar voor verschillende marktscenario's uitstekend toegerust.
Ondanks de wereldwijd zeer hoge bouwcijfers in het laatste jaar is er momenteel nog geen eenduidige trend voor de marktontwikkeling in 2011 te herkennen. De directie van SMA blijft daarom bij de schatting van een totaalmarkt met 15 GW tot 20 GW nieuw geïnstalleerd PV-vermogen. De Europese PV-markt, Noord-Amerika en Indië zullen van doorslaggevende betekenis zijn voor de marktontwikkelingen. In deze PV-markten wordt SMA reeds door enkele vertegenwoordigings- en servicemaatschappijen vertegenwoordigd.

De directie van SMA gaat voor 2011 onveranderd uit van een concernomzet van 1,5 tot 1,9 miljard Euro. De EBIT-marge zal onder andere door de gewijzigde concurrentiepositie dalen tot een niveau van 21% tot 25%.

 

Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van meer dan 934 miljoen euro in 2009 marktleider op het gebied van fotovoltaïsche omvormers, een essentieel onderdeel van iedere zonne-energie-installatie. De ondernemingsgroep heeft haar hoofdvestiging in Niestetal bij Kassel en telt 15 buitenlandse maatschappijen op vier continenten. Bovendien biedt ze werkgelegenheid aan meer dan 5000 werknemers (incl. deeltijdwerknemers). SMA produceert een breed scala aan omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste typen fotovoltaïsche modules en voor alle vermogensgrootten van fotovoltaïsche installaties. Het assortiment omvat omvormers voor op het elektriciteitsnet aangesloten fotovoltaïsche installaties alsmede voor stand-alone systemen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en in de TecDAX opgenomen. SMA is in de afgelopen jaren meerdere malen onderscheiden voor de uitstekende prestaties als werkgever.

 


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal¬
Duitsland


Perscontact:
Volker Wasgindt
Hoofd Pers en Public Affairs
Tel. +49 561 9522-11 21
Fax.+49 561 9522-11 03
Volker.Wasgindt@SMA.de

Contact Investor Relations
Julia Damm
Tel. +49 561 9522-22 22
Fax.+49 561 9522-22 23
ir@SMA.de


Disclaimer:

Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA-groep.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA-website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.