SMA Solar Technology AG en MVV Energie AG Partners slaan handen in elkaar op het vlak van direct marketing voor zonne-energie

Niestetal/Mannheim, 31 mei 2017 – SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) en het energiebedrijf MVV Energie AG (MVV/ISIN: DE000A0H52F5; WKN: A0H52F), met hoofdzetel te Mannheim, hebben een strategisch samenwerkingsakkoord gesloten op het vlak van direct marketing voor zonnestroom. Het doel hiervan is om samen te werken aan de ontwikkeling van een oplossing die installateurs en exploitanten van zonnestroominstallaties - met een vermogen van meer dan 100 kWp - moet toelaten deze systemen rechtstreeks te integreren op de energiemarkt. En dit op een eenvoudige en goedkope manier én onmiddellijk na de indienstname. Er wordt getracht dit mogelijk te maken zonder de bijkomende technologie en processen die momenteel nodig zijn voor de transacties, en die eveneens hoge kosten met zich meebrengen voor de zonnestroominstallatie-operatoren.

“SMA wil haar unieke ervaring binnen de zonnestroomtechnologie gebruiken om in de komende jaren te evolueren als energieleverancier,” legt de CEO van SMA Pierre-Pascal Urbon uit. “Het strategische partnership dat we vandaag met MVV gesloten hebben, is een belangrijke mijlpaal in onze digitalisatiestrategie. In de toekomst zullen we in staat zijn om aan de exploitanten van commerciële zonnestroominstallaties zowel een systeemtechnologie voor zonnestroominstallaties en energiebeheer , als een eenvoudige integratie op de energiemarkt aan te bieden. Ons nieuwe digitale platform biedt de commerciële gebruikers daarenboven heel wat ondersteuning om nog onafhankelijker te worden van de traditionele elektrische nutsbedrijven en om hun concurrentievermogen te verhogen.”

“Als innovatieve marktleider op het vlak van energietransitie, werken wij aan producten en diensten die onze klanten de mogelijkheid geven hun eigen energietransitie op te bouwen en zo een deel te worden van de toekomstige energiemarkt,” benadrukt Ralf Klöpfer, Chief Sales Officer van MVV. “We ondersteunen op deze manier de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie en dit is een belangrijk element van onze bedrijfsstrategie. Deze samenwerking zal ons toelaten om onze kennis en ervaring als toonaangevende direct marketeer in Duitsland te combineren met de hoogwaardige technologie en marktpenetratie van SMA.”

De Duitse Wet op Hernieuwbare Energie (EEG) legt de direct marketing van zonnestroom vast voor zonnestroominstallaties met een vermogen van minstens 100 kWp. De oplossingen die vandaag voor handen zijn, zijn vaak duur en ingewikkeld. De nieuwe, gedeelde dienst van SMA en MVV zal economisch veel aantrekkelijker zijn aangezien er geen bijkomende toestellen nodig zijn voor de controle van de zonnestroominstallaties vanop afstand. Deze communicatietechnologie zit namelijk reeds vervat in de oplossingen die SMA biedt voor commerciële installaties. Door gebruik te maken van gecoördineerde interfaces en processen, zal MVV alle verwerkingen in handen nemen voor de integratie op de elektriciteitsmarkt. Hierdoor daalt ook de complexiteit gevoelig. De gezamenlijke oplossing zal begin volgend jaar gelanceerd worden.

Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van € 1 miljard in 2016 wereldmarktleider op het gebied van omvormers voor zonnepanelen, die een essentieel onderdeel vormen van elke zonnestroominstallatie.SMA biedt een uitgebreid product- en oplossingengamma aan die hoge rendementen toelaten zowel voor residentiële en commerciële zonnestroominstallaties als voor grootschalige centrales. Teneinde het zelfverbruik van zonne-energie efficiënt te verhogen kan de systeemtechnologie van SMA op een eenvoudige manier gecombineerd worden met verschillende batterijtechnologieën. Verder bestaat het gamma van SMA uit intelligente oplossingen voor energiebeheer, uitgebreide diensten en het operationeel beheer van zonne-energiecentrales. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal, nabij Kassel in Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep heeft meer dan 3.000 werknemers over de hele wereld in dienst, inclusief 500 in Development. De bekroonde technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 900 octrooien en gebruiksmodellen. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 genoteerd in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.

Over MVV 
Met meer dan 6.000 werknemers en een jaarlijkse omzet van €4,1 miljard is het beursgenoteerde bedrijf MVV Energie AG één van de toonaangevende energiebedrijven in Duitsland. De groep is werkzaam in alle segmenten van de energiewaardeketen, waaronder de opwekking, verhandeling en distributie van energie, eigen netten maar ook de verkoop en energiediensten. De bedrijfsstrategie van MVV is er voortdurend op gericht om hernieuwbare energie uit te breiden, om energie-efficiëntie te verhogen en de koppeling van warmtekracht en stroom te combineren met een milieuvriendelijke stadsverwarming. De verkoop richt zijn pijlen eveneens op het energiesysteem van de toekomst. De focus ligt op klanten met hun individuele behoeften en verwachtingen. Voor de ontwikkeling van innovatieve producten en businessmodellen vertrouwt het bedrijf uit Mannheim op de gevestigde vaardigheden en kennis van haar werknemers om op deze manier hun klanten uit de industrie, de commerciële en de private sector te voorzien van een betrouwbare, economische en milieuvriendelijke energietoevoer. Het kantoor van MVV Energie bevindt zich in het district Rhein-Neckar.

SMA Solar Technology AGMVV Energie AG
Sonnenallee 1Luisenring 49
34266 Niestetal68159 Mannheim
DuitslandDuitsland
www.SMA.dewww.mvv.de


Hoofd Bedrijfscommunicatie:
Anja JasperRoland Kress
Tel. +49 561 9522-2805Tel.: +49 621 290-3413
Presse@SMA.de r.kress@mvv.de Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel. +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de

Disclaimer:Dit persbericht heeft als doel informatie te verstrekken en is geen aanbieding of uitnodiging tot registratie, aankoop, aanhouden of verkopen van effecten van SMA Solar Technology AG of MVV Energie AG of een huidige of toekomstige dochteronderneming van één van de bedrijven, noch vormt het de basis van, of kan het verbonden zijn met, enig contract tot aankoop of registratie voor effecten van het bedrijf of enig lid van de SMA Group of eender welke andere verbintenis. Effecten mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of een vrijstelling van registratie overeenkomstig de Amerikaanse Effectenwet van 1933, zoals gewijzigd.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden omschrijven. Dit zijn eveneens de verklaringen inzake veronderstellingen en prognoses. Deze verklaringen zijn gebaseerd op plannen, inschattingen en prognoses die het Bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA of bedrijf) en het Bestuur van MVV beschikbaar hebben op dit ogenblik. Toekomstgerichte verklaringen zijn dus enkel geldig op de dag waarop ze gemaakt werden. Toekomstgerichte verklaringen omvatten door haar aard risico’s, onzekerheden en andere factoren die kunnen leiden tot noemenswaardige verschillen tussen de werkelijke resultaten, de financiële positie, de ontwikkeling of de prestaties van de ondernemingen en de inschattingen die hier gegeven worden. Deze factoren bestaan uit deze die SMA en MVV besproken hebben in gepubliceerde rapporten. Deze rapporten kunnen teruggevonden worden op de websites van SMA en MVV. De bedrijven aanvaarden geen verplichting om deze toekomstgerichte verklaringen te updaten of aan te passen ten gevolge van toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.