SMA Solar Technology AG: Ondanks een zwak eerste kwartaal, bevestigt de directiecomissie de prognose voor 2011

  • Omzet Kw1 overtreft met 255,9 miljoen euro de verwachte prognose.
  • Operationeel resultaat van 13,7 miljoen ligt enigszins boven de verwachtingen.
  • Hoger aandeel buitenland van 66,4% onderstreept sterke internationale aanwezigheid.
  • Meer dan 1 GW omvormervermogen verkocht.
  • Geringere vraag in het eerste kwartaal, vooral door hoge voorraden en onzekere situatie van stimuleringspolitiek.


Niestetal, 13.05.2011 – SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) houdt ondanks teruglopende bedrijfsresultaten in het eerste kwartaal vast aan haar omzet- en rendementsprognose voor 2011. In de eerste drie maanden van het jaar overtrof de omzet met 255,9 miljoen euro weliswaar de eigen prognose, maar bleef achter bij de vergelijkbare cijfers van het vorig jaar (Kw1 2010: 339,3 miljoen euro). 

Aanhoudende hoge voorraden bij klanten, veranderingen in de stimuleringsprogramma's op de belangrijke Europese zonne-energiemarkten en de verwachting van verder dalende moduleprijzen leidden tot een teruggang in de vraag naar zonnestroomomvormers.

„We hebben ons aandeel in het buitenland, in vergelijking tot hetzelfde kwartaal vorig jaar, vrijwel verdubbeld. Dit onderstreept onze sterke internationale aanwezigheid met 17 dochterondernemingen op vier continenten, maar ook de dynamische ontwikkeling van enkele zeer veelbelovende fotovoltaïekmarkten”, aldus Günther Cramer, directiewoordvoerder van SMA Solar Technology AG. In het eerste kwartaal lag het aandeel in het buitenland op 66,4% (Kw1 2010: 38,8%). Tot de belangrijkste buitenlandse markten behoren Italië, Noord-Amerika, Australië en Frankrijk.

SMA verkocht in het eerste kwartaal van 2011 zonne-energieomvormers met een totaal vermogen van 1019 MW (Kw1 2010: 1288 MW). De bekroonde 3-fase-omvormer Sunny Tripower was hierbij een van de meest succesvolle producten. „De uitstekende respons op de Sunny Tripower onderstreept nogmaals de doorslaggevende technologische voorsprong van SMA”, benadrukt Günther Cramer. „Met een ontwikkelingsbudget van 100 miljoen euro in 2011 zullen we onze technologische voorsprong alleen maar verder vergroten.”

Hoewel de omzet in vergelijking tot het vierde kwartaal 2010 bijna werd gehalveerd, heeft SMA op basis van haar enorme flexibiliteit een operationeel resultaat voor rente en belasting (EBIT) behaald van 13,7 miljoen euro. (Kw1 2010: 92,4 miljoen euro). Dat komt overeen met een EBIT-marge van 5,4%. Het bedrijfsoverschot bedroeg 10,3 miljoen euro (Kw1 2010: 66,6 miljoen euro) en het resultaat per aandeel lag op 0,30 euro (Kw1 2010 1,92 euro).

De netto liquiditeit van SMA is vooral gereduceerd als gevolg van de matige bedrijfsontwikkeling en de wijziging van het netto bedrijfskapitaal in het eerste kwartaal tot 462,0 miljoen euro (31.12.2010: 523,4 miljoen euro). Met een eigen kapitaalquote van 57,5% heeft SMA steeds een zeer solide balansstructuur. 

Het netto bedrijfskapitaal verhoogde per 31 maart 2011 verder naar 314,9 miljoen euro (31.12.2010: 284,6 miljoen euro) en bedroeg 17,1% in verhouding tot de omzet in de laatste 12 maanden. Hiermee viel het quotum binnen de door het management verwachte grenzen van 18% tot 20%. De stijging van het netto bedrijfskapitaal is vooral terug te voeren op de planmatige opbouw van het voorraadvermogen van grondstoffen, hulpstoffen en verbruiksstoffen en op de bedrijfsmatige productieverhoging van afgewerkte producten.

In het begin van het tweede kwartaal is de vraag naar SMA-producten licht gestegen. Verder gaan er van de buitenlandse markten wezenlijke omzetimpulsen uit. De SMA directie verwacht voor de tweede helft van het jaar een duidelijk dynamischer ontwikkeling dan voor de eerste zes maanden en rekent voor het totale jaar 2011 op een omzet van 1,5 tot 1,9 miljard euro bij een courant resultaat van 21 tot 25%.

Bij de verplichte uitbreiding van duurzame energie speelt de systeemtechniek in de fotovoltaïek een rol van bijzondere betekenis. SMA gebruikt de kansen die zich voordoen onder andere door het creëren van innovatieve uitgangspunten voor netintegratie en de optimalisatie van het eigen verbruik. Bovendien verhoogt de onderneming zijn wereldwijde aanwezigheid door groei van bestaande vertegenwoodigings- en servicebedrijven en het oprichten van nieuwe ondernemingen in Japan en Thailand.

Het financieel kwartaalrapport van januari tot en met maart 2011 kan men downloaden op de website www.SMA.de/IR/Finanzberichte.

 

Over SMA

De SMA Groep is met een omzet van meer dan 1,9 miljard euro in 2010 wereldmarktleider op het gebied van fotovoltaïsche omvormers, een essentieel onderdeel van iedere zonne-energie-installatie. De ondernemingsgroep heeft haar hoofdvestiging in Niestetal bij Kassel en telt 17 buitenlandse maatschappijen op vier continenten. De bedrijfsgroep bood in 2010 werkgelegenheid aan meer dan 5000 werknemers (incl. deeltijdwerknemers). SMA produceert een breed scala aan omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste typen fotovoltaïsche modules en voor alle vermogensgrootten van fotovoltaïsche installaties. Het assortiment omvat omvormers voor op het elektriciteitsnet aangesloten fotovoltaïsche installaties alsmede voor stand-alone systemen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en in de TecDAX opgenomen. SMA is in de afgelopen jaren meerdere malen onderscheiden voor uitstekende prestaties als werkgever en bereikte recentelijk bij de landelijke verkiezingen „Great Place to Work” de eerste plaats.

 

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland


Perscontact:
Wolfram Eberhardt
Woordvoerder
Tel. +49 561 9522-11 25
Fax +49 561 9522-11 03
Wolfram.Eberhardt@SMA.de

Susanne Henkel
Persreferente
Tel. +49 561 9522-11 25
Fax +49 561 9522-11 03
Susanne.Henkel@SMA.de


Contact Investor Relations:
Stephanie Kniep
Afdelingshoofd Investor Relations
Tel. +49 561 9522-22 2 2
Fax +49 561 9522-22 23
ir@SMA.de

Julia Damm
Adviseur Investor Relations
Tel. +49 561 9522-11 64

 

Disclaimer:

Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA-groep.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA-website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.