SMA Solar Technology AG genereert positief operationeel resultaat van januari tot september 2015

Overzicht januari tot september 2015:

* Omzetstijging van ongeveer 27% tot € 699,2 miljoen (K1-K3 2014: € 549,3 miljoen)

* Internationaal aandeel aanzienlijk gestegen tot 86,7% (K1-K3 2014: 75,9%)

* Positief operationeel resultaat (EBIT) van € 3,4 miljoen (K1-K3 2014: € -72,7 miljoen)

* Netto liquide middelen gestegen tot € 250,6 miljoen (31 december 2014: € 225,4 miljoen), ondanks afvloeiingskosten

* Eigen vermogen nog steeds hoog op 46,7% (31 december 2014: 46,8%)

* Raad van Bestuur bevestigt verhoogde omzet- en winstverwachting voor het fiscale jaar 2015

Niestetal, 12 november 2015 - Van januari tot september 2015 boekte SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) goede resultaten, waaronder een omzetstijging van 27,3% tot € 699,2 miljoen (K1-K3 2014: € 549,3 miljoen). Die is voornamelijk gedreven door de grootschalige PV-krachtcentrales (nutssector). Tegelijkertijd werd ook in de segmenten residentiële PV-systemen, commerciële PV-systemen en service omzetgroei verwezenlijkt. Het hoge internationale verkoopsaandeel van 86,7% (K1-K3 2014: 75,9%) bewijst de uitstekende internationale positie van de SMA-groep. De belangrijkste buitenlandse markten in de verslagperiode waren Noord-Amerika, Japan, Groot-Brittannië en Australië. SMA verkocht PV-omvormers voor een totaal vermogen van 5,0 GW in de eerste negen maanden van het jaar (K1-K3 2014: 3,3 GW). Dat is bijna even veel als in heel vorig jaar.

Als gevolg van de gestegen verkoopvolumes, lagere vaste kosten en positieve wisselkoerseffecten verbeterde de EBITDA aanzienlijk tot € 58,9 miljoen (K1-K3 2014: € -8,2 miljoen). Van januari tot september 2015 genereerde SMA een courant resultaat voor aftrek van interest en belastingen (EBIT) van € 3,4 na het negatieve resultaat in dezelfde periode van het vorige jaar (K1-K3 2014: € -72,7 miljoen). 

Ondanks de afvloeiingskosten in de nasleep van de inkrimping van de personeelsreductie, verbeterde de bruto kasstroom in de verslagperiode aanzienlijk tot € 26,4 miljoen (K1-K3 2014: € -46,1 miljoen). De netto liquide middelen zijn gestegen tot € 250,6 miljoen (31 december 2014: € 225,4 miljoen). Met een eigen vermogen van 46,7% (31 december 2014: 46,8%), blijft SMA financieel gezond en kan de strategie geïmplementeerd worden met eigen middelen. "SMA realiseerde de ommekeer eerder dan verwacht met reeds een courant resultaat voor aftrek van interest en belastingen in de eerste negen maanden van het jaar", reageerde CEO en CFO van SMA Pierre-Pascal Urbon. "We hebben de uitbreiding van onze technologie en ons marktleiderschap voortgezet in de afgelopen maanden en dat we wereldwijd marktleider zijn, kwam ook naar voren uit een onderzoek van IHS. Als specialist in fotovoltaïsche systemen wordt het succes van onze strategie van het aanbieden van integrale oplossingen voor alle aantrekkelijke PV-markten, alle zonnepaneeltechnologieën en alle vermogensklassen weerspiegeld in een gelijkmatige verdeling van de omzet, zowel in regio's als in marktsegmenten. SMA bevindt zich in een uitstekende positie om te profiteren van de stijging van de wereldwijde vraag die wordt verwacht in 2016." Het bedrijf heeft een aantrekkelijk cashflowprofiel dankzij een aangepaste vaste kostenbasis, gereduceerd werkkapitaal en een lage kapitaalintensiteit. In 2015 zal SMA in staat zijn om een positieve vrije kasstroom te genereren en de netto-liquiditeit verder te verhogen. 

Tegen de achtergrond van de positieve groei van januari tot oktober 2015, een aanzienlijk betere omzet- en winstontwikkeling in het derde kwartaal in vergelijking met dezelfde periode van het vorige jaar (omzet K3 2015: € 269,9 miljoen, K3 2014: € 208,1 miljoen; EBIT K3 2015: € 18,3 miljoen, K3 2014: € -10,3 miljoen) alsook een hoge orderportefeuille, heeft de Raad van Bestuur van SMA de omzet- en winstverwachting voor het lopende boekjaar verhoogd op 11 november 2015. De nieuwe prognose voorspelt een omzet van € 925 miljoen tot € 975 miljoen (voorheen: € 850 miljoen tot € 900 miljoen) en een courant resultaat (EBIT) van € 10 miljoen tot € 30 miljoen (voorheen: € 0 miljoen tot € 10 miljoen). 

Het driemaandelijks financieel verslag voor januari tot september 2015 is beschikbaar op www.SMA.de/IR/FinancialReports


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van meer dan 800 miljoen euro in 2014 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV-installatie, en biedt innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 21 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 4.000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke oplossingen voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV-systemen. Het herhaaldelijk bekroonde productassortiment omvat systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten PV-systemen alsook voor eiland- en hybridesystemen. De technologie is beschermd door meer dan 550 octrooien. Het aanbod van SMA wordt aangevuld met uitgebreide diensten en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en in de TecDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland


Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de


Perscontact:
Susanne Henkel
Tel: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Contact Investor Relations:
Tel: +49 561 9522-2222
IR@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.