SMA Solar Technology AG en Danfoss A/S ondertekenen samenwerkingsovereenkomst om een van 's werelds grootste omvormerallianties te vormen

Niestetal/Nordborg, 28 mei 2014—SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) en Danfoss A/S hebben vandaag een contract ondertekend voor een nauw strategisch partnerschap. Met deze overeenkomst zullen de twee toonaangevende systeemtechnologiespecialisten hun concurrentie voort stimuleren. Het doel is om hun kostenpositie op een duurzame manier te consolideren door middel van schaalvoordelen en gezamenlijke ontwikkelingsinitiatieven. Volgens de plannen die in februari werden aangekondigd, zal Danfoss 20% van de uitstaande aandelen verwerven en zal de onderneming op haar beurt haar volledige omvormertak verkopen aan SMA. De noodzakelijke goedkeuring door de mededingingsautoriteiten werd reeds toegekend.

"Danfoss is erg succesvol op het gebied van geautomatiseerde vermogenstoepassingen. Deze markt werd jarenlang gekenmerkt door hevige concurrentie. Daarom heeft Danfoss haar strategie toegespitst op continue kostenreductie door middel van wereldwijde aankoopmogelijkheden en technische innovaties. Wij zullen gebruik kunnen maken van deze ervaring en schaalvoordelen en daardoor onze leidinggevende positie in de wereldwijde PV-markt versterken. We zullen de innovatiecycli versnellen door middel van gezamenlijke inspanningen op vlak van ontwikkeling en systematisch onze productkosten verlagen", verklaarde Pierre-Pascal Urbon, afgevaardigd bestuurder bij SMA. Bovendien zal SMA, dankzij de overname van de omvormertak van Danfoss, in staat zijn om het sterk groeiende marktsegment van middelgrote PV-systemen in Europa, de VS en Azië nog beter te dienen. 

"Dit strategische partnerschap is economisch aantrekkelijk voor beide partijen. Samen met SMA zullen we een van de grootste omvormerallianties ter wereld zijn. In de komende jaren zal Danfoss zeker gebaat zijn met de gebundelde koopkracht en de hoge groeicijfers van de zonne-industrie. Dankzij de samenwerkingsvoordelen zullen beide bedrijven naar verwachting miljoenen euro's per jaar kunnen besparen vanaf 2015. Bovendien willen we met ons belang van 20% in SMA onze betrokkenheid in de PV-sector voortzetten en deelnemen aan het positieve groeipotentieel op middellange en lange termijn in de sector", aldus Niels B. Christiansen, voorzitter en CEO van Danfoss. 

Urbon en Christiansen benadrukken dat zij de samenwerking net zo snel zullen uitvoeren als de voorafgaande onderhandelingen. Dit zal duidelijk zijn op 's werelds grootste vakbeurs over zonne-energie, Intersolar Europe, op 4 juni in München. SMA zal er de omvormer MLX (nu Sunny Tripower 60000 TL) voorstellen, die werd ontwikkeld door Danfoss voor middelgrote PV-systemen. Het systeem verbetert het productportfolio van SMA optimaal. Medewerkers van SMA en Danfoss zullen vragen over producten en diensten ook samen beantwoorden aan de stands. SMA neemt de verantwoordelijkheid voor de volledige service van alle geïnstalleerde Danfoss-omvormers. 

Als onderdeel van de samenwerking verwerft Danfoss 6,94 miljoen van de aandelen van SMA Solar Technology AG tegen een koers van 43,57 euro per aandeel van de stichters van SMA, hun beheerders en gezinnen. De tegenprestatie in geld komt overeen met een premie van 21% op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers van het aandeel over de laatste 60 dagen vóór de einddatum van 27 mei 2014. Het transactievolume bedraagt 302,37 miljoen euro. Na de voltooiing van de transactie zullen de vrij verhandelbare aandelen van SMA  25,05% bedragen. De stichters van SMA, hun beheerders en gezinnen behouden 54,95% van de SMA-aandelen na de transactie. Danfoss zal geen verdere SMA-aandelen kopen of verkopen voor een lock-upperiode van minstens twee jaar. 

 

Over SMA 

De SMA groep is met een omzet van 0,9 miljard euro in 2013 wereldmarktleider op het gebied van zonnestroom omvormers, een essentieel onderdeel van elke zonnestroominstallatie, en biedt als energiebeheerconcern innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 21 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 5000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van zonnestroominstallaties. Het productassortiment omvat zowel systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten zonnestroominstallaties en ook voor eiland- en hybride systemen. Het serviceassortiment wordt door uitgebreide services en het operationeel beheren van grootschalige zonne-energiecentrales afgerond. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en opgenomen in de TecDAX.

 

Over Danfoss

Danfoss heeft zich als wereldwijd toonaangevende onderneming gespecialiseerd in energie-efficiënte oplossingen voor energie- en kostenbesparingen en de vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen. De onderneming bedient met een uitgebreid product- en serviceassortiment met name de sectoren voedselkoeling, airconditioning, verwarming, besturing van elektrische aandrijfmotoren en aandrijftechniek voor mobiele installaties. Het bedrijfssegment Danfoss Solar Inverters ontwikkelt en produceert een breed scala van netgekoppelde zonne-energieomvormers voor alle fotovoltaïsche toepassingen en beschikt over een van de grootste industriële testfaciliteiten. Daarnaast is Danfoss actief op het gebied van windenergie en ook in de lokale en gemeentelijke afstandsverwarmings- en -koelingsinfrastructuur. De Danfoss-groep telt wereldwijd ongeveer 22.500 medewerkers en verkoopt haar producten in meer dan 100 landen. In 2012 behaalde de onderneming een netto-omzet van 4,56 miljard euro. 

 

SMA Solar Technology
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germany  

AG Danfoss A/S
Nordborgvej 81
6430 Nordborg
Denmark

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de 

Head mediarelaties (Danfoss):
Lasse Bastkjær Jensen
Tel. +45 27351240
lasse.jensen@danfoss.com 

Contact pers:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel. +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de 

Contact investeerdersrelaties:
Julia Damm
Manager Investor Relations
Tel. +49 561 9522-2222
Fax +49 561 9522-2223
IR@SMA.de 

 

Disclaimer: 

Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep. 

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.