SMA Solar Technology AG: Kw1/2010 meest succesvolle eerste kwartaal uit de bedrijfsgeschiedenis

  • Kw1-omzet overtreft de uitgegeven prognose met 339 miljoen euro
  • Operationeel resultaat (EBIT) van 92 miljoen euro bereikt
  • EBIT-marge met 27,2 % op recordniveau 
  • 1,3 GW omvormervermogen verkocht
  • Leveringsproblemen in de halfgeleiderindustrie begrenzen de groei  van SMA-productie
  • Onveranderde omzet- en resultaatprognose voor 2010 


SMA Solar Technology AG (FWB: S92) publiceert vandaag het financieel kwartaalrapport van januari tot en met maart 2010.

Het eerste kwartaal van 2010 was het meest succesvolle eerste kwartaal uit de bedrijfsgeschiedenis van SMA. De bedrijfsomzet van SMA steeg tot 339,3 miljoen euro en overtrof hiermee licht de op 31 maart uitgegeven omzetprognose van 310 tot 330 miljoen euro. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is de omzet nagenoeg verviervoudigd (Kw1 2009: 86,7 miljoen euro).

De fundamentele kadervoorwaarden van de zonne-energiebranche zijn in het eerste kwartaal 2010 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar duidelijk veranderd. Zo werd de branche gedurende de eerste drie maanden van 2009 gekenmerkt door onzekerheid op de financiële markten en het uitzicht op verder dalende moduleprijzen en een daaraan verbonden onverwachte daling van de wereldwijde vraag naar fotovoltaïsche installaties. In het eerste kwartaal van 2010 leidden daarentegen de anticiperende effecten van de aangekondigde extra aanpassing van de terugleververgoeding voor zonnestroom in Duitsland, de historisch lage rentevoet en tevens de lage moduleprijzen tot verdere stijging van de vraag, die reeds in de tweede helft van 2009 was ingezet.

Tijdens de gerapporteerde periode heeft SMA 1288 MW omvormervermogen verkocht (Kw1 2009: 243 MW). Het buitenlandse aandeel bedroeg in het eerste kwartaal 38,8% en bevond zich daarmee op hetzelfde niveau als het gehele jaar 2009, waarin dit 38,4% bedroeg (kw1 2009: 52,5%).

"Na een reeds zeer succesvol boekjaar 2009 was de vraag naar onze producten in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw uitstekend", verklaart Günther Cramer, woordvoerder van de directie van SMA Solar Technology AG. "We hebben reeds vroeg op de stijgende vraag gereageerd en onze productiecapaciteit in de laatste maanden verdubbeld tot in totaal 11 gigawatt."

SMA bereikte in het eerste kwartaal van 2010 een EBIT van 92,4 miljoen euro (Kw1 2009: 6,0 miljoen euro) en was hiermee opnieuw zeer winstgevend. De EBIT-marge ligt met 27,2% slechts nauwelijks onder de recordwaarde van 28,7%, die in het vierde kwartaal van 2009 werd bereikt (Kw1 2009: 6,9%).

Het bedrijfsoverschot van SMA steeg tot 66,6 miljoen euro (Kw1 2009: 5,5 miljoen euro). Het resultaat per aandeel bedraagt op de balansdatum 31.03.2010 1,92 euro (Kw1 2009: 0,16 euro).

Het net working capital (netto bedrijfsvermogen) was per 31.03.2010 tot 199,6 miljoen euro gestegen en is dus sinds het einde van het afgelopen boekjaar verdubbeld (31.12.2009: 98,6 miljoen euro). Het percentage van het net working capital gerelateerd aan de omzet van de laatste twaalf maanden bedroeg 16,8%, waarmee het door de directie vastgestelde streefpercentage van 16% tot 18% werd bereikt. De toename van het net working capital is in eerste instantie op de stelselmatige opbouw van het voorraadvermogen (in het bijzonder grond-, hulp- en bedrijfsstoffen) terug te voeren, waardoor een zo hoog mogelijke productiecapaciteit wordt gewaarborgd.

Het liquiditeiten- en effectenbestand was op de balansdatum 31.03.2010 licht gedaald tot 349,3 miljoen euro (31.12.2009: 365,0 miljoen euro). Het financiële vermogen na aftrek van kort- en langlopende financiële verbintenissen bedraagt 326,5 miljoen euro. Het percentage eigen vermogen is slechts marginaal gedaald tot 56,1% (31.12.2009: 56,7%).

Na het verslagkwartaal is de vraag naar SMA-producten verder gestegen. Belangrijke invloeden in het tweede kwartaal zijn tevens het anticiperend effecten als gevolg van de geplande vermindering van terugleververgoedingen in Duitsland vanaf 1 juli 2010, en de gedaalde moduleprijzen. Enkele weken geleden hebben belangrijke leveranciers, in het bijzonder halfgeleiderproducenten, SMA echter meegedeeld dat gedane toezeggingen voor aanvullende leveringskwantiteit niet kunnen worden nagekomen. Door de ontoereikende bevoorrading van elektronische componenten kan de productie van het vierde kwartaal 2009 momenteel niet substantieel door SMA worden overtroffen, ondanks prognoses hiertoe. Zo kan SMA de nieuwe in het eerste kwartaal van 2010 in Kassel-Waldauomvormer gevestigde omvormerproductie met een toegevoegde capaciteit van 5 GW per jaar, slechts voor een gering deel benutten. De directie van SMA gaat ervan uit dat de leveringssituatie zich in de tweede helft van het jaar successief zal verbeteren. Actuele informatie over de leveringssituatie is beschikbaar op de internetsite www.SMA.de/Lieferzeiten.

"De ontoereikende bevoorrading van elektronische componenten treft niet alleen alle omvormerproducenten, maar ook vele andere branches", verklaart Günther Cramer, woordvoerder van de directie van SMA Solar Technology AG. "Zodra de situatie met betrekking tot de materiaalvoorziening weer tot rust komt, zullen we op basis van de reeds doorgevoerde uitbreiding van onze productiecapaciteit weer snel meer omvormers kunnen leveren."

De directie van SMA houdt vast aan de prognose voor het boekjaar 2010 van 1,1 tot 1,3 miljard euro omzet, met een EBIT-marge van 20 tot 23%.

Het financieel kwartaalrapport van januari tot en met maart 2010 is beschikbaar op de internetsite www.SMA.de/IR/Finanzberichte.

Over SMA

De SMA Groep is met een omzet van meer dan 934 miljoen euro in 2009 marktleider op het gebied van fotovoltaïsche omvormers, een essentieel onderdeel van iedere zonnestroominstallatie. De ondernemingsgroep heeft haar hoofdzetel in Niestetal bij Kassel en telt 13 buitenlandse maatschappijen op vier continenten. Bovendien biedt ze werkgelegenheid aan meer dan 4500 werknemers (incl. deeltijdwerknemers). SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste typen fotovoltaïsche modules en voor alle vermogensgrootten van fotovoltaïsche installaties. Het assortiment omvat omvormers voor op het elektriciteitsnet aangesloten fotovoltaïsche installaties, alsmede voor stand-alone systemen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en in de TecDAX opgenomen. SMA is in de afgelopen jaren meerdere malen onderscheiden voor de uitstekende prestaties als werkgever.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Perscontact:
Volker Wasgindt
Hoofd Pers- en bondsactiviteiten
Tel. +49 561 9522-11 21
Fax +49 561 9522-11 03
Volker.Wasgindt@SMA.de


Contact Investor Relations
Anna Raudszus (institutionele beleggers/analisten)
Afdelingshoofd Investor Relations
Tel. +49 561 9522-22 22
Fax +49 561 9522-22 23
ir@SMA.de

Julia Damm (privébeleggers)
Tel. +49 561 9522-11 64

Disclaimer:

Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA-website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.