SMA Solar Technology AG neemt belang in Tigo Energy, Inc. om markt voor slimme zonnepaneeltechnologie aan te boren

SMA Solar Technology AG neemt belang in Tigo Energy, Inc. om markt voor slimme zonnepaneeltechnologie aan te boren

SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) neemt een belang van 27% in Tigo Energy, Inc. in het kader van een kapitaalverhoging. SMA krijgt ook exclusieve rechten voor de wereldwijde verkoop van de slimme zonnepaneeltechnologie TS4 Retrofit. Het nieuwe TS4-productplatform heeft verscheidene opties die verhoogde energie-opbrengsten, vereenvoudigde installatieplanning en -inbedrijfstelling, betere brandveiligheid en cloud-based installatiebewaking mogelijk maken. De functie-opties kunnen eenvoudig geïntegreerd worden in individuele zonnepanelen. Klanten kunnen bijgevolg elk zonnepaneel aanpassen aan hun individuele behoeften. Het strategische partnerschap met Tigo Energy geeft SMA toegang tot de snelgroeiende markt van module-level power electronics (MLPE) met een jaarlijks marktvolume van gemiddeld ongeveer 700 miljoen euro. Daarbovenop zal SMA de nieuwe oplossing inzetten voor de uitbreiding van de op gegevens gebaseerde bedrijfsmodellen.

Elke zonnestroominstallatie is anders. Dat is de reden waarom verschillende omvormertechnologieën tot stand zijn gekomen in de afgelopen jaren. Meer dan de helft van de wereldwijde vraag betreft grootschalige zonneprojecten die doorgaans uitgerust worden met centrale omvormers. Middelgrote en kleine zonnestroominstallaties daarentegen maken meestal gebruik van stringomvormers. Voornamelijk als gevolg van wettelijke vereisten in de Verenigde Staten betreffende DC-optimizers en wisselstroompaneelomvormers, is een nieuwe soort omvormertechnologie opgedoken in de afgelopen jaren: module-level power electronics (MLPE).

Het in Silicon Valley gebaseerde Tigo Energy ontwikkelde de gepatenteerde slimme zonnepaneeltechnologie TS4 om de functionaliteit van zonnepanelen uit te breiden. De oplossingen op basis van chiptechnologie kunnen bijvoorbeeld deels beschaduwde zonnepanelen uitrusten met een optimalisatiefunctie. Hierdoor kan de energieopbrengst van de zonnestroominstallatie in zijn geheel verhoogd worden voor meer economisch voordeel. Bij voorgaande oplossingen moesten zonnepanelen altijd uitgerust worden met een optimizer, of dat nu nodig was of niet. Niet enkel bestaande, maar ook nieuwe zonnestroominstallaties kunnen uitgerust worden met het TS4-productplatform. De chip-oplossing ontwikkeld door Tigo Energy telt het minste aantal componenten in de sector en biedt een hoge mate van betrouwbaarheid en efficiëntie voor zonnepanelen.

“SMA is de enige producent van omvormers ter wereld die een compleet productportfolio heeft voor alle toepassingen van zonne-energie en dat in alle regio's. Voor een uitbreiding van het portfolio op het gebied van MLPE is SMA een strategisch partnerschap aangegaan met Tigo Energy, Inc. Wereldwijd zijn meer dan een miljard zonnepanelen geïnstalleerd die niet individueel bewaakt kunnen worden. Met dit aandeel in Tigo Energy kunnen we voor het eerst zonnepanelen voorzien van intelligentie - zowel in bestaande als in nieuwe installaties. Voor SMA heeft deze informatie hoge strategische waarde voor op gegevens gebaseerde bedrijfsmodellen. Onze klanten halen voordeel uit de technisch afgestemde oplossingen. Wij kunnen de gegevens die verzameld worden op het niveau van de zonnepanelen aanbieden in ons Sunny Portal voor verdere evaluatie. Bovendien bevat ons productportfolio nu een technisch superieure oplossing die een kosteneffectieve optimalisatie van de prestaties van zonnepanelen mogelijk maakt. Op die manier kunnen we de markt nog beter bedienen dan voorheen”, licht Pierre-Pascal Urbon, CEO van SMA, toe.

“De deelneming van SMA is een bevestiging van Tigo's hoge innovatie- en architectuurniveau. Een belangrijke eigenschap van ons TS4-platform is dat niet elk zonnepaneel uitgerust moet worden met een extra functie”, aldus Zvi Alon, CEO van Tigo Energy. “De klant betaalt alleen voor de functie die hij daadwerkelijk nodig heeft voor een maximale energie-opbrengst. In vergelijking met andere oplossingen op de markt, garanderen onze producten een grotere efficiëntie en bijgevolg een hogere energieopbrengst tegen de laagste incrementele kosten. De zonne-energieprofessional kan eenvoudig de zonnestroominstallatie ter plaatse aanpassen. We werken voortaan samen met SMA om de communicatielink van onze oplossing te integreren in de producten van SMA. Dit zal de installatie nog eenvoudiger maken in de toekomst.”

De transactie houdt in dat SMA een belang van 27% in Tigo Energy neemt in het kader van een kapitaalverhoging van 20 miljoen dollar. SMA krijgt een zetel in de raad van bestuur van Tigo Energy en exclusieve verkooprechten voor het TS4-productplatform gedurende 30 maanden. Beide bedrijven zullen samenwerken op het gebied van onderzoek, verkoop en service.

De raad van bestuur van SMA verwacht dat de transactie al een positief effect teweeg zal brengen vanaf de tweede helft van 2016. Op dit ogenblik is het echter nog niet mogelijk om de precieze impact van de transactie op het omzet- en winstcijfer van SMA in te schatten. Daarom bevestigt de raad van bestuur van SMA de omzet- en winstprognose voor het boekjaar 2016. Voor 2016 verwacht de raad van bestuur van SMA een omzet van 950 miljoen euro tot 1050 miljoen euro en een aanzienlijke opleving van de winst van 80 miljoen euro tot 120 miljoen euro.


Over SMA

De SMA-groep is met een geanticipeerde omzet van ongeveer € 1 miljard in 2015 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV-installatie, en biedt innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningsstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel, Duitsland, en is in 20 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 3.500 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke oplossingen voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV-systemen. Het herhaaldelijk bekroonde productassortiment omvat systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten PV-systemen alsook voor eiland- en hybridesystemen. SMA biedt daarnaast ook systeemtechnologie aan voor allerhande accutechnologieën en systeemgrootten en werkt samen met gerenommeerde accuproducenten en bedrijven uit de automobielindustrie. De SMA-technologie is wereldwijd beschermd door ongeveer 700 octrooien en gebruiksmodellen. Het aanbod wordt aangevuld met een uitgebreid servicepakket en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. De moedermaatschappij SMA Solar Technology AG is sinds 2008 in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en momenteel als enige onderneming in de zonne-industrie in de TecDAX opgenomen.


Over Tigo

Tigo is de marktleider voor slimme zonnepaneeltechnologie in de zonnestroomindustrie. Tigo verkocht wereldwijd meer dan 1,2 miljoen geïnstalleerde units, variërend van 2 kW tot 7 MW. Het in Silicon Valley gebaseerde bedrijf maakt gebruik van een gepatenteerde technologie om de energieproductie te verhogen, ontwerp en installatie te vereenvoudigen, brandveiligheid te verbeteren en de hoogste bedrijfstijd en betrouwbaarheid te garanderen met cloud-based bewaking. Tigo's modulaire TS4-platform, dat gebruik maakt van voorspellende IV-technologie (PIV) om de energieopbrengst te maximaliseren tegen minimale kosten, kan selectief ingezet worden met verschillende functionaliteiten per zonnepaneel, tegen variërende prijzen. Tigo's geïntegreerde oplossing is de eerste en meest succesvolle slimme zonnepaneeloplossing in de sector. Tigo werd opgericht in 2007 door een team van ervaren technologen. Het bedrijf ontwikkelde de eerste generatie Smart Module Optimizer-technologie voor de zonne-industrie. Tigo heeft vestigingen in de VS, Europa, Japan, China, Australië en het Midden-Oosten.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Perscontact:
Susanne Henkel
Manager Corporate Press
Tel: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de 


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG (“Maatschappij”) of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: “SMA-groep”). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA-groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of Maatschappij) momenteel ter beschikking heeft. Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsook onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA-website: www.sma-benelux.com. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.