SMA Solar Technology AG overschrijdt de grens van 1 gigawatt aan PV-omvormers in India

Niestetal/Mumbai, 15 oktober 2015 - SMA Solar Technology AG (SMA) heeft net de grens overschreden van 1 gigawatt aan PV-omvormers in India. SMA opende in 2010 haar verkoops- en servicefiliaal in India met een compleet assortiment van omvormers en communicatieproducten voor PV-installaties van elke omvang en innovatieve energiemanagementsystemen.

"India is nu de derde markt in de regio Azië-Stille Oceaan, na Australië en Japan, waar SMA PV-omvormers goed voor een totaal van 1 gigawatt heeft verkocht. De sterke groei van SMA in de Indische zonne-energiemarkt is hoofdzakelijk te danken aan openbare nutsvoorzieningen", verklaart John Susa, uitvoerend ondervoorzitter van SMA voor de verkoop in de regio Azië-Stille Oceaan. “Het is een groeiende maar extreem competitieve markt met bikkelharde concurrentie. SMA heeft zich weten te onderscheiden door onze Indische partners, toonaangevende ontwikkelaars en engineering-, inkoop- en bouwdiensten te bewijzen dat het inzetten van SMA-omvormers in hun grootschalige PV-centrales aanzienlijke prestatieverbeteringen en financiële voordelen oplevert”. 

In de afgelopen jaren werden verschillende PV-projecten gelanceerd in India met omvormertechnologie van SMA. Naast netgekoppelde PV-installaties van elke omvang spelen de stand-alone en PV-diesel-hybride-oplossingen ontwikkeld door SMA een belangrijke rol in het leveren van elektriciteit aan afgelegen gebieden die geen toegang hebben tot het stroomnet en aan industriële ondernemingen in gebieden met beperkte elektriciteitsvoorziening. SMA heeft aanzienlijk geïnvesteerd in het opbouwen van plaatselijke aanwezigheid in India met een zeer ervaren plaatselijk verkoops- en serviceteam dat productoplossingen levert die afgestemd zijn op de specifieke eisen van de markt in India, en ondersteuning van het hoogste niveau biedt voor strategisch belangrijke klanten.


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van meer dan 800 miljoen euro in 2014 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV-installatie, en biedt innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 21 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 4.000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke oplossingen voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV-systemen. Het herhaaldelijk bekroonde productassortiment omvat systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten PV-systemen alsook voor eiland- en hybridesystemen. De technologie is beschermd door meer dan 550 octrooien. Het aanbod van SMA wordt aangevuld met uitgebreide diensten en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en in de TecDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland


Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de


Perscontact:
Susanne Henkel
Tel: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Contact Investor Relations:
Tel: +49 561 9522-2222
IR@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.