SMA Solar Technology AG ondertekent koopovereenkomst voor perceel in nieuw industriegebied Sandershäuser Berg in Niestetal

SMA Solar Technology AG (SMA) en de gemeente Niestetal hebben op 7 juni 2010 de koopovereenkomst voor een perceel van 20 hectare in het nieuwe industriegebied Sandershäuser Berg ondertekend. In het industriegebied, dat ten oosten van de autosnelweg A7 ligt, plant SMA in de komende jaren een stapsgewijze uitbreiding van zijn vestiging.

De uitbreiding van de vestiging in Sandershäuser Berg is voor SMA een volgende belangrijke stap naar productie-uitbreiding. In het kader van de hoge vraag naar zonne-energieomvormers heeft de onderneming in de afgelopen maanden door middel van interimoplossingen op korte termijn haar maximale jaarlijkse productiecapaciteit in het industriegebied Kassel-Waldau verdubbeld tot een totaal van ongeveer 11 gigawatt. Door de huidige wereldwijde leveringsproblemen bij de toeleveranciers van elektronische onderdelen kan SMA deze capaciteit momenteel slechts ten dele benutten.

Met de geplande uitbreiding van de vestiging in Sandershäuser Berg zullen de interimoplossingen tegen 2012 worden vervangen. In eerste instantie zullen in meerdere bouwfases een servicecentrum en een centraal magazijn verrijzen en later worden daar productiemodules aan toegevoegd. Ook zal SMA met een vernieuwde optimalisering van de productieprocessen en de nieuwe integratie van het onderdelenmagazijn tevens de productiviteit verhogen. Bovendien biedt de vestiging in Sandershäuser Berg indien nodig ruimte voor bijkomende productie-uitbreidingen, zodat interimoplossingen in de toekomst volledig kunnen worden vermeden.

Een belangrijk element van de bouwplannen van SMA in Sandershäuser Berg is een duurzaam energieconcept. Daartoe behoren een zo groot mogelijke daling van het energieverbruik, een hoge energie-efficiëntie van gebouwen en productie, evenals stroomvoorziening uit hernieuwbare energiebronnen. Een toekomstige toepassing van dit duurzaam energieconcept op het hele industriegebied is eveneens gepland.

"Het industriegebied Sandershäuser Berg biedt qua omvang de ideale voorwaarden voor de stapsgewijze uitbreiding van onze vestiging en maakt het ons mogelijk bijzonder flexibel om te gaan met het uitbreiden van onze productie. Hierbij is de samenwerking met de gemeente Niestetal uitstekend te noemen", verklaart Günther Cramer, woordvoerder van de directie van SMA Solar Technology AG. "De vestiging in Sandershäuser Berg betekent daarom voor SMA een duidelijk groeiperspectief in Noord-Hessen voor de komende jaren."

De eerste bouwwerkzaamheden in het industriegebied Sandershäuser Berg gaan deze zomer nog van start. Het huidig geplande investeringsvolume van het project bedraagt ongeveer 125 miljoen euro.


Over SMA

De SMA Groep is met een omzet van meer dan 934 miljoen euro in 2009 marktleider op het gebied van fotovoltaïsche omvormers, een essentieel onderdeel van iedere zonne-energie-installatie. De ondernemingsgroep heeft haar hoofdvestiging in Niestetal bij Kassel en telt 13 buitenlandse maatschappijen op vier continenten. Bovendien biedt ze werkgelegenheid aan meer dan 4500 werknemers (incl. deeltijdwerknemers). SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke omvormers voor alle toegepaste typen fotovoltaïsche modules en voor alle vermogensgrootten van fotovoltaïsche installaties. Het assortiment omvat omvormers voor op het elektriciteitsnet aangesloten fotovoltaïsche installaties, alsmede voor stand-alone systemen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en in de TecDAX opgenomen. SMA is in de afgelopen jaren meerdere malen onderscheiden voor de uitstekende prestaties als werkgever.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland


Perscontact:
Volker Wasgindt
Hoofd Pers en Public Affairs
Tel. +49 561 9522-11 21
Fax +49 561 9522-11 03
Volker.Wasgindt@SMA.de


Contact Investor Relations
Anna Raudszus (institutionele beleggers/analisten)
Afdelingshoofd Investor Relations
Tel. +49 561 9522-22 22
Fax +49 561 9522-22 23
ir@SMA.de

Julia Damm (privébeleggers)
Tel. +49 561 9522-11 64Disclaimer:

Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep.

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten staan ter beschikking op de SMA-website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.