SMA Solar Technology AG overschrijdt mijlpaal van 1 gigawatt aan PV-omvormers in Japan

Niestetal/Tokio, 1 oktober 2015 - SMA Solar Technology AG (SMA) is de eerste buitenlandse leverancier van omvormers die de grens van 1 gigawatt aan PV-omvormers heeft overschreden in Japan. SMA opende haar verkoops- en servicefiliaal in Japan in 2011 met een compleet assortiment omvormers en communicatieproducten voor PV-installaties van elke omvang, alsook innovatieve energiemanagementsystemen.

"De uitstekende prestaties in het residentiële en commerciële segment en het utiliteitssegment hebben sterk bijgedragen aan dit succes. We hebben sterke langetermijn partnerschappen tot stand gebracht met toonaangevende Japanse zonne-energieontwikkelaars, EPC-bedrijven en distributeurs", licht John Susa toe, de Executive Vice President Verkoop Pacifisch-Azië van SMA. "Ons plaatselijk verkoop- en serviceteam is de motor van deze groei, dankzij hun ondersteuning van het hoogste niveau van onze strategisch belangrijkste Japanse klanten bij verkoop en service." Het plaatselijke team van SMA Japan biedt een reeks uiterst efficiënte en kwalitatief hoogwaardige omvormers aan die afgestemd zijn op de specifieke eisen van de Japanse markt en levert professioneel advies bij de projectplanning van PV-installaties.

"De ultra geavanceerde productielijnen in Niestetal voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en eisen van de Japanse markt en zo heeft SMA een sterke reputatie op vlak van betrouwbaarheid en kwaliteit verwezenlijkt", vervolgt John Susa. 

De sterke groei voor SMA in de Japanse zonne-energiemarkt is ook voor een groot deel te danken aan het internationaal succesvolle productportfolio. Met de uitbreiding van het productaanbod van centrale omvormers biedt SMA flexibele oplossingen aan voor grote PV-projecten en voldoet daarbij aan de wereldwijd benodigde netbeheerfuncties. Daarnaast verkoopt SMA in het residentiële en commerciële segment omvormers die speciaal aangepast zijn aan de Japanse markt en gecertificeerd zijn door Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories (JET).


Over SMA
De SMA Groep is met een omzet van meer dan 800 miljoen euro in 2014 wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers, een essentieel onderdeel van elke PV-installatie, en biedt innovatieve basistechnologieën voor toekomstige energievoorzieningstructuren aan. Het hoofdkantoor is gevestigd in Niestetal bij Kassel en is in 21 landen vertegenwoordigd. De ondernemingsgroep biedt wereldwijd werkgelegenheid aan meer dan 4.000 werknemers. SMA produceert een breed scala omvormers. Daartoe behoren specifieke oplossingen voor alle toegepaste typen zonnepanelen en voor alle vermogensgrootten van PV-systemen. Het herhaaldelijk bekroonde productassortiment omvat systeemtechnologie voor op het elektriciteitsnet aangesloten PV-systemen alsook voor eiland- en hybridesystemen. De technologie is beschermd door meer dan 550 octrooien. Het aanbod van SMA wordt aangevuld met uitgebreide diensten en het operationele beheer van grootschalige PV-centrales. Sinds 2008 is de moedermaatschappij SMA Solar Technology AG in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt (S92) genoteerd en in de TecDAX opgenomen.


SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland


Hoofd bedrijfscommunicatie:
Anja Jasper
Tel: +49 561 9522-2805
Presse@SMA.de


Perscontact:
Susanne Henkel
Tel: +49 561 9522-1124
Fax: +49 561 9522-421400
Presse@SMA.de


Contact Investor Relations:
Tel: +49 561 9522-2222
IR@SMA.de


Disclaimer:
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA website: www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen.