SMA Solar Technology AG genereert in de eerste helft van 2020 aanzienlijke omzet- en winstgroei ondanks de coronacrisis

SMA Solar Technology AG genereert in de eerste helft van 2020 aanzienlijke omzet- en winstgroei ondanks de coronacrisis

Overzicht H1 2020:

  • Afzet van omvormers 7,1 GW (H1 2019: 4,0 GW).
  • Omzet gestegen tot € 514 miljoen (H1 2019: € 363 miljoen) en EBITDA tot € 24 miljoen (H1 2019: € 9 miljoen)
  • Financiële stabiliteit dankzij solide eigen vermogen van 42% (31 december 2019: 38%)
  • De orderportefeuille blijft ondanks de coronacrisis hoog op € 760 miljoen, waarvan € 321 miljoen toe te schrijven is aan productactiviteiten
  • Raad van Bestuur bevestigt de verkoop- en winstrichtlijnen voor het boekjaar 2020


In het eerste halfjaar van 2020 verkocht SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) zonnestroomomvormers met een totale omzet van ca. 7,1 GW (H1 2019: 4,0 GW). De omzet steeg vergeleken met het eerste halfjaar van 2019 met 42% tot € 514 miljoen (H1 2019: € 363 miljoen). Deze groei is met name te danken aan de sterke projectactiviteiten in de VS en de aanhoudende positieve handelsactiviteiten in Europa. Van januari tot juni 2020 bedroeg de EBITDA € 24 miljoen, aanzienlijk meer dan het voorgaande jaar (EBITDA-marge: 4,7%; H1 2019: € 9 miljoen, 2,3%).

Het nettoresultaat verbeterde aanzienlijk tot € 3 miljoen in de eerste helft van 2020 (H1 2019: - € 14 miljoen). De winst per aandeel bedroeg aldus € 0,08 (H1 2019: -€ 0,41). Met een nettokas van € 201 miljoen (31 december 2019: € 303 miljoen) en een eigen vermogen van 42,1% (31 december 2019: 37,6%) heeft SMA een stevige balansstructuur.

"We ervaren ook de gevolgen van de coronacrisis en genereerden in het tweede kwartaal een lagere omzet dan verwacht", aldus Jürgen Reinert, Chief Executive Officer van SMA. “Niettemin konden we onze omzet en winst jaar-op-jaar aanzienlijk verhogen, zowel in de eerste helft van het jaar als in het tweede kwartaal van 2020, en behaalden we ook op EBIT-niveau een positief resultaat. Dit was alleen mogelijk dankzij de goede IT-infrastructuur van SMA, de grote toewijding en flexibiliteit van onze medewerkers, actief leveranciersbeheer en onze continue klantenondersteuning. Een ander heel positief aspect is dat we geen gebruik hoefden te maken van overheidssteun. Zoals we hadden voorspeld, ontvingen we als gevolg van de coronacrisis minder orders in het tweede kwartaal. We verwachten echter de komende maanden een wereldwijd herstel van de vraag. Daarom verwachten we nog steeds onze verkoop- en winstdoelen te bereiken. Ook op middellange en lange termijn zien we goede vooruitzichten voor SMA. Bij het aanpakken van de coronacrisis ligt er een historische kans om de economie duurzamer en veerkrachtiger te maken. Het gebruik van duurzame energie zal hierbij een essentiële rol spelen. Politieke initiatieven zoals de Europese Green Deal en het klimaatbeschermingsplan van de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden zijn stappen in de goede richting. Nu moeten we ze consequent invoeren. SMA is klaar en bij uitstek uitgerust om dit proces vorm te geven met onze uitgebreide expertise en onze innovatieve en duurzame technologieën."

Ondanks de huidige coronacrisis bevestigt de Raad van Bestuur van SMA zijn verkoop- en winstrichtlijnen voor het boekjaar 2020 op 7 februari 2020 gepubliceerd werden. Deze voorspellen een omzetstijging tot tussen € 1,0 miljard en € 1,1 miljard. SMA bevindt zich in een goede positie om zelfs onder de huidige omstandigheden marktaandeel te winnen. Daarnaast voert de Raad van Bestuur verdere kostenreductiemaatregelen door. In dit kader verwacht de Raad van Bestuur van SMA nog steeds een stijging van de EBITDA met tussen de € 50 miljoen en € 80 miljoen.

Het halfjaarverslag (januari-juni 2020) is online beschikbaar via www.SMA.de/IR/FinancialReports.


Over SMA
Als wereldwijd toonaangevende specialist in fotovoltaïsche installatietechniek bepaalt de SMA-Groep vandaag de norm voor de decentrale en duurzame energievoorziening van morgen.Als wereldwijd toonaangevende specialist in fotovoltaïsche installatietechniek bepaalt de SMA-Groep vandaag de norm voor de decentrale en duurzame energievoorziening van morgen. Het aanbod van SMA omvat een breed gamma aan efficiënte fotovoltaïsche omvormers, alomvattende systeemoplossingen voor fotovoltaïsche systemen van alle vermogenscategorieën, intelligente energiemanagementsystemen en oplossingen voor accuopslag, evenals complete oplossingen voor fotovoltaïsche, hybride dieseltoepassingen. Digitale energiediensten en een uitgebreide dienstverlening, met inbegrip van - onder meer – de exploitatie en het onderhoud van fotovoltaïsche centrales vervolledigen het aanbod van SMA. De omvormers van SMA werden wereldwijd in meer dan 190 landen geïnstalleerd, goed voor een totaal vermogen van zo'n 85 gigawatt. De meermaals bekroonde technologie van SMA wordt beschermd door meer dan 1.500 patenten en gebruiksmodellen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij van de Groep, SMA Solar Technology AG, genoteerd aan de Prime Standard van de Frankfurt Stock Exchange (S92) en is genoteerd in de SDAX-index.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Bedrijfspers
Tel. +49 561 9522-1124
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient slechts ter informatie en vormt geen aanbod of uitnodiging om in te schrijven op effecten van SMA Solar Technology AG (de "Vennootschap") of van enige huidige of toekomstige dochteronderneming van de Vennootschap (samen met de Vennootschap de "SMA-Groep" genoemd), of deze effecten te verwerven, aan te houden of te verkopen. Dit persbericht mag evenmin als basis dienen van en evenmin als betrouwbare bron worden beschouwd voor contracten voor de aankoop van of het inschrijven op effecten van de Vennootschap of een ander lid van de SMA-Groep, of voor andere verplichtingen. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de Wet op de effecten (Securities Act) van 1933 in geamendeerde vorm.

Dit persbericht bevat mogelijk verklaringen die uitspraken doen over de toekomst. Uitspraken over de toekomst zijn uitspraken die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze bevatten ook verklaringen over onze aannames en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op plannen, schattingen en prognoses die de Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA of vennootschap) op dit moment beschikbaar heeft. Uitspraken over de toekomst zijn daarom alleen geldig op de dag dat ze worden gedaan. Uitspraken over de toekomst bevatten van nature risico's en onzekere elementen. Verschillende bekende en onbekende risico's, Diverse bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke resultaten, de financiële positie, de ontwikkeling of de prestaties van de onderneming en de hier gegeven schattingen. Deze factoren zijn onder meer de factoren die SMA bespreekt in de rapporten die het bedrijf publiceert. Deze rapporten zijn beschikbaar op de website van SMA (www.SMA.de). De onderneming aanvaardt geen enkele verplichting om deze uitspraken over de toekomst bij te werken of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.