SMA Solar Technology AG en Danfoss A/S vormen een van 's werelds grootste omvormerallianties

Niestetal/Nordborg, 26 februari 2014 – SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) en Danfoss A/S streven naar een nauw strategische partnerschap om het concurrentievermogen van de ondernemingen te verhogen. De twee toonaangevende specialisten voor systeemtechnologie willen hun kostenpositie door schaalvoordelen en het gebruik van de gemeenschappelijke ontwikkelingservaring duurzaam verbeteren. In dit verband neemt Danfoss een aandeel van 20 procent in SMA en is de onderneming van plan om de volledige bedrijfstak van zonnestroom omvormers aan SMA te verkopen.

"De strategische samenwerking met Danfoss versterkt de leidende positie van SMA in de wereldwijde PV- markt. Wij zijn aan een intensief concurrerende markt en een hoge prijsdruk blootgesteld. In dit verband kunnen we van de jarenlange ervaring van Danfoss op het gebied van aandrijfomvormers profiteren. Er heerst al lang een sterke concurrentieslag. Daarom heeft de Danfoss-groep haar strategie op de voortdurende kostenverlaging georiënteerd door gebruik van de globale inkoopmogelijkheden en door innovaties. Van de strategische alliantie zullen beide ondernemingen in gelijke mate profiteren en hun kostenpositie duurzaam verbeteren", verklaart woordvoerder van de directie van SMA Pierre-Pascal Urbon. 

Daarnaast zal SMA door de geplande overname van de bedrijfstak van zonnestroomomvormers van Danfoss de aantrekkingskracht van hun productaanbod vergroten. Na goedkeuring van de transactie zal SMA nieuwe producten voor het snel groeiende marktsegment van de middelgrote zonnestroominstallaties in Europa, de VS en China introduceren. 

"Door het beoogde partnerschap vormen twee toonaangevende specialisten op vlak van systeemtechnologie een van 's werelds grootste omvormerallianties. De deelneming van 20 procent in SMA is een sterk signaal en bevestigt ons voortdurende engagement en vertrouwen in de zonne-energiebusiness. We zullen onze ervaring uit de aandrijftechnologie op zonne-energieomvormers overdragen en daarmee de innovatiesnelheid verhogen. Danfoss zal uit de bundeling van het inkoopvolume en van de hoge groeicijfers van de PV-industrie voordeel kunnen halen in de komende jaren", aldus Niels B. Christiansen, voorzitter en CEO van Danfoss. 

Danfoss zal voor 6,94 miljoen euro aan aandelen overnemen van SMA Solar Technology AG tegen een koers van 43,57 euro van de oprichters van de onderneming, hun families en stichtingen. De koopprijs omvat een premie van 50 procent op de naar volume gewogen gemiddelde koers van de laatste 60 dagen. Het transactievolume bedraagt 302,38 miljoen euro. De vrij verhandelbare free float van het SMA-aandeel zal na afsluiting van de transactie op 25,05 procent liggen. Deoprichters van SMA, hun families en de stichtingen zullen na afsluiting van de transactie 54,95 procent van de aandelen van SMA behouden. Danfoss zal binnen de komende twee jaar geen aandelen van SMA kopen of verkopen (lock-upperiode). De transactie vindt plaats onder voorbehoud van de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten. De sluitingsverkoop van de aandelen en de samenwerkingsovereenkomst wordt in het derde kwartaal van 2014 verwacht.


Over SMA
De SMA groep is met een omzet van 0,9 miljard euro in 2013 wereldmarktleider op het gebied van zonnestroom omvormers, een essentieel onderdeel van elke zonnestroominstallatie, en biedt als energiebeheerconcern innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 21 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 5000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van zonnestroominstallaties. Het productassortiment omvat zowel systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten zonnestroominstallaties en ook voor eiland- en hybride systemen. Het serviceassortiment wordt door uitgebreide services en het operationeel beheren van grootschalige zonne-energiecentrales afgerond. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en opgenomen in de TecDAX.

Over Danfoss
Danfoss heeft zich als wereldwijd toonaangevende onderneming gespecialiseerd in energie-efficiënte oplossingen voor energie- en kostenbesparingen en de vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen. De onderneming bedient met een uitgebreid product- en serviceassortiment met name de sectoren voedselkoeling, airconditioning, verwarming, besturing van elektrische aandrijfmotoren en aandrijftechniek voor mobiele installaties. Het bedrijfssegment Danfoss Solar Inverters ontwikkelt en produceert een breed scala van netgekoppelde zonne-energieomvormers voor alle fotovoltaïsche toepassingen en beschikt over een van de grootste industriële testfaciliteiten. Daarnaast is Danfoss actief op het gebied van windenergie en ook in de lokale en gemeentelijke afstandsverwarmings- en -koelingsinfrastructuur. De Danfoss-groep telt wereldwijd ongeveer 22.500 medewerkers en verkoopt haar producten in meer dan 100 landen. In 2012 behaalde de onderneming een netto-omzet van 4,56 miljard euro. 


SMA Solar Technology
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germany  

AG Danfoss A/S
Nordborgvej 81
6430 Nordborg
Denmark

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de  

Hoofd mediarelaties:
Lasse Bastkjær Jensen
Tel. +45 27351240
lasse.jensen@danfoss.com 

Contact pers: 
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel. +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de 

Contact investeerdersrelaties:
Julia Damm
Manager Investor Relations
Tel. +49 561 9522-2222
Fax +49 561 9522-2223
IR@SMA.de 


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep. 

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.