SMA Solar Technology AG op weg naar break-even in het eerste kwartaal van 2019

SMA Solar Technology AG op weg naar break-even in het eerste kwartaal van 2019

Overzicht van Q1 2019:

  • Totale verkochte omvormercapaciteit ligt met ca. 1,8 GW op hetzelfde niveau als vorig jaar (Q1 2018: 1,8 GW)
  • Omzet van 167,8 miljoen € (Q1 2018: 182,5 miljoen €) en EBITDA van 0,6 miljoen € (Q1 2018: 17,5 miljoen €) in overeenstemming met de doelstellingen van de Raad van Bestuur
  • Financiële stabiliteit dankzij een solide solvabiliteitsratio van 42,2 % (31 december 2018: 42,9 %) en een sterke nettokaspositie van 290,3 miljoen € (31 december 2018: 305,5 miljoen €)
  • Gevuld orderboek ter waarde van 619,8 miljoen €, waarvan 233,2 miljoen € toe te schrijven aan de productbusiness
  • Programma van kostenbesparingen loopt zoals gepland
  • Raad van Bestuur bevestigt zijn verkoop- en winstverwachting voor boekjaar 2019


In het eerste kwartaal van 2019 verkocht SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) zonnestroomomvormers met een totaal vermogen van ca. 1,8 GW (Q1 2018: 1,8 GW). De omzet daalde met 8,1 % tot 167,8 miljoen € ten opzichte van de eerste drie maanden van het voorgaande jaar (Q1 2018: 182,5 miljoen €). Dit is met name toe te schrijven aan de nog steeds zwakke projectomzet in het eerste kwartaal, terwijl de verkoop met stringomvormers op hetzelfde niveau lag als vorig jaar. Van januari tot maart 2019 bedroeg de EBITDA 0,6 miljoen € (EBITDA-marge: 0,4 %; Q1 2018: 17,5 miljoen € of 9,6 %). De omzet en het resultaat in het eerste kwartaal waren in overeenstemming met de doelstellingen van de Raad van Bestuur van 28 maart 2019. De orderontvangst ontwikkelde zich in het eerste kwartaal positief in alle segmenten. Op basis hiervan verwacht de Raad van Bestuur met name in de tweede helft van het jaar een aanzienlijke stijging van de omzet en van het resultaat.

De netto-opbrengsten bedroegen in het eerste kwartaal -10,6 miljoen € (Q1 2018: 2,8 miljoen €). De winst per aandeel bedroeg hierdoor -0,30 € (Q1: 2018: 0,08 €). Met een nettokaspositie van 290,3 miljoen € (31 december 2018: 305,5 miljoen €) en een solvabiliteitsratio van 42,2 % (31 december 2018: 42,9 %) blijft SMA een solide balansstructuur hebben.

"In het eerste kwartaal van 2019 bleven de omzet en het resultaat van SMA, zoals de directie had voorspeld, in vergelijking met vorig jaar op eenzelfde laag niveau", aldus Jürgen Reinert, Chief Executive Officer van SMA. "Tegelijkertijd heeft de orderontvangst zich de afgelopen maanden in alle segmenten bijzonder goed ontwikkeld. Per 31 maart is ons productgerelateerd orderboek in vergelijking met eind vorig jaar met 33 % gestegen naar 233,2 miljoen €. Vooral in het segment van de nutsvoorzieningen zien we een bijzonder positieve ontwikkeling, die een impact zal hebben op de omzet en het resultaat in de tweede helft van het jaar. De uitvoering van onze maatregelen om de kosten van SMA met ongeveer 40 miljoen € per jaar te reduceren, verloopt zoals gepland. Met onze SMA Energy Systems positioneren wij ons bovendien als systeemaanbieder, met perfect op elkaar afgestemde en modulair uitbreidbare zonnestroomoplossingen, opslagsystemen en digitale energie-oplossingen voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen, wat ons in staat stelt om bijkomend verkooppotentieel te creëren."

De Raad van Bestuur van SMA bevestigt zijn omzet- en winstvooruitzichten voor boekjaar 2019. Die prognoses gaan uit van een omzet tussen 800 miljoen € en 880 miljoen € en een EBITDA tussen 20 miljoen € en 50 miljoen €. De Raad van Bestuur gaat ervan uit dat de waardeverminderingen en de afschrijvingen ongeveer 50 miljoen € zullen bedragen.

Het kwartaalverslag voor de periode van januari tot en met maart 2019 is te vinden op: www.SMA.de/IR/FinancialReports. De jaarlijkse algemene vergadering van SMA vindt plaats te Kassel op 28 mei 2019.


Over SMA
Als wereldwijd toonaangevende specialist in zonnestroominstallatietechniek bepaalt de SMA-Groep vandaag de norm voor de decentrale en duurzame energievoorziening van morgen. Het aanbod van SMA omvat een breed gamma aan efficiënte zonnestroomomvormers, alomvattende systeemoplossingen voor zonnestroomsystemen van alle vermogenscategorieën, intelligente energiemanagementsystemen en oplossingen voor accuopslag, evenals complete oplossingen voor fotovoltaïsche, hybride dieseltoepassingen. Digitale energiediensten en een uitgebreide dienstverlening, met inbegrip van - onder meer - de exploitatie en het onderhoud van fotovoltaïsche centrales vervolledigen het aanbod van SMA af. De omvormers van SMA werden in wereldwijd in meer dan 190 landen geïnstalleerd, goed voor een totaal vermogen van zo'n 75 gigawatt. De meermaals bekroonde technologie van SMA wordt beschermd door meer dan 1300 patenten en gebruiksmodellen. Sinds 2008 is de moedermaatschappij van de groep, SMA Solar Technology AG, genoteerd aan de Prime Standard van de Aandelenbeurs van Frankfurt (S92) en is het bedrijf opgenomen in de SDAX-index.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland

Hoofd Bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel. +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de

Contactpersoon voor de pers:
Susanne Henkel
Manager Vakpers
Tel. +49 561 9522-1124
Presse@SMA.de


Vrijwaringsclausule:
Dit persbericht dient slechts ter informatie en vormt geen aanbod of uitnodiging om in te schrijven op effecten van SMA Solar Technology AG (de "Vennootschap") of van enige huidige of toekomstige dochteronderneming van de Vennootschap (samen met de Vennootschap de "SMA-Groep" genoemd), of deze effecten te verwerven, aan te houden of te verkopen. Dit persbericht mag evenmin als basis dienen van en evenmin als betrouwbare bron worden beschouwd voor contracten voor de aankoop van of het inschrijven op effecten van de Vennootschap of een ander lid van de SMA-Groep, of voor andere verplichtingen. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de Wet op de effecten (Securities Act) van 1933 in geamendeerde vorm.

Dit persbericht bevat mogelijk verklaringen die uitspraken doen over de toekomst. Uitspraken over de toekomst zijn uitspraken die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze bevatten ook verklaringen over onze aannames en verwachtingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op plannen, schattingen en prognoses die de Raad van Bestuur van SMA Solar Technology AG (SMA of vennootschap) op dit moment beschikbaar heeft. Uitspraken over de toekomst zijn daarom alleen geldig op de dag dat ze worden gedaan. Uitspraken over de toekomst bevatten van nature risico's en onzekere elementen. Diverse bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke resultaten, de financiële positie, de ontwikkeling of de prestaties van de onderneming en de hier gegeven schattingen. Deze factoren zijn onder meer de factoren die SMA bespreekt in de rapporten die het bedrijf publiceert. Deze rapporten zijn beschikbaar op de website van SMA (www.SMA.de). De onderneming aanvaardt geen enkele verplichting om deze uitspraken over de toekomst bij te werken of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.