SMA Solar Technology AG overschrijdt de grens van 7,5 gigawatt aan omvormervermogen in Noord-Amerika

SMA Group neemt meer dan een derde van het totale operationele PV-vermogen voor zijn rekening in de VS, Canada en Mexico

 

Niestetal/Rocklin, 4 november 2015—SMA Solar Technology AG (SMA) heeft zijn status als voorkeursleverancier van omvormeroplossingen in Amerika bevestigd door de mijlpaal van 7,5 GW aan geïnstalleerd omvormervermogen te bereiken. Toonaangevende onderzoekers hebben berekend dat het geïnstalleerde vermogen in de VS meer dan 20 GW zal bedragen tegen het einde van de eerste helft van 2015, en het totale geïnstalleerde vermogen in heel Noord-Amerika rond de 22 GW. Dat betekent dat meer dan een derde van alle PV-systemen geïnstalleerd in de VS, Canada en Mexico SMA-omvormers bevatten. Gecombineerd produceren ze voldoende energie om ruwweg 1,5 miljoen gemiddelde Amerikaanse huishoudens te voorzien van schone, hernieuwbare energie. Deze mijlpalen zijn het resultaat van SMA's jarenlange - en nog steeds lopende - inzet op de Noord-Amerikaanse PV-markt.

"SMA betrad de Noord-Amerikaanse markt bijna 15 jaar geleden en we zijn er trots op hier honderden nieuwe banen te hebben gecreëerd", aldus Pierre-Pascal Urbon, CEO van SMA. "SMA heeft zich jarenlang ingezet voor deze markt en we zullen doorgaan met het produceren van hoogwaardige omvormers en lokale PV-ontwerpers, installateurs, ontwikkelaars, eigenaren en EPC's ook in de toekomst van dienst blijven."

De verkoop en dienstverlening in Noord-Amerika werden in 2001 gelanceerd met de oprichting van SMA America in Grass Valley, Californië. In 2009 opende SMA een productiefaciliteit in Denver, op dat moment de tweede grootste omvormerfabriek ter wereld. Een jaar later werd SMA Canada opgericht om de groeiende markt van Ontario te bedienen. SMA breidde zijn aanwezigheid in Noord-Amerika uit met de oprichting van de US Technology Group in 2013, eveneens gevestigd in Denver, voor onder andere productontwikkeling en local engineering. Datzelfde jaar opende SMA de deuren van het Solar Monitoring Center ter ondersteuning van de toetreding tot de Operations & Maintenance-markt. 

Tegenwoordig zijn bijna een half miljoen SMA-omvormers geïncorporeerd in de meest productieve, technologisch geavanceerde PV-systemen van Noord-Amerika, wat van SMA de voorkeursleverancier voor omvormers heeft gemaakt voor projecten van elke omvang en voor welke toepassing dan ook. 

"We zijn vereerd dat zo veel PV-professionals vertrouwen hebben in SMA voor het meest cruciale onderdeel van hun energiecentrale", verklaart Marko Wittich, uitvoerend vice-voorzitter voor de verkoop in Amerika. "Met SMA zijn ze een verbintenis aangegaan die betrouwbaarheid en productiviteit op lange termijn garandeert, wat van kapitaal belang is voor elk PV-systeem. Onze omvormers voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en leveren uitstekende prestaties, zelfs onder de extreemste omstandigheden."


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van meer dan 800 miljoen euro in 2014 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV-installatie, en biedt innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 21 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 4.000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke oplossingen voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV-systemen. Het herhaaldelijk bekroonde productassortiment omvat systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten PV-systemen alsook voor eiland- en hybridesystemen. De technologie is beschermd door meer dan 550 octrooien. Het aanbod van SMA wordt aangevuld met uitgebreide diensten en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en in de TecDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland


Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de


Perscontact:
Susanne Henkel
Tel: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Contact Investor Relations:
Tel: +49 561 9522-2222
IR@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.