SMA Solar Technology AG heeft zijn operationeel resultaat en netto kasstroom aanzienlijk verhoogd in de eerste negen maanden van 2016

SMA Solar Technology AG heeft zijn operationeel resultaat en netto kasstroom aanzienlijk verhoogd in de eerste negen maanden van 2016

Overzicht januari tot september 20161:

  • Omzetstijging naar € 708,8 miljoen (K1-K3 2015: € 686,9 miljoen)
  • Internationaal aandeel stijgt opnieuw naar 90,0% (K1-K3 2015: 86,9%)
  • Hoge rendabiliteit met operationeel resultaat (EBIT) van € 59,4 miljoen (K1-K3 2015: € 9,9 miljoen)
  • Netto kasstroom aanzienlijk gestegen naar € 123,6 miljoen (K1-K3 2015: € 70,4 miljoen)
  • Financiële stabiliteit dankzij solide eigen vermogen van 49,7% (31 december 2015: 49,1%) en hoge netto kasstroom van € 352,8 miljoen (31 december 2015: € 285,6 miljoen)
  • Raad van bestuur bevestigt omzet- en winstverwachting voor boekjaar 2016, aangepast op 24 oktober 2016

SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) heeft een omzet- en winststijging verwezenlijkt tussen januari en september 2016 ondanks de hoge prijsdruk in alle marktsegmenten en regio's. De omzet van de SMA Groep steeg ten opzichte van vorig jaar met 3,2% naar € 708,8 miljoen (K1-K3 2015: € 686,9 miljoen). Het operationeel resultaat (EBIT) is aanzienlijk gestegen naar € 59,4 miljoen (K1-K3 2015: € 9,9 miljoen). De belangrijkste groeimotor was het segment van de grootschalige PV-centrales (Utility). Ook bleven de positieve bedrijfsresultaten van het segment voor commerciële zonnestroominstallaties (Commercial) gehandhaafd. Van januari tot september 2016 heeft SMA een totaal vermogen van 5,7 GW aan PV-omvormers verkocht (K1-K3 2015: 5,0 GW). Het hoge internationale aandeel van 90,0% in de omzet (K1-K3 2015: 86,9%) beklemtoont de sterke positie van SMA op de internationale markt.

Als gevolg van de verbeterde verkoopcijfers en de verlaagde vaste kosten, verbeterde de EBITDA aanzienlijk tussen januari en september 2016 naar € 107,9 miljoen (EBITDA-marge: 15,2%; K1-K3 2015: € 64,6 miljoen, 9,4%). In het resultaat zitten ook eenmalige effecten vervat die het gevolg zijn van de consolidatie van productielocaties wereldwijd. De geconsolideerde winst bedroeg € 36,9 miljoen (K1-K3 2015: € -13,7 miljoen). De winst per aandeel bedroeg bijgevolg € 1,06 (K1-K3 2015: € -0,39).

De aanzienlijke stijging in de flexibiliteit van SMA en de aantrekkelijkheid van het bedrijfsmodel worden in het bijzonder weerspiegeld in de netto kasstroom. Die steeg in de eerste negen maanden van 2016 beduidend naar € 123,6 miljoen (K1-K3 2015: € 70,4 miljoen). De netto kaspositie klom naar € 352,8 miljoen (31 december 2015: € 285,6 miljoen). Met een eigen vermogen van 49,7% (31 december 2015: 49,1%) heeft SMA een comfortabele eigen-vermogensbasis en behoudt het bedrijf een zeer solide balansstructuur.

“In een marktomgeving die gekenmerkt wordt door stijgende prijsdruk heeft SMA zijn kracht bewezen met een aanzienlijke stijging in de netto kasstroom in de eerste negen maanden van 2016. Dankzij ons sterke productportfolio voor grootschalige PV-centrales en middelgrote zonnestroominstallaties en onze dienstverlening hebben we de marktgestuurde afname in de vraag naar kleinschalige zonnestroominstallaties gecompenseerd en met succes ons globale marktleiderschap verdedigd”, aldus Pierre-Pascal Urbon, CEO van SMA. “In de komende maanden wordt het beleid van de nieuw verkozen president Donald Trump een belangrijke kwestie voor de sector. Hoewel de introductie van importheffingen op Chinese goederen in de VS - zoals gepland door Trump - voordelig voor ons zou kunnen zijn, heeft hij er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen hoge pet op heeft van hernieuwbare energie. De huidige Amerikaanse stimuleringsprogramma's (Investment Tax Credit of belastingsvermindering voor investeringen) werden echter goedgekeurd door zowel de Democraten als de Republikeinen in het Congres. De situatie hoeft daarom voorlopig niet overschat te worden. Een andere factor die een invloed heeft op de markt is de halvering van de Chinese zonnestroommarkt. Om buitenlandse markten aan te boren, proberen Chinese concurrenten - die vechten om te overleven - de ongunstige situatie te compenseren door de functionaliteit en kwaliteit van hun producten te verminderen en het gebrek aan een diensteninfrastructuur te compenseren door een agressief prijsbeleid. Het is alarmerend dat veel Chinese PV-omvormers niet eens beantwoorden aan de wettelijke normen. SMA heeft daarentegen een compleet, meermaals bekroond productportfolio voor alle vermogens, gecertificeerd volgens internationale normen, en een wereldwijd verkoop- en dienstennetwerk dat ons in staat stelt om onze klanten ter plaatse te ondersteunen. Met onze internationaliseringsstrategie en de consolidatie van onze productielocaties varen we absoluut de juiste koers. Ons doel is om op zijn minst de marktschommelingen te absorberen en tegelijkertijd de kosten zo laag mogelijk te houden. Dankzij onze solide financiële positie zijn we goed gewapend om toekomstige veranderingen op te vangen.”

De raad van bestuur van SMA bevestigt de omzet- en winstprognose2 voor het boekjaar 2016, aangepast op 24 oktober 2016. In de prognose wordt een omzet voorspeld van € 900 miljoen tot € 950 miljoen en een aanzienlijke stijging in het operationeel resultaat (EBIT) ten opzichte van vorig jaar, namelijk tussen € 60 miljoen en € 70 miljoen. Er wordt rekening gehouden met eenmalige effecten van de consolidering van productievestigingen wereldwijd met een waarde in de lage tientallen miljoenen. Met de positieve invloed op het resultaat van de verkoop van SMA Railway Technology GmbH wordt echter geen rekening meer gehouden in de prognose.

Het kwartaaloverzicht voor januari tot september 2016 is beschikbaar op www.SMA.de/IR/FinancialReports.


1 Railway Technology wordt niet langer meegerekend in de cijfers voor K1-K3 2016, aangezien de Groep van plan is deze afdeling te verkopen. De vergelijkende kwartaalcijfers van vorig jaar werden daarom met terugwerkende kracht aangepast.
2 Railway Technology wordt nog steeds meegerekend in de omzet- en winstprognose voor het boekjaar 2016.


Over SMA
De SMA Groep is met een geanticipeerde omzet van ongeveer € 1 miljard in 2015 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV-installatie, en biedt innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningsstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel, Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 3.000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke oplossingen voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV-systemen. Het herhaaldelijk bekroonde productassortiment omvat systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten PV-systemen alsook voor eiland- en hybridesystemen. SMA biedt daarnaast ook systeemtechnologie aan voor allerhande accutechnologieën en systeemgrootten en werkt samen met gerenommeerde accuproducenten en bedrijven uit de automobielindustrie. De technologie van SMA is wereldwijd beschermd door ongeveer 700 octrooien en gebruiksmodellen. Het aanbod wordt aangevuld met een uitgebreid servicepakket en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel: +49 561 9522-1124
Fax +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA Groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de website van SMA: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.